Atgal

Vaičiūnaitė Judita

Vaičiūnaitė Judita – poetė, vertėja.
Gimė 1937.07.12 Kaune, mirė 2001.02.11 Vilniuje.
1959 VU baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, studijuodama mokėsi muzikos mokykloje. Dirbo Literatūros ir meno, Kalba Vilnius, Naujojo dienovidžio redakcijose.

B i b l i o g r a f i j a :
Pavasario akvarelės: eilėraščiai. – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960.
Kaip žalias vynas: eilėraščiai. – Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1962.
Per saulėtą gaublį: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1964.
Vėtrungės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1966.
Po šiaurės herbais: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1968.
Spalvoti piešiniai: eilėraštukai. – Vilnius: Vaga, 1971.
Pakartojimai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1971.
Klajoklė saulė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1974.
Balkonas penktame aukšte: eilėraščiai jaunesniam mokykliniam amžiui. – Vilnius: Vaga, 1975.
Neužmirštuolių mėnesį: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Mėnulio gėlė: vienaveiksmės pjesės-pasakos: jaunesniam mokykliniam amžiui. – Vilnius: Vaga, 1979.
Šaligatvio pienės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Pavasario fleita: pjesės. – Vilnius: Vaga, 1980.
Karuselės elnias: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Smuikas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Nemigos aitvaras: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Žiemos lietus: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1987.
Šešėlių laikrodis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990.
Gatvės laivas: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1991.
Pilkas šiaurės namas: eilėraščiai. – Vilnius: Viltis, 1994.
Žemynos vainikai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Vaikystės veidrody: eilėraščiai. – Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Kai skleidžiasi papirusas: orientalistiniai eilėraščiai. – Kaunas: Orientas, 1997.
Seno paveikslo šviesa: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1998.
Skersgatvių šešėliais aš ateisiu: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2000.
Debesų arka: 1998-2000 metų eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2000.
Raštai. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
Aitvaras: eilėraščių rinktinė. – Vilnius: Alma littera, 2005.

A p d o v a n o j i m a i :

1978 m. „Poezijos pavasario“ laureatė.
1996 m. Baltijos Asamblėjos premija už poezijos rinktinę Žemynos vainikai.
1997 m. DLK Gedimino ordinas.
2000 m. LRS premija.

t e k s t a i :
Juditos Vaičiūnaitės kūryba svetainėje tekstai.lt