/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Žalys Aleksandras

Aleksandras Žalys – kritikas.
Gimė 1951 10 26 Girininkuose, Šiaulių rajone. Mirė 2018 08 20 Klaipėdoje.
1975 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Klaipėdos universitete. 1980 m. apgynė aspirantūrą Vilniaus universitete. Po trejų metų apgynė filologijos mokslų daktaro disertaciją. 1986 m. suteiktas docento mokslinis vardas. A. Žalys buvo vienas iš aktyviausių Klaipėdos universiteto steigimo iniciatorių ir kūrėjų. 1991–1993 m. buvo šio universiteto pirmojo Senato pirmininkas, universitete dėsto iki šiol. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1992 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Baladės teorijos bruožai: literatūrologija. – Vilnius: Mokslas, 1980.
Baladės transformacija: literatūrologija. – Vilnius: Vaga, 1981.
Apie šiuolaikinės poezijos meninio vaizdo ypatumus: konferencijos pranešimų medžiaga: literatūrologija. – Klaipėda: Rytas, 1983.
Apie tris šiuolaikinės lietuvių poezijos tendencijas: literatūrologija. – Vilnius: Šumausko spaustuvė, 1984.
Tarp buities ir būties: literatūrologija. – Vilnius: Vaga, 1985.
Lietuvių literatūrinė baladė: literatūrologija. – Vilnius: Vaga, 1988.
Klaipėdos universitetas (1991–1996) (kartu su S. Vaitekūnu, R. Skunčiku). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1996.
Gyvenimo metaforos ieškant: literatūros mokslas, kritika, esė. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001.
Iš retų ir išblukusių tekstų: eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2005.
Salomėja Nėris – mūsų dvasios poetė: skiriama Salomėjos Nėries 100-osioms gimimo metinėms. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005.
Laiškai: eilėraščiai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006.
Pilis: eilėraščiai. – Klaipėda: Druka, 2011.

P a r e n g ė ,   s u d a r ė :
Lietuvių baladė. – Vilnius: Vaga, 1979.
V. Nausėdas. Saulėlydžio žaros: literatūrologija. – Klaipėda: Rytas, 1991.
Kelias į universitetą: (1989–1991 metų dokumentai). – Klaipėda: [s. n.], 1991.
Klaipėda: savivaldos žingsniai: leidinys apie pirmąją po Nepriklausomybės atstatymo išrinktą Klaipėdos m. Tarybą. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1995.
Alfredui Tytmonui – 60. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1996.
Antanas Jakulis: atsiminimai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998.
Metai ir knygos: rašytojo Kosto Kauko kūrybos bruožai (kartu su K. Kauku). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998.
V. Čepas. Grumingas: nuo aušros iki sutemų. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998.
Skubantis dirbti: Klaipėdos universiteto docentui humanitarinių mokslų daktarui Albinui Drukteiniui – 50. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001.
Profesorė Audronė Kaukienė. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2000.
Docentas Marijus Šidlauskas. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003.
Laikas ir vertybės: Romualdui Skunčikui – 50. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005.
Po laiminga žvaigžde: rašytojui Kostui Kaukui – 80. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.
Lituanistikos studijų 40-metis Klaipėdoje: straipsnių rinkinys (kartu su V. Drukteinyte, V. Kapsevičiene). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011.

A p d o v a n o j i m a i :
2000 m. Lietuvos Nepriklausomybės medalis.
2001 m. Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už literatūros kritikos straipsnių rinkinį „Gyvenimo metaforos ieškant“.