Atgal

Vilimaitė Bitė

Bitė Vilimaitė – prozininkė.
Gimė 1943 02 16 Lazdijuose. Mirė 2014 10 11 Alytuje, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje. Palaidota Vilniuje, Karveliškių kapinėse.
1960–1964 m. studijavo VU. Dirbo „Kino“ redakcijoje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė buvo nuo 1971 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Grūdų miestelis: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1966.
Baltos dėmės: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1969.
Lėlių pamoka. – Vilnius: Vaga, 1972.
Kregždžių aikštė. – Vilnius: Vaga, 1973.
Obelų sunki našta: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Pirmūnų šventė: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Rojaus obuoliukai: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1981.
Vasaros paveikslėlis: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Tėvo vardas: novelės. – Vilnius: Vaga, 1987.
Čiuožyklos muzika: apsakymai. – Vilnius: Vyturys, 1992.
Užpustytas traukinys: novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
Rojaus obuoliukai: apsakymai. – Vilnius: Alma littera, 1999.
Papartynų saulė: apsakymai. – Vilnius: Tyto alba, 2002.
Mergaitės romanas: apysaka. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.

A p d o v a n o j i m a i :
1975 m. Žemaitės premija.
1997 m. G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už knygą Užpustytas traukinys.
2003 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė.
2003 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija už novelių rinktinę Papartynų saulė.