/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Trimonis Rytis

Rytis Trimonis – kritikas, literatūrologas.
Gimė 1936 11 18 Kaune. Mirė 2013 04 27 Vilniuje.
1959 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo filologo ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Dirbo Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijoje, nuo 1974 m. dėstė Vilniaus universitete. R. Trimonio kritikos dėmesio centre buvo sovietinio laikotarpio poezija. Savo tyrinėjimus, kritikos straipsnius ir recenzijas nuolat skelbė to meto kultūrinėje ir visuomeninėje spaudoje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1982 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Atakuojančio laiko lyrika: pokario metų tarybinės lietuvių lyrikos raida (1945–1954): studija. – Vilnius: Vaga, 1976.
Žmogus ir epocha poezijoje: studija. – Vilnius: Vaga, 1981.
Vladas Grybas: monografija. – Vilnius: Vaga, 1989.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k . :
Vilniaus getas: kalinių sąrašai. – Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 1995, 1998.
F. Antonelli. Aštuonkojis: romanas. – Kaunas: Tyrai, 1995.
V. Andrews. Palėpės gėlės: romanas. – Kaunas: Tyrai, 1996.
J. Chase. Taigi, mano mieloji: detektyvinis romanas. – Kaunas: Tyrai, 1998.
J. Chase. Takamorio deimantai: detektyvinis romanas. – Kaunas: Tyrai, 1999.

S u d a r ė :
V. Grybas. Išeinu su saule: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1977.
Spalio žvaigždės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Lietuvių tarybinės poezijos antologija (rusų k.). – Vilnius: Vaga, 1980.
Vytautas Montvila literatūros moksle ir kritikoje. – Vilnius: Vaga, 1982.

A p d o v a n o j i m a i :
Lietuvos nusipelnęs kultūros švietimo darbuotojas.
Lietuvos SSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo garbės raštai.