Atgal

Striogaitė Enrika

Enrika Striogaitė. Nuotraukos šaltinis www.kinofestivalis.lt

Enrika Striogaitė. Nuotraukos šaltinis www.kinofestivalis.lt

Enrika Striogaitė – poetė.

Gimė 1967 03 07.

Studijavo Klaipėdos universitete, Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros magistro diplomą. Kauno televizijoje kūrė ir vedė kultūros laidą „Konrado kavinė“. Rašo straipsnius kultūros tematika dienraštyje „Kauno diena“. E. Striogaitės kūryba publikuota Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybos almanache „Ligoninės priimamasis“, poezijos almanache „Kauno jaunieji“.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2005 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Lyja: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2004.
Vienišėja: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Žmonės: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2019.

P a r e n g ė :

Kauno jaunieji. Kn. 1: poezijos almanachas (kartu su P. Palilioniu). – Kaunas: Morkūnas ir Ko, 2004.

S u k ū r ė  d o k u m e n t i n i u s  f i l m u s:

Mėlyniesiems katilėliams aidint (apie Kauno valstybinio lėlių teatro įkūrėją Stasį Ratkevičių). –2009 m.
August Varkalis (apie tapytoją Eugenijų Varkulevičių). – 2011 m.
Neužtikrintas saugumas (apie tapytoją Raimondą Gailiūną). – 2014 m.

A p d o v a n o j i m a i :

2017 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis už nuopelnus kultūrai ir menui, Kauno miesto garsinimą.
2020 m. Vieno lito premija už poetinį žvilgsnį ir dėmesingumą atsidūrusiems visuomenės paribiuose eilėraščių rinkinyje „Žmonės“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2019).
2020 m. „Žemaitės tašės“ prizas už eilėraščių rinkinį „Žmonės“ („Poetinis Druskininkų ruduo“).
2021 m. Enrikos Striogaitės eilėraščių rinkinys „Žmonės“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2019) laimėjo „Metų knygos rinkimų 2020“ poezijos kategorijoje.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i   a p i e :

Poetė Enrika Striogaitė: „Gyvenu stengdamasi nepalikti jokio pėdsako“ / Kamane.lt, 2013 11 30

T e k s t a i:

Enrikos Striogaitės kūryba svetainėje tekstai.lt
Enrika Striogaitė. Eilėraščiai / Zurnalasmetai.lt, 2018 Nr. 4