/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Vaitkevičius Vladas

Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Vladas Vaitkevičius – poetas.

Gimė 1946 11 07 Tartoko kaime, Ignalinos rajone.

Mokėsi Žeimių pradinėje, Kazitiškio septynmetėje, Dūkšto vidurinėje ir Kauno pirmojoje internatinėje mokyklose. 1964–1969 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, žurnalistiką. Dirbo Valstybiniame jaunimo teatre, „Minties“ bei „Mokslo“ leidyklose, laikraščiuose „Savininkas“, „Drobiečių žodis“, „Aušros“ spaustuvėje, VšĮ „Naujasis amžius“ techniniu redaktoriumi. V. Vaitkevičiaus recenzijos ir apžvalgos publikuotos krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštyje „XXI amžius“.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1995 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Medžiai prie namų: eilėraščiai, PK. – Vilnius: Vaga, 1982.
Horizontas be širmos: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.
Aš toks esu: eilėraščiai. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1995.
Viltis visada vieniša: eilėraščiai. – Kaunas: Romo Belovo leidykla, 1996.
Kasdien trumpėjantys eilėraščiai: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis amžius, 2000.
Šešėly krintančios žvaigždės: lyrikos rinktinė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2006.
Saulėlydžio ornamento spindesys: eilėraščiai. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2014.
Poetas vasaros pievose: esė, interviu, atsiminimai, recenzijos, apžvalgos. – Kaunas: Pasaulio lietuvių centras, 2019.
Dabar viskas kitaip: eilėraščiai, recenzijos, straipsniai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2023.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :

K. Galickis. Dzūkijos vaduotojai: publicistika. – Vilnius: Mintis, 1975.
Aiškiaregių pranašystės (kartu su L. Junevičiene). – Taifūnas, 1997.

V e r t i m a s   i š   v o k i e č i ų   k a l b o s :

M. Lekeux. Margarita. – Kaunas: XXI amžius, 1999.

A p d o v a n o j i m a i :

2006 m. UAB „Kauno spauda“ prizas už originalias publikacijas kultūros tema krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštyje „XXI amžius“ („Poezijos pavasaris“, 2006).
2007 m. Vieno Lito premija už maironišką tautiškumą poezijos rinktinėje „Šešėly krintančios žvaigždės“.
2007 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už poezijos rinktinę „Šešėly krintančios žvaigždės“.
2015 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premija už eilėraščių rinkinį „Saulėlydžio ornamento spindesys“.
2016 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis.
2021 m. respublikinės poezijos šventės-konkurso „Žydinčios vyšnios šakelė 2021“ laureatas.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

B. Vertelka. Nekeičiantis arklio į kamanas / XXIamzius.lt, 2006.

T e k s t a i :

Vladas Vaitkevičius. Eilėraščiai iš knygos „Saulėlydžio ornamento spindesys“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 03 17
Vladas Vaitkevičius. „Neišsiskleidęs…“ (prisiminimai apie Virgilijų Kaziūną) / Kaunorasytojai.lt, 2018 11 15
Vladas Vaitkevičius. Knygoje „Poetas vasaros pievose“ publikuojamų prisiminimų fragmentai, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2019 07 15