/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Valbasys Linas

Valbasys Linas – poetas.
Gimė 1909.01.24 Juodpėnuose (Kupiškio r.). Mirė 2004.06.18. Palaidotas Rokantiškių kapinėse.
1927 m. emigravo į Braziliją. Dirbo cukrašnendrių plantacijose ir kasyklose. 1956 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo Švyturio redakcijoje.

B i b l i o g r a f i j a :
Leiskit į tėvynę: eilėraščiai. – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958.
Pusė amžiaus tropikuose. – Vilnius: Vaga, 1966.
Romuko nuotykiai Brazilijoje: apysakaitė. – Vilnius: Vaga, 1972.
Po Pietų Kryžium. – Vilnius: Vaga, 1975.