/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Vaitiekūnas Feliksas

Džojos Barysaitės nuotrauka

Džojos Barysaitės nuotrauka

Feliksas Vaitiekūnas – vertėjas.
Gimė 1926 07 15 Impoliškio vienkiemyje, Kanapynės kaime, Anykščių rajone. Mirė 2016 06 11 Vilniuje.
1939–1942 m. mokėsi Kupiškio gimnazijoje, 1942–1944 m. Telšių mokytojų seminarijoje, 1944–1945 m. Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1945 m. buvo suimtas, apkaltintas antisovietine veikla, nuteistas ir kalintas Panevėžyje, Vilniuje ir Vorkutoje (Rusija). Po metų paleistas. 1946–1947 m. baigė mokslus Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1951 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). 1951–1952 m. dirbo laikraščio „Lietuvos pionierius“ redakcijoje, 1952–1960 m. Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje (dabar „Vaga“). 1960–1991 m. buvo literatūros žurnalo „Pergalė“ (dabar „Metai“) grožinės literatūros redaktorius. Grigorijaus Kanovičiaus romanų ir pjesių vertėjas iš rusų į lietuvių kalbą.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1984 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   r u s ų k a l b o s :
M. Isakovskis ir N. Gichonovas. Rinktinėse: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953.
N. Nosovas. Du draugai: komediija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954.
J. Švarcas. Du klevai: pjesė. – Kaunas: Kauno dramos teatras, 1955.
J. Sotnikas. Burtininkės išdaigos: pjesė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
J. Sotnikas. Kaip aš buvau savarankiškas: apsakymai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
I. Vasilenka. Auksinės kurpaitės: apysakos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
G. Kanovičius. Dukart du: apysaka. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
G. Kanovičius. Tegul išeina: pjesė. – Vilnius: Vaga, 1965.
J. Kazakovas. Žydra ir žalia: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1966.
N. Dubovas. Bėglys: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1969.
L. Meris. Ieškant prarastos šypsenos: kelionių dienoraštis. – Vilnius: Vaga, 1971.
K. Vorobjovas. Genka, brolis mano: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1971.
G. Kanovičius. Paukščiai virš kapinių: romanas. – Vilnius: Vaga, 1977.
V. Šukšinas. Pašnekesiai mėnesėtą naktį: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1978.
G. Kanovičius. Palaimink ir lapus, ir ugnį: romanas. – Vilnius: Vaga, 1980.
G. Kanovičius. Lopšinė seniui besmegeniui: romanas. – Vilnius: Vaga, 1982.
G. Kanovičius. Kvailių ašaros ir maldos: romanas. – Vilnius: Vaga, 1986.
G. Kanovičius. Ir nėra vergams rojaus: romanas. – Vilnius: Pergalė, 1987.
V. Šukšinas. Putinas raudonasai: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1987.
G. Kanovičius. Žvakės vėjyje: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1988.
G. Kanovičius. Nenusigręžki nuo mirties: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.
G. Kanovičius. Ožiukas už porą skatikų; Nusišypsok mums, Viešpatie: romanų dilogija. – Vilnius: Tyto alba, 1996.
M. Bulgakovas. Šuns širdis: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1997.
J. Ceitlinas. Pašnekesiai laukiant laimingos mirties. – Vilnius: Vaga, 1997.
G. Kanovičius. Žydų parkas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1998.
G. Kanovičius. Nukirstų medžių šlamėjimas: romanas. – Vilnius: Leidybinės sistemos, 2000.
G. Kanovičius. Veidai sutemose: apysaka ir nepramanyti apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
G. Kanovičius. Našlių kelionės: apysakos ir nepramanyti apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
G. Kanovičius. Debesis, vardu Lietuva: apsakymai (kartu su A. Paulauskiene). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
G. Kanovičius. Rinktiniai raštai, 5 tomai. – Vilnius: Tyto alba, 2014.