/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Zaborskaitė Vanda

Vanda Zaborskaitė – literatūrologė.
Gimė 1922.12.24 Vaškuose, Pasvalio raj. Mirė 2010.12.27. Palaidota Vilniuje Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.
1946 m. baigė VU, 1950-1961 m. dėstė VU. 1962-1971 m. dirbo Istorijos institute. Nuo 1971 m. profesoriavo VPI. Vadovavo Kultūros ir švietimo ministerijos Ugdymo departamentui.
Nuo 1988 m. – LRS narė.

B i b l i o g r a f i j a :
Realizmo klausimai 1905-1917 metų lietuvių literatūros kritikoje: monografija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.
Eilėraščio menas: interpretacijos. – Vilnius: Vaga, 1965.
Šimtas literatūros mįslių: mokslo populiarizacija. – Vilnius: Vaga, 1966.
Maironis: monografija. – Vilnius: Vaga, 1968.
Prie Lietuvos teatro ištakų: XVI-XVIII a. mokyklinis teatras: monografija. – Vilnius: Mokslas, 1981.
Literatūros mokslo įvadas: vadovėlis respublikos aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams. – Vilnius: Mokslas, 1982.
Tekančio laiko ženklai: publicistika, lit. amžininkai / sudarytoja V. Stonytė. – Vilnius : Margi raštai, 2017.
Dienoraščiai. 1941–2010; sudarė ir parengė Virgilija Stonytė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.
„Tai aš, rašau…“ : iš Vandos Zaborskaitės korespondencijos / sudarė ir parengė Virgilija Stonytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.

S u d a r ė :
Poetika ir literatūros estetika: antologija. – Vilnius: Vaga, 1978-1989.
Skaitiniai: mokomoji knyga IX klasei. – Kaunas: Šviesa, 1997.
Trumpa lietuvių literatūros istorija: vidurinės mokyklos 11-12 klasei. – Vilnius: Baltos lankos, 2000.
Tarp istorijos ir dabarties: literatūra, atsiminimai, publicistika. – Vilnius: Tyto alba, 2002.
Lietuvių literatūros skaitiniai, 1900-1940 / kartu su Regina Norkevičiene. – Vilnius: Naujoji Rosma, 2000-1d.
Lietuvių literatūros skaitiniai, 1900-1940 / kartu su Regina Norkevičiene. – Kaunas: Šviesa, 2001. – 2 d.
Eilėraščio menas: interpretacijos. – Vilnius: Tyto alba, 2002.

P a r e n g ė :
Literatūros kritika, meno kultūra. – 1999.
Estetika; Literatūros etiudai. – Kaunas: Spindulys, 1999.

A p i e :
Ir aš ją pažinojau… : atsiminimai apie Vandą Zaborskaitę / sudarytoja Virginija Stonytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

A p d o v a n o j i m a i :
2000 m. Lietuvos Nepriklausomybės medalis.