/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Taškauskas Tomas

Jono Petkevičiaus nuotrauka

Tomas Taškauskas: poetas, vertėjas. Gimė 1986 spalio 23 d.

2012 m. baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas Vilniaus universitete. 2015 m. baigė vertimo (iš prancūzų k.) magistrantūros studijas Vilniaus universiteto Vertimo studijų katedros. 2011 m. ir 2014 m. rudenį už gerus studijų rezultatus ir aktyvią visuomeninę-kultūrinę veiklą bei kūrybinius pasiekimus apdovanotas vardine Antano Smetonos stipendija.

Nuo 2007 m. rudens bendradarbiauja kultūrinėje spaudoje („Literatūra ir menas“, „Šiaurės Atėnai“, „Naujoji Romuva“, „Kultūros barai“, „Krantai“, „Metai“) rašydamas straipsnius, rengdamas interviu ir recenzijas, publikuodamas autorinę kūrybą ir vertimus. Autoriaus kūryba ir vertimai iš prancūzų kalbos taip pat publikuoti tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ almanachuose (2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015).

2008 m. publikuota pirmoji jaunojo poeto eilėraščių knyga „Audrapaukščio monologas“ (Versus Aureus, serija „Debiutai“). T. Taškauskas prisidėjo prie pirmųjų jaunųjų rašytojų festivalio „Literatūrinės Vilniaus slinktys“ (nuo 2011 m.) renginių organizavimo. Jaunojo poeto eilėraščiai publikuoti 2012 m. ir 2013 m. „Slinkčių“ festivalio almanachuose; 2014 m. tapo vienu iš „Slinkčių“ almanacho sudarytojų. 2016 m. bendradarbiaujant su „Alma littera“ išleista trumpų romantiškų socialinių tinklų eilėraščių rinktinė „Begalybės fragmentai“ (bendraautorius – Tomas Norkaitis).

2015 m. išleista T. Taškausko parengta dvikalbė Pascal Riou knygos „Pasaulis – pažadas, kurį mylėti reikia“ eilėraščių rinktinė prancūzų ir lietuvių kalbomis, už sėkmingą vertimo debiutą apdovanota Dominyko Urbo premija. 2016 m. išleistas T. Taškausko iš prancūzų kalbos verstas Romaino Sardou istorinis romanas „Panelė Fransina“ (Alma littera). Nuo 2017 m. T. Taškauskas priklauso Lietuvos literatūros vertėjų sąjungai. 2018 m. išleistas T. Taškausko iš prancūzų kalbos verstas Annos Gavaldos apsakymų rinkinys „Pramušti šarvus“ (Alma littera). 2019 m. publikuotas T. Taškausko vertas prancūzų poeto, dramaturgo Paulio Claudelio poetinių meditacijų rinkinys „Kryžiaus kelias“ („Magnificat leidiniai“). Kaip vertėjas publikavo svarbių prancūzų XX a. poetų – Remy de Gourmont, Guillaume Appolinaire, Charles Péguy, Paul Claudel, Jacques Prévert, Yves Bonnefoy, Philippe Jaccottet – eilėraščių vertimus, yra vertęs ir filosofinių tekstų (Jeano Guittono „Mano filosofinis testamentas“).

2019 m. pabaigoje parengė spaudai antrąjį poezijos rinkinį „Ilgesio tomografija“, kuris išleistas savilaida. 2021 m. savilaida išleido trečiąją poezijos knygą – „Amžinybės mozaikos“.

B i b l i o g r a f i j a :

Audrapaukščio monologas. – Vilnius: Versus Aureus, 2008.
Begalybės fragmentai. – Vilnius: Alma littera, 2016.
Ilgesio tomografija. (elektroninė knyga: https://www.taskauskas.lt/knygos/ilgesio-tomografija/): savilaida, 2019.
Amžinybės mozaikos. (elektroninė knyga: https://www.taskauskas.lt/knygos/amzinybes-mozaikos/): savilaida, 2021.
Graffitti: kalambūrai. – Vilnius: T. Taškauskas, 2022.
Raudų siena: epitafijos Lietuvos partizanams. – Vilnius: Slinktys, 2022.
Priešnuodžiai: eilėraščiai. – Vilnius: Visa Lietuva [i.e. T. Taškauskas], 2023.

V e r t i m a i i š p r a n c ū z ų k a l b o s :

Pascal Riou. Pasaulis – pažadas, kurį mylėti reikia, Versus Aureus, 2015.

Romain Sardou. Panelė Fransina, Alma Littera, 2016.

Anna Gavalda. Pramušti šarvus, Alma Littera, 2018.

Paul Claudel. Kryžiaus kelias, Magnificat leidiniai, 2019.

A p d o v a n o j i m a i:

2021 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premija už eilėraščių knygą „Amžinybės mozaikos“.