Atgal

Valionis Arvydas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Arvydas Valionis – vertėjas, poetas, kritikas.
Gimė 1945 01 19 Radiškiuose, Biržų rajone.
1962–1970 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1968–1973 m. buvo dienraščio „Tiesa“ literatūrinis darbuotojas; 1974–1991 m. Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros konsultantas, Literatūrinių ryšių ir meninio vertimo tarybos atsakingasis sekretorius; 1992 m. Lietuvos kultūros instituto vyriausiasis redaktorius; 1992–1996 m. savaitraščio „Savininkas“ vyriausiasis redaktorius; 1996–1997 m. savaitraščio „Sargyba“ vyriausiasis apžvalgininkas; 1997–1998 m. dienraščio „Lietuvos aidas“ korespondentas; 1998–2004 m. UAB „Du Ka“, UAB „Akreta“, VšĮ „Artlora“ redaktorius. 2004–2010 m. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos spaudos analitikas. Nuo 2004 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys. Publikavęs daug vertimų, autorinių straipsnių, recenzijų ir apžvalgų periodinėje spaudoje, almanachuose, knygose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Krintanti akimirka: eilėraščiai ir vertimai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004.

V e r t i m a i   i š   l a t v i ų   k a l b o s :
J. Niedrė. Pabudimas: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1965.
A. Belas. Tardytojas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1970.
A. Bruodelė. Žydrasis žvirblis: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1978.
H. Gulbis. Pienių metas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981.
J. Vanagas. Tų dienų pasakojimai: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1983.
H. Gulbis. Duonios klonis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1986.
A. Jakubanas. Tango: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1990.
A. Belas. Žmonės valtyse. Nemiga: romanai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.
I. Ziedonis. Spalvotosios pasakos. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2006.
Rutulinis žaibas į sielą: latvių poezijos antologija. – Vilnius: Homo liber, 2019.
I. Ziedonis. Epifanijos. – Vilnius: Hieronymus, 2022.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
K. Zastavskaja. Meilės talismanas: romanas. – Vilnius: Homo liber, 2015.
K. Zastavskaja. Likimų labirintas: romanas. – Vilnius: Homo liber, 2016.
L. Machlis. Šešios Michailo Aleksandrovičiaus karjeros: biografinis romanas. – Vilnius: Homo liber, 2021.

P j e s i ų   v e r t i m a i :
P. Petersonas. Aš tik muzikantas: drama. – Kauno dramos teatras-radijas, 1987.
Aspazija. Vaidilutė: poetinė drama.– Lietuvos radijo ir televizijos komitetas, 1989, 1991.

S u d a r ė :
Mane Jūs jausite darbe, kovoj: leidinys apie poetės S. Nėries 70-mečio paminėjimą. – Vilnius: Vaga, 1976.
Bibliografinė rodyklė (1970–1975) = [Библиографический указатель (1970–1975): Tarybų Lietuvos rašytojų VI suvažiavimo dalyviui. – Vilnius: Lietuvos TSR rašytojų sąjunga, 1976.
Literatūros panorama: kasmetiniai almanachai 1976–1988 m. – Vilnius, Vaga, 1977–1989.
Baltijos etiudas: apsakymų rinkinys (armėnų k.). – Jerevanas, 1978.
Meninio vertimo problemos (kartu su E. Matuzevičiumi). – Vilnius: Vaga, 1983.
Mes atėjome į šį pasaulį: šiuolaikiniai latvių poetai. – Vilnius: Vaga, 1983.
Žaliosios iliuzijų burės: latvių apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1984.
S. Nėris. Negesk, žiburėli. – Ryga: Liesma, 1985.
Bibliografinė rodyklė (1981–1985) = [Библиографический указатель (1981-1985): Tarybų Lietuvos rašytojų VIII suvažiavimo dalyviui] (kartu su A. Giedriene). – Vilnius: Lietuvos TSR rašytojų sąjunga, 1986.
Žmogus – žvaigždė: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1987.
Atodangos: vertimų almanachai 1988, 1989, 1991 m. – Vilnius: Periodika, 1988, 1989; Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1991.
Lietuva XXI a. link (anglų, vokiečių, prancūzų, turkų, ukrainų k.), 1999–2000. – Vilnius: Akreta, 1999, 2000.
Juozas Urbšys – laiškai Elenai: atsiminimai, laiškai. – Vilnius: Akreta, 2001.
Lietuva XXI amžiuje (anglų, ispanų, vokiečių k.). – Vilnius: Akreta, Artlora. 2002.
Litauen im 21. Jahrhundert. – Vilnius: Artlora, 2002.
Lithuania: an outline. – Vilnius: Artlora, 2002.
Perfil de Lituania. – Vilnius: Artlora, 2003, 2005.
Литва: сведения о стране: цифры, факты, полезная информация. – Вильнюс: Artlora, 2005.

T e k s t a i :
Arvydas Valionis. Poetinis transas, sukėlęs komą, arba Reklamos klyksmas, išgąsdinęs Gūtenmorgeną
Arvydas Valionis. Artumo pojūtis (apie G. Morkūno knygą „Puodukas kefyro ant palangės“)