/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Venclovas Petras

Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Petras Venclovas – prozininkas.

Gimė 1944 07 10 Žaliosios vienkiemyje, Biržų rajone.

Mokėsi Kupreliškio vidurinėje mokykloje, 1969 m. baigė Vilniaus universitetą, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo mokytoju ir direktoriaus pavaduotoju Kauno rajono mokyklose, vyriausiuoju bibliografu Kauno medicinos institute. Nuo 1975 m. darbavosi Lietuvos rašytojų sąjungos sistemoje: buvo Grožinės literatūros propagandos biuro instruktorius, „Nemuno“ žurnalo darbuotojas, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus literatūros konsultantas, vėliau referentas. Keletą metų buvo Kauno jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininkas. Nuo 1999 m. vėl dirbo „Nemuno“ žurnalo prozos ir jos kritikos redaktoriumi, 2004–2005 m. tvarkė savaitraščio „Nemunas“ publicistiką. P. Venclovo tekstai dažnai spausdinami kultūrinėje periodikoje. Jo kūriniai versti į latvių, estų, baltarusių, ukrainiečių, rusų, slovakų ir suomių kalbas.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1984 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Rudens eilėraštis: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Vakaro elegijos: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1983.
Akvariumas: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1987.
Ties bedugne: romanas. – Kaunas: Šviesa, 1991.
Tomukas ieško draugų: apysaka vaikams. – Kaunas: Šviesa, 1997.
Inteligentiška žmogžudystė: apysakos. – Kaunas: Markas, 1997.
Aistrų fiesta: apysakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Edvardas ir Julė: romanas. – Vilnius: Litimo, 1999.
Teateinie meilės karalystė: apysakos. – Kaunas: Nemunas, 2002.
Su tavim ir be tavęs: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2002.
Tomukas ieško tėtės: apysaka vaikams. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Susapnuoti gyvenimai: novelių apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Meilės ir mirties menas: apysakos. – Vilnius: Vaga, 2007.
Kartybių taurė – iki dugno: romanas. – Vilnius: Naujosios Romuvos fondo leidykla, 2011.
Iš tamsos į tamsą: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2012.
Peržengti ribą: mažieji romanai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2013.
Žingsniai: apsakymai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014.
Grumtynės: novelių romanas. – Kaunas: Kauko laiptai, 2019.
Rožių kvapas – pelynų kartumas: apsakymai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2024.

P j e s ė s :

Drugelių šokis: drama (knygoje „Lietuvių drama ’90“). – Vilnius: Vaga, 1990.
Išeiti iš miško: drama (knygoje „Pjesės“). – Vilnius: Lietuvių liaudies kultūros centras, 1991.
Laimingas vaikų juokas: pjesė vaikams (knygoje „Aitvaras auksarankis“). – Vilnius: Lietuvių liaudies kultūros centras, 1997.

A p d o v a n o j i m a i:

2007 m. Respublikinio novelės konkurso, skirto Antano Vienuolio 125–osioms gimimo metinėms, II vieta.
2010 m. Amerikos lietuvių tautininkų sąjungos anoniminio Grožinės literatūros konkurso, skirto Lietuvos vardo tūkstantmečiui, I vieta.
2011 m. Jono Marcinkevičiaus literatūrinė premija už knygą „Kartybių taurė – iki dugno“.
2012 m. Kauno miesto savivaldybės Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis.
2014 m. Vieno lito premija už knygą „Peržengti ribą“.
2014 m. Kauno miesto savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklas.
2020 m. J. Paukštelio literatūros premija už novelių romaną „Grumtynės“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2019).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

10 dienų Amerikoje – interviu su rašytoju Petru Venclovu / Lietuviai.ch, 2010 04 22
P. Venclovas: rašyti ant servetėlių – ne man / Kauno diena, 2014 04 14

T e k s t a i :

Petras Venclovas. 1863-ieji. Ilgesys / Tekstai.lt („Metai“, 2013 Nr. 5–6)
Petras Venclovas. Autoriaus prapultis. Žingsniai. Apsakymai / Tekstai.lt („Metai“, 2014 Nr. 7)
Petras Venclovas. 1953-ieji. Karantinas – juodligė. Apsakymas / Tekstai.lt („Metai“, 2009 Nr. 5–6)
Petras Venclovas. 1967-ieji. Žaidimas „žemuogių pievelėje“. Apsakymas / Tekstai.lt („Metai“, 2009 Nr. 5–6)
Petras Venclovas. Ištraukos iš romano „Iš tamsos į tamsą“ epilogo (Vilnius: Versus aureus, 2012), vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 09 01
Petras Venclovas. Vilko kailyje. Apsakymas / Zurnalasmetai.lt, 2016 Nr. 11
Petras Venclovas. „Broliai“ / Kaunorasytojai.lt, 2018 02 19