Atgal

Stepšys Juozas

Juozas Stepšys – kritikas.
Gimė 1936 08 03 Pusdešriuose, Šakių rajone.
1959 m. baigė lituanistiką Vilniaus universitete, iki 1964 m. jame dėstė. 1964–1970 m. dirbo LKP CK, 1973–1976 m. Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1976–1984 m. buvo „Vagos“ leidyklos originaliosios literatūros redakcijos vedėjas, 1984–1989 m. vyriausiasis redaktorius. Nuo 1993 m. verčiasi knygų leidyba, redaguoja laikraštį „Lietuvos profsąjungos“.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1987 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Šiuolaikinės kritikos problemos: straipsnių rinkinys (kartu su kitais). – Vilnius: Vaga, 1975.
Poezijos socialumas: studijos, straipsniai. – Vilnius: Vaga, 1986.

P a r e n g ė :
Tarybinė lietuvių literatūros kritika, 1940–1956 (kartu su J. Sprindyte, E. Baliulyte). – Vilnius: Vaga, 1980.
Aš pažįstu zoologijos sodą: spalvink ir mokykis angliškai (kartu su E. Juškiu, V. Žukausku). – Vilnius: Alka, 1998.
Mieli gyvūnėliai: spalvink ir mokykis angliškai (kartu su E. Juškiu, V. Žukausku). – Vilnius: Alka, 1998.
Išvyka į kaimą: spalvink ir mokykis angliškai (kartu su E. Juškiu, V. Žukausku). – Vilnius: Alka, 1998.
Aš pažįstu savo miestą: spalvink ir mokykis angliškai (kartu su E. Juškiu, V. Žukausku). – Vilnius: Alka, 1999.
Jūros gelmėse: lokiukas ir aš: spalvink ir mokykis angliškai (kartu su E. Juškiu, V. Žukausku). – Vilnius: Alka, 2001.

A p d o v a n o j i m a i :
1986 m. Lietuvos SSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.