Atgal

Švabaitė-Gylienė Julija

Julija Švabaitė-Gylienė – poetė, prozininkė.
Gimė 1921 05 21 Čyčkuose, Vilkaviškio rajone. Mirė 2016 07 22 JAV.
1939 m. baigusi Vilkaviškio Jono Basanavičiaus gimnaziją, ketino studijuoti Paryžiuje, tačiau dėl prasidėjusio karo negalėjo. 1939–1943 m. studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, 1946 m. išvyko į Australiją, o 1960 m. persikėlė į JAV, čia gyveno iki mirties. Daugelį metų dirbo University of Illinois Histologijos skyriuje. Priklausė Ateitininkų sąjungai ir Amerikos lietuvių rašytojų draugijai, buvo literatų korporacijos „Šatrijos“ narė. Rašyti pradėjo dar mokykloje, debiutavo neoromantinės stilistikos eilėraščiais žurnaluose „Ateitis“, „Vaidilutė“, „Naujoji Romuva“.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2001 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Kai nebūtis lėtai apglėbus kūną: eilėraštis. – Iš „Mirties sonetų“. – 1943–1944.
Vynuogės ir kaktusai: eilėraščių rinkinys. – 1963.
Gabriuko užrašai: apysaka. – Chicago: JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba, 1973; Vilnius: Lietus, 1993.
Septyni saulės patekėjimai: eilėraštis. – Chicago, 1974.
Vilties ledinė valtis: eilėraštis. – Southfield, 1981.
Tu niekur neišėjai: poezijos rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1991.
Kur šią naktį nakvosi: eilėraščiai. – Chcago: Lietuviškos knygos klubas, 2002.
Stikliniai ramentai: romanas. – Vilnius: Vaga, 2004.
Draugų laivelis: humoristiniai apsakymai. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 2006.
Ant vėlių suolelio: eilėraščiai. – Kaunas: „Į laisvę“ fondo Lietuvos filialas, 2007.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
L. Apanavičienė. Siela dar trokšta gyventi (apie knygą „Ant vėlių suolelio“) / Draugas, 2007
B. Žulys. Suradusi savo vietą kūryboje / XXI Amžius, 2006 05 31

T e k s t a i :
„Vidurnakčio lyrikoje“ Julijos Švabaitės eiles skaito Gintautas Jasiukėnas, garso įrašas / lrt.lt
Eilėraščiai / Laiškai lietuviams, 1967 03