Atgal

Vengrienė Eugenija

Eugenija Vengrienė – vertėja.
Gimė 1913 08 04 Sigūtėnuose, Pakruojo rajone. Mirė 2015 11 24.
1937 m. baigė germanistiką Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Po studijų mokytojavo, o 1945–1982 m. dėstė vokiečių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   v o k i e č i ų   k a l b o s :
H. Ch. Andersen. Pasakos. – Vilnius: Valstyvinė grožinės literatūros leidykla, 1951.
G. Keller. Auksinės legendos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
Th. Storm. Audros raitelis. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
H. Böll. Namai be šeimininko: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
E. Th. A. Hoffmann. Katino Murklio pažiūros į gyvenimą ir kapelmeisterio Johaneso Kreislerio biografijos fragmentai atsitiktinai išlikusiuose makulatūros lapuose: romanas. – Vilnius: Vaga, 1964; Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995; Metodika, 2011.
H. Böll. Biliardas pusę dešimtos: romanas. – Vilnius: Vaga, 1965; Valstybinis leidybos centras, 1993.
H. Böll. Klouno akimis. – Vilnius: Vaga, 1966.
G. Hauptmann. Prieš saulėlydį: dramos (kartu su V. Giedra). – Vilnius: Vaga, 1967.
J. Bobrowski. Levino malūnas. 34 sakiniai apie mano senelį: romanas. – Vilnius: Vaga, 1969.
Th. Fontane. Efė Brist: romanas; Šachas fon Vutenovas: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1971.
J. Gothelfas. Keistoji Elzė: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1972.
W. Raabe. Juodoji galera: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1974.
E. Weiss. Vargšas švaistūnas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976.
R. Friedenthal. Getė (kartu su J. Kilium). – Vilnius: Vaga, 1977.
F.V. Bekeris. Miškų ir laukų dovanėlės: patarimai jauniesiems meistrautojams. – Vilnius: Vaga, 1981.
O. Kunze. Grožis visiems: kosmetikos patarėjas. – Vilnius: Mokslas, 1981.
J. W. Goethe. Jaunojo Verterio kančios: romanas. – Vilnius: Vaga, 1984; Žaltvykslė, 2007.
G. Mencelis. Žvaigždė žino savo kelią: romanas apie Šilerio jaunystę. – Vilnius: Vyturys, 1985.
V. M. Digelmanas. Aš ir kaimas: istorijos iš dienoraščio. – Vilnius: Vaga, 1987.
H. Fallada. Anuomet mūsų namuose: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1988; Žaltvykslės knygos, 2008.
H. Fallada. Pasakos. – Vilnius: Ida, 1991.
J. V. Scheffel. Ekehardas: apysaka iš dešimtojo amžiaus. – Vilnius: Žaltvykslė, 1994.
Ch. Feldmann. Meilė lieka: Motinos Teresės gyvenimas. – Marijampolė: Ardor, 1998.
Th. Fontane. Efė Bryst; Ponia Jėnė Treibel: romanai. – Vilnius: Vaga, 1998.
J. Bobrowski. Rinktiniai raštai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
C. Nitsch. Netrukus viskas bus gerai: paguodos ir padrąsinimo pasakėlės: svarbūs patarimai tėvams. – Vilnius: Presvika, 2000.
R. M. Rilke. Pasakojimai apie gerąjį Dievą. – Marijampolė: Ardor, 2000.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
D. Maminas-Sibiriakas. Elenytės pasakos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1951.
D. Maminas-Sibiriakas. Pasaka apie narsųjį kiškį Ilgaausį Žvairaakį Trumpauodegį. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963; Vaga, 1978; Mažasis Vyturys, 2002.
K. Staniukovičius. Jūrų apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1975.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Virtuali paroda „Vertėja Eugenija Vengrienė švenčia šimtmetį“ / Lnb.lt, 2013 08 02
A. Musteikis. Vertėjos E. Vengrienės šimtmetis: tegu būna atlyginta šimteriopai / Lietuvos žinios, 2013 08 06
Eugenija Vengrienė: ir dabar mintyse verčiu / Bernardinai.lt, 2008 07 01