Atgal

Sventickas Valentinas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševčiaus nuotrauka

Valentinas Sventickas – literatūros kritikas, eseistas
Gimė 1948 08 17 Delnicoje, Lazdijų raj.
Su tėvais buvo ištremtas į Rusijos Federacijos Tomsko sritį, mokytis pradėjo Argatjuko pradinėje mokykloje. Į Lietuvą grįžo 1957 m., toliau mokėsi Šeštokų vidurinėje mokykloje. 1972 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1974–1979 m. dirbo „Literatūros ir meno“ redakcijoje, 1979–1984 m. buvo „Vagos“ leidyklos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju, 1984–1986 m. „Vyturio“ leidyklos vyriausiasis redaktorius. Nuo 1986 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sekretorius, 1994–2002 m. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas, 1991–2015 m. Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vyriausiasis redaktorius. Lietuvos kultūros ir meno tarybos, LATGA tarybos, žurnalo „Metai“ redakcijos kolegijos narys.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1978 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Eilėraščio keliais: literatūros kritikos straipsniai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Alfonso Maldonio lyrika: monografija. – Vilnius: Vaga, 1982.
Paskui pėsčią paukštį: Algimantas Baltakis. Charakteris ir kūryba, monografija. – Vilnius: Vaga, 1988.
Keturi portretai: monografinės studijos. – Vilnius: Vaga, 1991.
Laisvė kurti ir laisvė turėti: esė, užrašai, literatūros kritika. – Vilnius: Mūsų knyga, 1998.
Autorių teisių bumerangai: publicistika. – Vilnius: Logotipas, 2008.
Šitas Aidas, šitas Marčėnas: monografinė studija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
2009 kritiko pastraipos: 50 recenzijų ir saujelė gurinių. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Apie Justiną Marcinkevičių: literatūros kritika. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Guriniai: užrašai, esė, literatūros kritika. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2013.
Dar gurinių: užrašai ir esė. – Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Ką žino upė. Dar apie Justiną Marcinkevičių. – Vilnius: Santara, 2020.

S u d a r ė   i r   p a r e n g ė :
Skaitykime kartu: eilėraščių interpretacijų rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1987.
Salomėja Nėris. Prie didelio kelio: eilėraščiai (kartu su V. Daujotyte). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Keturiolika lietuvių poetų: antologija, lietuvių ir vokiečių k. – Vilnius: Vaga; Oberhausen: Athena, 2002.
Lietuvos rašytojų sąjunga: žinynas lietuvių ir anglų kalbomis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Pavasarinė: „Poezijos pavasario“ laureatų kūryba, 1965–2003: antologija / sudarė Valentinas Sventickas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Vytautas Mačernis. Praeinančiam pasaulyje praeisiu: poezija, iš prozos ir straipsnių. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Alfonsas Maldonis. Šviesa pro lapus: rinktiniai eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
LATGA-A: po dvidešimties metų: straipsniai, dokumentų faksimilės, fotografijos. – Vilnius: LATGA-A, 2010.
Justinas Marcinkevičius. Dienoraščiai ir datos: užrašai, mintys, dienoraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Justinas Marcinkevičius. Ranka parašyta: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Maironis. Graži tu mano: lyrika, poema. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Justinas Marcinkevičius. Iš natūros: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Marcelijus Martinaitis. Nenoriu nieko neveikti: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Romualdas Granauskas. Baltas liūdesio balandis: esė, pokalbiai, pokštai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Justinas Marcinkevičius: kokį jį prisimename: atsiminimai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2017.

A p d o v a n o j i m a i :
1983 m. Lietuvos TSR valstybinė premija už monografiją „Alfonso Maldonio lyrika“.
1996 m. „Varpų“ literatūrinė premija.
1998 m. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas.
2002 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2009 ir 2010 m. Poezijos pavasario prizai.
2013 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą.
2014 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už knygą „Guriniai“.
2014 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija už „aktyvų šiuolaikinio literatūros proceso formavimą ir kritinį vertinimą“.
2015 m. Lazdijų raj. garbės piliečio vardas.
2018 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinė Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija) premija už lietuvių  poezijos, jos socialinių ir estetinių turinių tyrimus, už kūrybingą leidybinę literatūros tekstologiją.

I n t e r v i u,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
V. Sventickas: kai išeisiu į laisvę, papasakosiu apie leidėjų darbo virtuvę
Profesija: Valentinas Sventickas
V. Sventickas: svarbiausias kriterijus – kalba
Valentinas Sventickas LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas
Valentino Sventicko knygos „Apie Justiną Marcinkevičių“ pristatymas Rašytojų klube, vaizdo įrašas
2014 gruodžio 30 d., Šventinis vakaras koncertas Rašytojų klube. 2014-ųjų nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Valentinas Sventickas skaito pluoštą „Gurinių“, vaizdo įrašas