/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Strikaitienė Valvi

Valvi Strikaitienė – vertėja.
Gimė 1937 04 18 Piarne (Pärnu), Estijoje.
1967 m. baigė Talino pedagoginį institutą. Nuo 1960 m. gyvena Vilniuje. 1992–1996 m. buvo Estijos ambasadorė Lietuvoje. Vėliau ambasadoje dirbo patarėja kultūros klausimais. 1997 m. jai suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   į   e s t ų   k a l b ą :
V. Bubnys. Arberonas: apysaka. – Tallinn: Eesti Raamat, 1971.
Broliška respublika Lietuva: publicistikos rinkinys. – Tallinn: Eesti Raamat, 1972.
K. Saja. Ei, slėpkitės: apysaka. – Tallinn: Eesti Raamat, 1973, 1977.
Lietuviškų pasakų rinkinys: pasakos. – Tallinn: Eesti Raamat, 1974.
J. Mačiukevičius. Laikrodžiai nesustoja: apysaka. – Tallinn: Eesti Raamat, 1974.
B. Sruoga. Dievų miškas. – Tallinn: Eesti Raamat, 1976.
V. Petkevičius. Apie duoną, meilę ir šautuvą: romanas. – Tallinn: Eesti Raamat, 1978.
V. Bubnys. Po vasaros dangum: romanas. – Tallinn: Eesti Raamat, 1979.
K. Saja. Melų diena: pjesė. – Ugalos dramos teatras, 1979.
E. Ignatavičius. Šyvio dalia: pjesė vaikams. – Talino lėlių teatras, 1980.
J. Grušas. Pijus nebuvo protingas: pjesė. – Soremos liaudies teatras, 1980.
P. Cvirka. Paslaptis: apsakymai. – Tallinn: Eesti Raamat, 1981.
V. Bubnys. Nesėtų rugių žydėjimas: romanas. – Tallinn: Eesti Raamat, 1983.
S. Kašauskas. Mes, Adomo vaikai: proza. – Tallinn: Periodika, 1985.
B. Radzevičius. Link debesijos: apsakymai. – Tallinn: Eesti Raamat, 1987.

A p d o v a n o j i m a i :
1996 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didysis kryžius.
2006 m. Baltosios žvaigžės III-ojo laipsnio ordinas.