Atgal

Tapinas Laimonas

Laimonas Tapinas. BNS foto nuotrauka

Laimonas Tapinas – prozininkas, publicistas.
Gimė 1944 06 06 Palangoje. Mirė 2022 05 28 Vilniuje.
1970 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. 1964–1971 m. dirbo „Sporto“ laikraščio, „Švyturio“ žurnalo korespondentu. Nuo 1971 m. Vilniaus universitete dėstė partinės ir sovietinės spaudos istoriją, vėliau – žurnalistikos teoriją, kino teoriją ir istoriją, žurnalistikos etiką. 1978 m. apgynė menotyros mokslų srities disertaciją Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) valstybiniame teatro, muzikos ir kinematografijos institute. 1978–1979 m. stažavosi Sorbonos universitete. 1982 m. suteiktas docento vardas. 1984–1991 m. buvo Vilniaus universiteto Radijo ir televizijos žurnalistikos katedros vedėjas. 1991 m. aktyviai dalyvavo steigiant Žurnalistikos institutą, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetą. 1990–1992 m. Lietuvos radijo ir televizijos valdybos pirmininkas, 1992–1995 m. generalinis direktorius, 1995 m. dienraščio „Lietuvos rytas“ politikos apžvalgininkas. 1995 m. įkūrė Lietuvos žurnalistikos centrą, buvo jo direktorius. 1996–1998 m. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, valdybos prezidiumo narys. Nuo 2002 m. paskirta pirmojo laipsnio valstybinė pensija.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Iliuzijų mugėje: dokumentinė proza. – Vilnius: Mintis, 1983.
Lietuvos kinematografininkai. – Vilnius: Mintis, 1986.
Nešk, Dauguva, atminimą: apybraiža. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Apie filmo suvokimą: metodinės rekomendacijos. – Vilnius: Respublikinė kino filmų nuomojimo kontora, 1988.
Medyje angelas verkia: aktoriaus Broniaus Babkausko gyvenimo ir kūrybos kronika. – Vilnius: Vaga, 1991.
Septynios vienatvės Paryžiuje: dokumentinė proza. – Kaunas: Spindulys, 1993.
Karštos dienos Atlantoje. – Vilnius: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto leidykla, 1997.
Oskaras Milašius, arba Septynios vienatvės Paryžiuje. – Kaunas: Dajalita, 1999.
Imk, klajokli, žibintą vilties: poeto ir diplomato Jurgio Baltrušaičio gyvenimo kronika. – Vilnius: Alma littera, 2000.
Žiniasklaidos bylos Europos žmogaus teisių ir Lietuvos teismuose. – Vilnius: Danielius, 2002.
Prarasto laiko nebūna. – Vilnius: Alma littera, 2004.
Laiškanešys, pasiklydęs dykumoje: Vytauto Žalakevičiaus gyvenimo ir kūrybos pėdsakais. – Vilnius: Alma littera, 2008, 2009.

V e r t i m a i   i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :
L. Joffrin. Užmirštoji princesė: romanas. – Vilnius: Kronta, 2005.
G. Depardieu, L. Neumann. Gyvas! – Vilnius: Kronta, 2009.

V e r t i m a i   i š   l a t v i ų   k a l b o s :
E. Lyvas. Kapitonas Nulis. – Vilnius: Vaga, 1965.
M. Birzė. Smėlio laikrodis: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1966.
R. Ezera. Laukinė obelis: Klavo Mazputninio atostogų užrašai. – Vilnius: Vaga, 1968.
A. Upytis. Šypsantis lapas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1970.

S u d a r ė :
Žurnalistikos laisvė ir atsakomybė: Europos Tarybos dokumentai dėl visuomenės informavimo priemonių. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1996.

A p d o v a n o j i m a i :
1985 m. Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premija už knygą „Iliuzijų mugėje“.
1996 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius.
2002 m. Vytauto Gedgaudo vardo premija.
2003 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didysis kryžius.
2005 m. Juozo Tumo-Vaižganto premija už knygą „Prarasto laiko nebūna“.
2014 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Laimonas Tapinas: mano knygų sėkmę kažkiek nulėmė ir Palangos atmosfera / Vakarinė Palanga, 2015 03 24
Laimonas Tapinas LRT televizijos laidoje „Vakaro autografas“, vaizdo įrašas / lrt.lt