Atgal

Zaleckis Leonas

Leonas Zaleckis – prozininkas.

Gimė 1929 02 20 Pamarkijos k., Telšių r.
Mirė 2003 10 06 Kaune. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.

1947–1948 m. mokėsi Plinkšių žemės ūkio mokykloje, besimokydamas įsitraukė į Lietuvos rezistencinį judėjimą – buvo vieno Telšių apskrities partizanų būrio ryšininkas. Vėliau tarnavo sovietinėje armijoje, dirbo įvairius darbus gamyklose, įstaigose. 1971–1972 m. priklausė Lietuvos TSR televizijos ir radijo komitetui, 1972–1974 m. gamtos apsaugos komitetui. Apsakymus spausdinti pradėjo 1967 m.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1979 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Seklumos: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1971.
Ugnies medis: apysakos ir apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Atpildas: apsakymai ir apysaka. – Vilnius: Vaga, 1983.
Tėvų dvasia: romanas. – Kaunas: Technologija, 1996.
Būtoji diena: apsakymai. – Kaunas: Technologija, 1998.
Povandeninės salos: rinktinė, apsakymai. – Kaunas: Technologija, 2000.
Vieno pavasario svečias: rinktinė (sud. P. Palilionis). – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Vytautas Martinkus. Išeina rašytojai žemaičiai / Rasyk.lt („Literatūra ir Menas“), 2003 11 02
Leonui Zaleckiui – 90 / Kaunorasytojai.lt, 2019 02 19