Atgal

Urbonaitė Audronė

Nuotraukos autorė © Monika Požerskytė

Nuotraukos autorė © Monika Požerskytė

Audronė Urbonaitė-Augustinienė – prozininkė.
Gimė 1954 m. Kaune.
1977 m. Vilniaus universitete baigė lituanistikos bei klasikinės filologijos studijas. 1978–1988 m. dirbo savaitraščio „Kalba Vilnius“ redakcijos korespondente, skyriaus vedėja. 1988–1991 m. – laikraščio „Atgimimas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja. Nuo 1994 m. – Lietuvos televizijos atstovė spaudai. Nuo 1997 m. dirba „Lietuvos ryto“ redakcijoje, žurnalistinių tyrimų skyriuje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2015 metų.

Andronės Urbonaitės svetainė internete.

I š l e i s t o s   k n y g o s :
Posūkyje – neišlėk: novelių romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2005; Alma littera, 2015.
Cukruota žuvis: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2012.
Žydiškų daiktų kambarys: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2014.
Mano Didžioji Nuodėmė, žurnalistika: publicistikos knyga. – Vilnius: Alma littera, 2015.

A p d o v a n o j i m a i :
2006 m. Augustino Griciaus premija už novelių romaną „Posūkyje – neišlėk”

A p i e   a u t o r ę   i r   j o s   k ū r y b ą :
Baranova, Jūratė. Žurnalistės knyga, kaip provokuojantis eksperimentas / Literatūra ir menas. – 2006 kovo 10, Nr. 3086
Čičinskaitė, Regina. Visa tiesa apie… / Šiaurės Atėnai. – 2012 bal. 06
Cibarauskė, Virginija. Pasaulis kaip sapnas / Literatūra ir menas. – 2014 geg. 30, Nr. 3476
Kazlauskaitė, Giedrė. Eime pietauti į Algirdo gatvę / Šiaurės Atėnai. – 2012 geg. 04
Kazlauskaitė, Giedrė. Jam nepakaktų būti / Šiaurės Atėnai. – 2014 liep. 01
Sara Poisson. Pasaka apie merginą, kuri tėvo ieškojo / Šiaurės Atėnai. – 2014 vas. 25