/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Tamošaitis Regimantas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Regimantas Tamošaitis – literatūrologas, eseistas.
Gimė 1956 03 03 Skaudvilėje, Tauragės rajone.
Mokėsi vidurinėje mokykloje Šilalėje, 1972 m. įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumą. 1975–1977 m. tarnavo sovietinėje kariuomenėje, įgijo meteorologo specialybę ir tarnybai išvyko į tolimosios aviacijos oro uostą Ukrainoje. Grįžęs dirbo elektromonteriu Šilalėje. 1978 m. įstojo į Kauno taikomosios dailės technikumą, po dvejų metų išvyko į Rusiją. Ten gyveno ir dirbo Maskvoje, šiaurės Kaukaze, Leningrade (dabar Sankt Peterburgas). 1982 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. Įsidarbino Lietuvos SSR mokslų akademijos centrinėje bibliotekoje. 1986–1990 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1993 m. baigė doktorantūros studijas, po jų stažavosi Ilinojaus (Illinois) universitete JAV. 1996 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1994 m. dirba Vilniaus universitete, nuo 1999 m. yra Lietuvių literatūros katedros docentas. Dėsto XX a. lietuvių literatūros istoriją, orientą lietuvių literatūroje, klasikinę lietuvių prozą. Daug metų bendradarbiauja su Lietuvos pedagogų profesinio rengimo centru (dabar Ugdymo plėtotės centras), jame ir įvairiuose Lietuvos miestuose rengia seminarus ir skaito paskaitas mokytojams literatūros temomis. Nuo 2002 m. literatūros žurnalo „Metai“ Kritikos skyriaus redaktorius. Bendradarbiauja kultūrinėje spaudoje: „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, „Kultūros barai“ ir kitur.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2008m.

B i b l i o g r a f i j a :
Kelionė į laiko pradžią: indų idealizmas, Vydūnas, Krėvė: monografija. – Literatūra, T. 35(1). –Vilnius: Pradai, 1998.
Vitaminų pardavėjas: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Bhagavadgyta: Indijos religijos ir filosofijos veikalas (vertė A. Bukontas). – R. Tamošaičio komentarai, sanskrito terminų žodynėlis. – Vilnius: Vaga, 1999.
Vien tik zuikiai naktyje: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

V a d o v ė l i a i :
Lietuvių literatūra XI–XII klasei, 4 kn. (kartu su V. Daujotyte, R. Tūtlyte, G. Viliūnu). – Kaunas: Šviesa, 2003.
Literatūros erdvės, 1 kn. – Literatūra amžių kaitoje. Nuo raštijos pradžios iki XX amžiaus (kartu su V. Daujotyte, R. Tūtlyte, G. Viliūnu). – Kaunas: Šviesa, 2009.
Literatūros erdvės, 2 kn. – Tarp tradicijos ir modernumo. XX amžiaus pirmoji pusė (kartu su V. Daujotyte, R. Tūtlyte, G. Viliūnu). – Kaunas: Šviesa, 2009.
Literatūros erdvės, 3 kn. – Literatūra ir gyvenimas. XX a. antroji pusė: katastrofų literatūra ir vėlesnioji proza (kartu su V. Daujotyte, R. Tūtlyte, G. Viliūnu). – Kaunas: Šviesa, 2009.
Literatūros erdvės, 4 kn. – Amžinos ir kintančios formos. XX a. antroji pusė: drama, poezija (kartu su V. Daujotyte, R. Tūtlyte, G. Viliūnu). – Kaunas: Šviesa, 2009.

P a r e n g ė :
A. Zotovas. Be ornamentų: eilėraščiai, epigramos. – Vilnius: Petro ofsetas, 1999.

A p d o v a n o j i m a i :
2006 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už geriausią publicistiką kultūros temomis.
2008 m. eseistikos knyga „Vitaminų pardavėjas“ nominuota Metų knygos rinkimuose suaugusiųjų prozos kategorijoje.
2015 m. Bronio Savukyno premija už publicistinius kūrinius.
2022 m. Felicijos Bortkevičienės Kalbos premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Regimantas Tamošaitis: be grožinės literatūros žmogus yra truputį autistas / Lietuvos žinios, 2014 09 19
Regimanto Tamošaičio mokslinė veikla / vu.lt

T e k s t a i :
Regimanto Tamošaičio kūryba svetainėje tekstai.lt
Apie seseris: esė / Literatūra ir menas, 2015 03 27

V a i z d o   į r a š a s :
Ciklo „Iš būsimų knygų rankraščių“ skaitymai Rašytojų klube. Regimantas Tamošaitis skaito esė „Knygos ne pagal paskirtį“:
{youtube}1zhBgSoukO4{/youtube}