Atgal

Vengris Antanas

Antanas Vengris – vertėjas, literatūrologas.
Gimė 1912 02 05 Deglėnuose, Pasvalio rajone. Mirė 2014 06 25 Vilniuje.
1933 m. studijavo lituanistiką Vytauto Didžiojo universitete, lankė Balio Sruogos teatro seminarą. 1940 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1939 m. mokytojavo Vilniuje. Nuo 1945 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), skaitė lietuvių literatūros istorijos paskaitas. Dirbo Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje (dabar „Vaga“). 1953 m. buvo areštuotas, ištremtas į Pavolgį. Į Lietuvą grįžo 1954 m. Po kelerių metų įsidarbino Liaudies meno rūmuose. Nuo 1971 m. dirbo Lietuvos SSR mokslų akademijoje, 1981 m. išėjo į pensiją.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1940 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Kanstantas Glinskis: apybraiža. – Kaunas, 1937.
Konstantas Glinskis: monografija. – Vilnius: Mintis, 1965.
Lietuvių teatras 1918–1929 m.: istorinė studija. – Vilnius: Mintis, 1981.
Vincas Krėvė-Mickevičius teatre: istorinė studija. – Vilnius: Vaga, 1981.
Lietuvių valstybinis akademinis dramos teatras 1957–1970 m.: istorinė studija. – Vilnius: Vaga, 1987.
Nemuno mergaitė: monografija apie Oną Rymaitę. – Vilnius: Vaga, 1990.
Iš praeities ir dabarties: teatrologinių raštų rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1992.
Teatro pašauktieji. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
Svajonės ir klajonės: atsiminimai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.

P a r e n g ė :
J. M. Kėkštas. Poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948.
K. Binkis. Poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949.
Teatrinės minties pėdsakais: straipsnių rinkinys apie įžymiuosius lietuvių, rusų ir užsienio šalių režisierius. – Vilnius: Mintis, 1969–1982.
Petras Kubertavičius: amžininkų atsiminimai. – Vilnius: Mintis, 1970.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
A. Girdzijauskaitė. Tai, ko jau niekada nebebus… Keli žodžiai apie Antaną Vengrį / Šiaurės Atėnai, 2014 07 29
Mirė teatrologijos patriarchas Antanas Vengris / Lietuvos žinios, 2014 06 26