Atgal

Survilaitė Janina

Janina Survilaitė (pilnas vardas – Janina Irena Survilaitė-Vaitkevičius) – poetė, prozininkė.
Gimė 1941 01 02 Žuveliškių kaime, Raseinių rajone.
Baigė Raseinių vidurinę mokyklą, vėliau Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1962–1981 m. mokytojavo Raseiniuose, vėliau dirbo kraštotyros darbą, dėstė Klaipėdos universitete. Nuo 1990 m. gyvena Šveicarijoje. 1999–2006 m. buvo Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė. 2015 m. rašytojos romanų motyvais sukurtas kino filmas „Edeno sodas“ (rež. Algimantas Puipa).
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2009 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Negrįžtančių žvaigždžių lietus: eilėraščiai. – Vilnius: V. Užtupas, 1994.
Degėsių gėlės: romanas. – Vilnius: V. Užtupas, 1997.
Alpių lietuviai = Die Alpenlitauer: dokumentinė apybraiža. – Vilnius: Solidarity, 2005.
Vila „Edelveisas“: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2007.
Vartai Nr. 3: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2008.
Alpių miražai: eilėraščiai. – Ziurich: Bookstation, 2009.
Visada tolimi – niekada svetimi: atsiminimai, pasakojimai, interviu. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Smėlio krikštai: eilėraščių ciklai. – Vilnius: Andrena, 2012.
Pašnekesiai su Helvecija: iš šveicariško dienoraščio. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Emigrantė ir Alpių piemuo: romanas. – Vilnius: Andrena, 2015.
Likimo užkodavimas: biografinė apybraiža. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Nedingusi atmintis: poezijos rinktinė. ‒ Vilnius: Ciklonas, 2016.
Blunkančių likimų liudytojai: romanas – Vilnius: Andrena, 2017
Už tikėjimą, tautą ir valstybę: straipsnių rinkinys – Hambrücken (Vokietija): Rūta, 2022.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
V. Dargužas. Mylėsi Lietuvą iš tolo: atsiminimai. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
R. Pukenė. Pelenės istorija: atviras Šveicarijos milijonierių namuose dirbusios lietuvės pasakojimas / Delfi.lt, 2015 02 21
V. Barštytė. Apie meilę gyvenimui ir dviem šalims – Lietuvai ir Šveicarijai / Moters savaitgalis, 2013 09 02
V. Girdzijauskas. Mirties fabrikas Eldorade (apie knygą „Vila „Edelveisas“) / Metai, 2008 04