/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Volertas Vytautas Pranas

Volertas Vytautas Pranas – poetas, prozininkas, vertėjas.
Gimė 1921 08 22 Noragėliuose, Lazdijų raj. Mirė 2012 12 02.
1933 m. baigė Alytaus gimnaziją. Studijavo VDU. 1942–1944 m. dėstė matematikos Kauno gimnazijoje. 1945–1949 m. mokytojavo Klemtoko (Vokietija) stovyklos lietuviškojoje gimnazijoje. 1949–1954 m. studijavo Pensilvanijos universitete (JAV). Dirbo inžinieriumi, dėstė informacijos teoriją.
Nuo 1948 m. priklauso lietuvių žurnalistų sąjungai išeivijoje, o nuo 1951 m. – Lietuvių rašytojų draugijai.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 1996 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Verpetai: poezija. – Kempteno lietuvių komitetas, 1946.
Upė teka vingiais: romanas. – Čikaga: Lietuvių knygos klubas, 1963.
Gyvenimas yra dailus: romanas. – Čikaga: Lietuvių knygos klubas, 1964.
Sąmokslas: romanas. – Čikaga: Lietuvių knygos klubas, 1968.
Pragaro vyresnysis: romanas. – Čikaga: Lietuvių knygos klubas, 1971.
Greitkelis: romanas. – Čikaga: Lietuvių knygos klubas, 1981.
Jaučio ragai: romanas. – Čikaga: Lietuvių knygos klubas, 1985.
Vilkas iš Galų: romanas. – Čikaga: Lietuvių knygos klubas, 1991.
Angelams padedant, velniams maišant: prisiminimai. – Kaunas: „Į Laisvę“ fondas, 1995.
Meilė žolei: pasakojimai, novelės. – Kaunas: „Į Laisvę“ fondas, 1997.
Baubonis: vienas žmogus, viena lemtis: romanas. – Vilnius: Dienovidis, 2000.
Viešnagėje pas Dievą: pasakojimas apie tikrovę. – Kaunas: „Į Laisvę“ fondo Lietuvos fil., 2001.
Kronikėlės senų laikų… naujų laikų…: pasakojimai. – Kaunas: „Į Laisvę“ fondo Lietuvos filialas, 2004.
Pranyko, ir tiek: romanas vietai ir laikui. – Kaunas: „Į Laisvę“ fondo Lietuvos filialas, 2006.
Varniukai: romanas. – Kaunas: „Į laisvę“ fondo Lietuvos filialas, 2010.

V e r t i m a s   į   v o k i e č i ų   k a l b ą :
Lietuvių apysakos: apysakos. – Čikaga: Lietuvių knygos klubas, 1970.

A p d o v a n o j i m a i :
Premijuoti trys romanai: „Sąmokslas“, „Pragaro vyresnysis“, „Vilkas iš Galų“.