/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Vanagas Rimantas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Rimantas Vanagas – poetas, prozininkas, vertėjas.
Gimė 1948 10 10 Pesliuose, Anykščių rajone.
1955–1966 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1971 m. baigė lietuvių kalbą ir
literatūrą Vilniaus universitete. 1970– 1997 m. ėjo įvairias pareigas žurnalų „Jaunimo gretos“,
„Moksleivis“, „Laikas ir įvykiai“, laikraščių „Vilniaus tribūna“, „Lietuvos Jeruzalė“, „Pozicija”,
„Anykšta“ redakcijose.
1981–1983 m. vadovavo Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijai, Atgimimo laikotarpiu – Rašytojų
sąjungos Publicistikos komisijai, daug rašė apie to meto aktualijas.
1995 m. išleido pirmąją Nepriklausomybės laikotarpiu lietuvių autoriaus knygą apie lietuvių ir žydų
santykius bei Holokaustą „Nenusigręžk nuo savęs“.1994–2015 m. – Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto „Fair Play“ komisijos narys.
1997 m. grįžęs į gimtuosius Anykščius, atsidėjo kūrybai, 2004–2007 m. dirbo Anykščių A.
Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje, nuo 2007 m. – Pasaulio anykštėnų
bendrijos (PAB) atsakingasis sekretorius, aktyvus Anykščių kultūros gyvenimo veikėjas, renginių
organizatorius, įvairių komisijų narys. PAB pirmininko pavaduotojas, nuo 2014 m. – Anykščių
akademijos rektorius.
Rašydamas interviu su pasaulinio garso žmonėmis (J.Senkevičium, H.Juškevičium, A.Avižieniu,
A.Mockum, R.Baraniku ir kt.), rinkdamas medžiagą dokumentinės prozos knygoms, keliavo po
Sibirą, Tolimuosius Rytus, JAV, Izraelį, Kolumbiją, Tailandą, Švediją, Ukrainą ir kt.
Eilėraščiai versti į anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų, latvių, lenkų, rusų, moldavų, ukrainiečių,
baltarusių, estų ir kt., proza, dokumentika – į anglų, rusų, jidiš, azerbaidžaniečių, estų, norvegų ir kt.
kalbas.
Periodinėje spaudoje paskelbė per 200 apybraižų, interviu, reportažų. Pagal eiles kompozitoriai
Benjaminas Gorbulskis, Vytautas Paltanavičius sukūrė per 20 dainų.
Gyvena Anykščiuose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1983 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Autobiografijos pradžia: poezija. – Vilnius: Vaga, 1978.
Motinos laiškas: poezija. – Maskva: Molodaja gvardija, 1982.
Šita žemė: poezija. – Vilnius: Vaga, 1983.
Kelių vardai: apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1984.
Karas mūsų nepamiršo: apybraižos. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Penketas šaukštukų: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Senelės šalis: apsakymai. – Vilnius: Spauda, 1989.
Po ralio žvaigžde: dokumentinės apybraižos. – Vilnius: Alma littera, 1991.
Nenusigręžk nuo savęs: dokumentinės apybraižos. – Vilnius: Vyturys, 1995.
Gongo dūžiai: dokumentinė apybraiža. – Vilnius: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, 1995.
Lazerių šešėly: dokumentinė apybraiža. – Vilnius: Pradai, 1996.
Pasaka apie šapalą, sakalą ir mažytę mergaitę: poema. – Vilnius: Spauda, 1996.
Triskart lietus: poezija. – Vilnius: Pradai, 1996.
Ex Oriente lux: Lietuvos rerichiečiai: dokumentinė apybraiža. – Vilnius: Lietuvos Rericho draugija, 1998.
Iš vieversių gyvenimo: mano mažieji didieji anykštėnai: dokumentinė proza. – Vilnius: Petro ofsetas, 2002.
Gimtinė mano – iš dangaus!: eilėraščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Mylėti ir nemylėti: dokumentinė apysaka. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Du skeletai greta: poezija. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Atminties variantai: apsakymai, novelės. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004.
Žmonės mylėjo žmones: mano mažieji didieji anykštėnai: dokumentinė proza. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004.
Malūnininkas ir mėnuo: faktai ir vaizdai, pasakojimai ir pasakos: mano mažieji didieji anykštėnai: dokumentinė proza. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Vyriški ir žvėriški nutikimai: medžiotojų poringės. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Mergaitė ant žirgo: nuotykių apysakos. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Pabėgėlė: Amerikos lietuvės gyvenimo romanas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2006.
Niurksi plūdė ir širdis: žvejų nutikimai. – Vilnius, Petro ofsetas, 2006.
Žali žydų plaukai: faktai ir eilės, juokas ir ašaros. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007.
Visi nuo Šventosios: proza. – Vilnius, Petro ofsetas, 2008.
Uždegti spindulį: likimai ir paralelės. – Vilnius: Petro ofsetas, 2009.
Broli žaliašaki…: medžiai Anykštijos sodybose: fotoalbumas (kartu su J. Danausku). – Juodėnai (Molėtų r.): J. Danauskas, 2010.
Peslių akademija: regėjimai, išpažintys, versijos: mano mažieji didieji anykštėnai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2011.
Avižienio algoritmas ir kiti nutikimai: apie informatikos mokslų daktarą, Kalifornijos universiteto Los Andžele ir Vytauto Didžiojo universiteto prof. Algirdą Avižienį. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2012.
Šventoji mano dvynė: mažoji proza. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013.
Gyvenimas pagal Petrą: iš šeimos biblijos: Anykščių krašto kryždirbiui Petrui Blažiui – 150. – Vilnius: Petro ofsetas, 2014.
Akivaras: Pašventupių kronikos: nuojautos ir balsai iš anapus: mano mažieji didieji anykštėnai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2015.
Anykščių fenomenas (kartu su N. Vanagu). ‒ Vilnius: Petro ofsetas, 2016.
Likimų medžiotojas: mano mažieji didieji anykštėnai: „Sielių“ serijos VII knyga. ‒ Vilnius: Petro
ofsetas, 2017.
Avižienio algoritmas ir kiti neramūs ritmai: antra autoriaus redakcija: dokumentinė proza. –
Vilnius: Petro ofsetas, 2018.
Skiedrų ganytojas: linksmai graudžios istorijos iš Valaukių miestelio (Lietuvos SSR, SSRS) šeimos gyvenimo. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2021.
Skiedrų ganytojas [Elektroninis išteklius] : linksmai graudžios istorijos iš Valaukių miestelio (Lietuvos SSR, SSRS) šeimos gyvenimo. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2021. – 1 pdf failas (107 p.). –
Prieiga per internetą:
https://3erdve.sharepoint.com/:b:/s/EIA/EUBbZKSdkfh Nmw5rOCNCFZQBwxb8FCuFXj57dAU65CZvEw?e=4%3aP8Rlcl& at=9

V e r t i m a i  i š  r u s ų k a l b o s :
G. Praškevičius. Vilkolakis: apysakos. – Vilnius: Vyturys, 1990.
V. Jerofejevas. Maskva–Petuškai: apysaka. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.
V. Pelevin. Čiapajevas ir Pustota: romanas su Urgano Džambono Tulku VII įžanga. – Vilnius: Tyto alba, 1998, 2007.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :

Anykščių idilės: (tekstai J. Junevičiaus fotoalbumui): – Vilnius, Petro ofsetas, 2004
Vyriški ir žvėriški nutikimai: medžiotojų poringės. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Niurksi plūdė ir širdis: žvejų nutikimai. – Vilnius, Petro ofsetas, 2006.
Puokštė Anykščiams: fotoalbumo sudarymas, tekstai. – Vilnius, Petro ofsetas, 2007
Aš, Anykščių šilelis…: (tekstai fotoalbumui, kartu su J. Danausku). – Vilnius, Standartų
spaustuvė, 2006
Broli žaliašaki…: medžiai Anykštijos sodybose: fotoalbumas (tekstai fotoalbumui, kartu su J.
Danausku). – Vilnius: Standartų spaustuvė, 2010.
Siauruko nuotykiai: Aukštaitijos siaurojo geležinkelio istorijos. – Kaunas: Keturios spalvos, 2007.
Laiškai iš Paryžiaus: kelionių publicistika. – Vilnius, Petro ofsetas, 2008.
Siauruko nuotykiai: Aukštaitijos siaurojo geležinkelio istorijos, II knyga. – Kaunas: Keturios
spalvos, 2010.
Anykščių glėbyje: vieno krašto rašytojų kūrybos antologija (kartu su R.Bražėnaite ir kt.): ‒ Vilnius:
Petro ofsetas, 2018.
Šaukštas jubiliatui: anykštėnų humoro rinktinė: ‒ Vilnius: Petro ofsetas, 2019.

A p d o v a n o j i m a i :
1979 m. Zigmo Gėlės premija už geriausią metų poetinį debiutą.
1983 m. sąjunginio M. Gorkio literatūrinio konkurso I laipsnio diplomas už geriausią debiutą rusų kalba.
1988 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos kūrybinio konkurso laureatas.
2000 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kūrybinio konkurso „NATO – tai mes“ I vietos laimėtojas.
2001 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kilnaus žaidimo laureatas.
2002 m. Anykščių savivaldybės T. Mikeliūnaitės premija už dokumentinės prozos knygą „Iš vieversių gyvenimo“.
2003 m. Juozo Tumo-Vaižganto premija už dokumentinės prozos knygą „Iš vieversių gyvenimo“.
2003 m. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėka už svarų indėlį į Lietuvos valstybės sukaktį.
2004 m. Jono Marcinkevičiaus premija už dokumentinės prozos knygą „Žmonės mylėjo žmones“.
2004 m. Utenos apskrities viršininko padėka.
2008 m. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko padėka.
2011 m. Antano Baranausko premija už dokumentinės prozos knygą „Peslių akademija“.
2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už publicistiką.
2016 m. Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės narys.
2017 m. „Varpų“ almanacho premija už noveles.
2017 m. Anykščių rajono Garbės pilietis.
2018 m. LR Seimo ženklas „Atkurtai Lietuvai 100“
2018 m. Anykščių rajono savivaldybės ženklas „Šimtmečio anykštėnas“

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Rimantas Vanagas.  Lietuvių literatūros enciklopedija, – Vilnius, 2001;
Rimantas Vanagas ELIP, VLE enciklopedijose; anykštėnų biografijų žinyne /Anykstenai.lt;
Danielius Mušinskas. Interviu su R.Vanagu „Patriotas negali nepasakyti tiesos“ / Metai,
2010 Nr.7
Alfredas Guščius. Čia gyvena/gyveno – Vanagas/ Literatūra ir menas, 2008.10.10
Rimantas Černiauskas. Paukščiai poetai ir poetai paukščiai. Vanagas / Metai, 2010 Nr.7
Rimantas Vanagas: tokie jie, mano mažieji didieji anykštėnai / Bernardinai.lt, 2010 12 01
Rimantas Vanagas atsako į Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos klausimyną/ Bernardinai.lt, 2012.
06.06
Vidmantas Kiaušas-Elmiškis. Interviu su Rimantu Vanagu /kn. „Įsiklausymai“, 2014
Vytautas Martinkus. Šio lietuvio vardas prestižiniuose leidiniuose įrašytas šalia Pitagoro ir Pascalio (apie R.Vanago knygą „Avižienio algoritmas ir kiti neramūs ritmai“) / www.lrytas.lt,
2018.05.14
Romualdas Kriaučiūnas. R. Vanago knyga „Likimų medžiotojas“ / „Draugo“ priedas „Kultūra“,
2018.06.09
Gediminas Jankus. Didieji šalia mūsų (apie R.Vanago knygą „Avižienio algoritmas…“)/www.kaunorasytojai.lt. 2018.09.05
Jurga Žąsinaitė. Rimantas Povilas Vanagas: „Man labiau knieti išjudinti tylą, nustumti abejonę,
padrąsinti“/www.menobangos.lt, 2019.09.01

T e k s t a i :

Rašytojo Rimanto Vanago svetainė
R.Vanagas. Mes – iš girios…
R.Vanago eiles skaito Gediminas Storpirštis: „Vidurnakčio lyrika“, garso įrašas / lrt
R..Vanago novelę „Siamo katytės“ skaito aktorius Algimantas Masiulis: garso įrašas/lrt
„Vidurnakčio lyrikoje“ Rimanto Vanago eiles skaito Algimantas Butvilas, garso įrašas / lrt
.lt