/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Sučylaitė Jūratė

Jūratė Sučylaitė – poetė, prozininkė.
Gimė 1959 08 13 Panevėžyje.
1985 m. baigė Kauno medicinos institutą (dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas). Tapo psichiatre, dirbo psichiatrinėse ligoninėse, taip pat žurnalistinį darbą – redagavo savaitraštį „Lituanica“. 1998 m. laimėjusi „Artslink“ stipendiją, mėnesį praleido JAV Ajovos (Iowa) universiteto rašytojų programoje, kur rado informacijos apie JAV Nacionalinę poetinės terapijos asociaciją, tapo jos nare. 1998 m. baigė Ajovos universiteto kūrybiško rašymo programą, 2005 m. baigė JAV Nacionalinės biblioterapijos-poezijos terapijos federacijos studijų programą ir įgijo kvalifikuoto poezijos terapeuto-biblioterapeuto sertifikatą. Nuo to laiko pati dirba su poetinės terapijos grupėmis, dažnai važinėja į įvairias konferencijas skaityti pranešimų, paskaitų apie savo patirtį. Nuo 2006 m. gyvena Klaipėdoje. Dirba Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto reabilitacijos katedroje, Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje. 2011 m. apgynė edukologijos krypties daktaro disertaciją Lietuvos edukologijos universitete. Rašyti pradėjo mokykloje, dalyvavo moksleivių literatų konkursuose. Pirmosios publikacijos respublikinėje spaudoje pasirodė 1976 m. Kūrybos įtraukta į almanachus „Poezijos pavasaris“, „Žiemos žodžiai“ ir kitus, į įvairius eilėraščių rinkinius; išversta į anglų, kroatų kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Tebūnie žmogus: eseistika. – Vilnius: Vyturys, 1990.
Žarijų duobė: lyrika. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1992.
Šešėlių sparnai: lyrika. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1994.
Po pelenų dangum: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 1996.
Sumaištis: apysaka. – Kaunas: Naujasis lankas, 1998.
Kelias į pilnatį: apsakymai. – Kaunas: Naujasis lankas, 1998.
Visada dviese: eseistika. – Kaunas: Santara, 1998.
Užkalbėjimas gyventi: eilėraščiai, miniatiūros. – Kaunas: Naujasis lankas, 2000.
Susitikimai su ragana: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
Atsilaikymas: poezija. – Klaipėda: Druka, 2008.
Poetikos terapija psichiatrinėje reabilitacijoje: monografija. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
Poetikos terapijos metodas reabilitacijoje: metodinė knyga (kartu su L. Švediene). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
Kūčių vakarą: miniatiūros. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, 2013.
Žodžio laukai: eilėraščiai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
Laumės vaikas: eilėraščiai. – Klaipėdos universiteto leidykla, 2018.
Prieš srovę. Psichikos sveikata ir vertybės šiuolaikiniame pasaulyje: monografija. – Klaipėdos universiteto leidykla, 2021.
Gelmių šviesa: esė. – Vilnius: Homo liber, 2022.

A p d o v a n o j i m a i :
2004 m. Arturo Lernerio pionieriaus ženklas už poetinės terapijos idėjų sklaidą Lietuvoje ir Rytų Europoje (įteikta JAV Nacionalinės poetinės terapijos asociacijos konferencijoje).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
L. Abromavičienė. Poetikos terapija sveikstama nuo įvairiausių ligų / Šiaulių naujienos, 2012 05 09
Jūratė Sučylaitė: yra dvi saulės… / Vakarų ekspresas, 2006 11 04