Atgal

Zajančkauskaitė Renata

Renata Zajančkauskaitė. Zenono Baltrušio nuotrauka

Zenono Baltrušio nuotrauka

Renata Zajančkauskaitė – vertėja.

Gimė 1940 08 05 Biržuose.

1974 m. baigė Vilniaus Universitetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos specialybę. Dirbo „Vagos“, „Šviesos“ leidyklose, dirbo kūrybinį darbą pagal sutartis. 1985–1990 m. priklausė Lietuvos rašytojų sąjungos grožinės literatūros vertėjų profesinei grupei.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a:

V e r t i m a i  i š  l a t v i ų  k a l b o s:

A. Saksė. Pasakos apie gėles: pasakos. – Vilnius: Vaga, 1969.
R. Ezera. Neregima ugnis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1984.
A. Belas. Šauklio balsas; Slėptuvė: romanai. – Vilnius: Vaga, 1988.
D. Zigmontė. Laintų prakeikimas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1989.
A. Dripė. Auklėtojo užrašai: pedagoginės apybraižos. – Kaunas: Šviesa, 1990.
R. Ezera. Prievarta: romanas. – Vilnius: Vaga, 1992.
R. Ezera. Išdavystė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1992.
J. Liepinis. Pažink save: jaunesniojo ir vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams. – Kaunas: Šviesa, 1995.
Mitologijos enciklopedija. – Vilnius: Vaga, 1997.
U. Ģērmanis. Latvių tautos nutikimai: pedagoginės apybraižos. – Kaunas: Šviesa, 1998.
Z. Mauriņa. Knyga apie žmones ir daiktus: pedagoginės apybraižos. – Kaunas: Markas, 1998.
D. Šulce. Dama ir automobilis. – Kaunas: Šviesa, 2000.
M. Rubene. Dabarties filosofija: iš Esaties į esatį. – Vilnius: Alma Littera, 2001.
J. Rubenis. Dešimt Dievo įsakymų: esė. – Vilnius: Alma Littera, 2004.
M. V. Purvina. Aš galiu!: spalvink, karpyk ir klijuok! – Kaunas: Šviesa, 2004.
R. Struodė. Leonardas da Vinčis: septyni gyvenimo principai: rankdarbių knyga vaikams. – Panevėžys: Magilė, 2005.
J. Rubenis, M. Subačs. 365 pasakojimai kiekvienai metų dienai: kelionė į Emausą. – Vilnius: Alma Littera, 2006.
R. Strodė. Mikelandželas Buonarotis. Genijus ir belaisvis. – Panevėžys: Magilė, 2006.
J. Rubenis, M. Subačs. Aštuntoji diena. Mintys. – Vilnius: Alma Littera, 2007.
K. Skalbe. Pasakos. – Vilnius: Alma Littera, 2007.
J. Lasenbergs. Sena gera virtuvė: 1550 paprastų receptų. – Vilnius: Alma Littera, 2009.
A. Pasopa. Skanu, paprasta, pigu: apie 500 laiko patikrintų receptų. – Vilnius: Alma Littera, 2009.
A. Grīns. Tobagas: istorinis romanas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2010.
S. Nikitenko. 100 pavasario darbelių. – Vilnius: Alma Littera, 2010.
S. Nikitenko. 100 vasaros darbelių. – Vilnius: Alma Littera, 2010.
Z. Maurinia. Meilės poros Zentos Maurinios akimis: esė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2013.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s:

N. Morozovas. Ko negęsta žvaigždės: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1971.
G. Jurminas. Apie suolą ir pieštuką... – Vilnius: Vaga, 1983.
A. Nedialkovas. Pavojingi gamtininko takai: gyvačių gaudytojo užrašai. – Vilnius: Vaga, 1983.

V e r t i m a i  i š  p r a n c ū z ų  k a l b o s:

M. Vion. Bėgiai mėnesienoje: romanas. – Kaunas: Šviesa, 1996.
A. Diuma. Vilkų vadas: romanas. – Kaunas: Markas, 1996.
G. Sand. Senelės pasakos: pasakos.. – Kaunas: Markas, 1999.
M. C. d’Aulnoy. Fėjų pasakos: pasakos. – Kaunas: Šviesa, 2002.

V e r t i m a i  i š  l e n k ų  k a l b o s:

T. Dolenga-Mostovičius. Žiniuonis; Profesorius Vilčuras: romanai. – Vilnius: Amžius, 1996.
D. Gwizdalanka. Muzika: VII-VIII klasės vadovėlis. – Kaunas: Šviesa, 1999.

A p d o v a n o j i m a i:

2001 m. Latvijos Trijų žvaigždžių ordinas už literatūrinę veiklą.
2015 m. – Šv. Jeronimo premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

R. Kanopkaitė. Latvių kalba lydėjo nuo lopšio / Delfi.lt („Šeimininkė“, 2009 10 16)
Renata Zajančkauskaitė: „Esu vertėja iš pašaukimo“ / Siaure.lt, 2011 05 07
Renata Zajančkauskaitė LRT radijo laidoje „Ryto allegro“, garso įrašas / Lrt.lt, 2015 10 08

T e k s t a i :

Aleksandrs Grīns. „Namėjo žiedas“ (romano ištraukos; iš latvių k. vertė Renata Zajančkauskaitė) / Kaunorasytojai.lt, 2020 09 21
Aleksandrs Grīns. Namėjo žiedas. Iš latvių k. vertė Renata Zajančkauskaitė / Zurnalasmetai.lt, 2020 Nr. 10