/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Strakšys Jonas Adolfas

Jonas Adolfas Strakšys – prozininkas, satyrikas.
Gimė 1937 04 25 Puodkaliuose, Skuodo rajone.
1964 m. baigė Vilniaus universitetą, neakivaizdiniu būdu įgijo žurnalisto specialybę. Visą gyvenimą dirbo žurnalistinį darbą. 1956–1969 m. dirbo korektoriumi Skuodo rajono laikraštyje „Pergalė“, nuo 1962 m. buvo „Mūsų žodžio“ antrasis korektorius. 1969–1978 m. Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“, 1978–1985 m. Šiaulių rajono laikraščio „Leninietis“ redaktorius. 1985–1990 m. dirbo žurnale „Šluota“, buvo jo vyriausiasis redaktorius. 1991–1992 m. valstybinės leidyklos „Spauda“ redaktorius, 1992–1993 m. savaitraščio „Pozicija“ literatūrinis darbuotojas. 1993 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ Leidybos skyriaus viršininkas, UAB „Gaza“ atstovas spaudai, 1995 m. laikraščio „Lietuva“ literatūrinis darbuotojas. Nuo 1994 m. Šiaulių apskrities laikraščio „Šiaulių kraštas“ apžvalgininkas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2001 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Artimi: atsiminimai. – Vilnius: Mintis, 1975.
Pjūties metas: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Ražienų šalnos: apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Liepaitė: knygelė spalvinimui. – Vilnius: Spauda, 1991.
Gulbinas: knygutė vaikams. – Vilnius: Spauda, 1992.
Agonija: apsakymai. – Šiauliai: Saulės delta, 1999.
Antausiai: publicistika. – Kaunas: Judex, 2000.
Juodo kumelio plovimas: publicistika. – Vilnius: Gairės, 2001.
Dunda Dulkinas ir kiti: satyrinis romanas. – Vilnius: A. Strakšys, 2002.
Grumtynės kasdienybėje: publicistika. – Vilnius: Gelspa, 2002.
Juodas rugpjūčio saulėtekis: apsakymai. – Vilnius: Gelspa, 2003.
Dinozaurų kapinės: satyra ir humoras. – Vilnius: A. Strakšys, 2004.
Pjaun broliukai žalioj lankoj…: pastabos paraštėse. – Vilnius: Politika [i.e. Gairės], 2005.
Juras: vienos politinės žmogžudystės anatomija. – Vilnius: Politika [i.e. Gairės], 2007.
Valstybė pagal Julių Veselką: straipsniai, interviu. – Vilnius: Politika, 2008.
Bambalynė: publicistika. – Vilnius: Politika, 2009.
Saulėtų sutemų vaiskumas: apie Žmogų ir Laiką: apie ekonomistą ir politinį veikėją Julių Veselką. – Vilnius: Gairės, 2014.

S u d a r ė :
Gelbėkime kaimą: Lietuvos valstiečių partijos leidinys. – Vilnius: Spauda, 2000.
Mūsų kandidatai: Lietuvos valstiečių partijos sąrašas Nr. 2. – Kaunas: Judex, 2000.
Gėlynas: susitikimai su Zigmo Gėlės premijos laureatais. – Vilnius: Žuvėdra, 2001.
D. Barakauskas. Nuomonių sankryžos: publicistika. – Vilnius: Gairės, 2008.