Atgal

Verba Algirdas

Verba Algirdas – poetas.
Gimė 1941 10 01 Arglaičiuose (Raseinių R.), mirė 2000 07 22 Vilniuje, palaidotas Nemakščiuose (Raseinių r.).
1968–70 m. studijavo Kauno politechnikos institute, 1968–70 m. VU. Dirbo įvairių laikraščių redakcijose.

B i b l i o g r a f i j a :
Pakelės žalumos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Aprišu obelį: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Ugnies ūgis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Pilkoji žvaigždė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1992.
Orkestro duobė: eilėraščiai. – Vilnius: Joružis, 1996.
Plaštakės pleška: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2001.
Pilkoji Algirdo Verbos žvaigždė / sudarytojai Alfas Pakėnas, Gasparas Aleksa. – Kaunas: Kauko laiptai, 2015.

A p d o v a n o j i m a i :
1993 m. – „Poezijos pavasario“ laureatas.

T e k s t a i :
Algirdo Verbos kūryba svetainėje tekstai.lt