/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Eitminavičius Stepas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Stepas Eitminavičius – prozininkas, eseistas.
Gimė 1952 07 17 Paukšteliškių kaime, Zarasų rajone.
1970 m. Zarasuose baigė vidurinę mokyklą, 1975 m. – Vilniaus universitete filologijos fakultete įgijo filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikaciją. Dirbo mokytoju Ignalinos r. Linkmenų vidurinėje mokykloje ir Utenoje. Nuo 1996 m. dirba lietuvių kalbos mokytoju Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2007 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Kas esi, mokytojau?: esė. – Kaunas: Šviesa, 1990.
Metai, žaibo apšviesti: miniatiūros. – Utena: Utenos spaustuvė, 1992.
Žiūrėjimas į mėnulį: miniatiūros. – Utena: Utenos spaustuvė, 1995.
Šermukšniai: miniatiūros. – Utena: Utenos spaustuvė, 1996.
Skyrybos ženklai mokykloje: esė. – Vilnius: Dialogas, 2003.
Žaismingiau apie kalbą ir literatūrą: miniatiūros. – Utena: Utenos spaustuvė, 2004.
Baladė apie mokytoją: esė, beletristika. – Utena: Utenos Indra, 2005.
Balti juodraščiai: novelės. – Utena: Utenos Indra, 2006.
Minties budėjimas: apysaka. – Utena: Utenos spaustuvė, 2007.
Kaip apgauti rudenį?: esė. – Utena: Utenos Indra, 2009.
Mėginimai nuskinti dieną: eseistika. – Utena: Utenos Indra, 2011.
Šimtas metrų Utenėlės: eilėraščiai. – Utenos Indra, 2012.
Ratas: novelės. – Utenos Indra, 2014.
Užrašai sau ir kitiems: esė. – Utena: Utenos Indra, 2018.
Įsivaizdavimai: proza, esė. – Utena: Utenos Indra, 2019.
Trupinukai: eiliuoti tekstai. – Utena: Utenos Indra, 2019.
L i t e r a t ū r o s   p o p u l i a r i n i m o ,
d ė s t y m o   m e t o d i k o s   k n y g o s :
Mano džiaugsmas, mano skausmas. – Utena: Utenos spaustuvė, 1992.
Klausimų labirinte. – Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos leidybos centras, 1994, 1995.
Stebėti, pamatyti, pasakyti. – Utena: Utenos spaustuvė, 1995.
Atodūsis. – Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centras, 1996.
Kolegoms, kuriems irgi skauda. – Utena: Utenos spaustuvė, 1998.
Teksto analizė – malonumas ar kančia? – Utena: Utenos spaustuvė, 1999.
Su devintokais, dešimtokais. – Utena: Utenos spaustuvė, 1999.
Kokia ugnim nušviesti? – Kaunas: Šviesa, 2000.
Mažoji didaktika: (iš mokytojo lituanisto kasdienybės užrašų). – Utena: Utenos spaustuvė, 2001.
Lietuvių kalbos egzaminas: ką ir kaip mokytis? – Utena: Utenos spaustuvė, 2003, 2005.
Skaitiniai 5 klasei / Stepas Eitminavičius, Dangira Nefienė, Jurga Sadauskienė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.

S u d a r ė :
Justino Marcinkevičiaus pamokos. – Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2012.
Verdenė. Žodžiu įprasminę: Utenos literatų kūrybos almanachas. – Utena, 2013.
Vyžuonos paraštėse: leidinys apie Utenos krašto rašytojus Bronių Radzevičių ir Antaną Masionį. – Utena: Utenos spaustuvė, 2013.
Žodis iš Tolminkiemio: metodinis leidinys apie K. Donelaičio kūrybą. – Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centras, 2013.

P a r e n g ė   k a r t u   s u   m o k i n i a i s :
Knyga Andersenui. – Utena: Utenos spaustuvė, 1997.
Parko pamokos, pamokos parke. – Utena: Utenos spaustuvė, 1999.
Atėjome iš vaikystės. – Utena: Utenos spaustuvė, 2009.
Su klausančia ir klausiančia dvasia: Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos moksleivių rašiniai. – Utena: Utenos spaustuvė, 2008.
Iš pa Utenas: Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos moksleivių eseistikos leidinys. – Utena: Utenos spaustuvė, 2009.

Užrašai sau ir kitiems: esė. – Utena: „Utenos Indra”, 2018.

A p d o v a n o j i m a i :
2001 m. Utenos rajono meno ir kultūros premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Stepas Eitminavičius: …pajutau, kad pradės snigti novelėmis / Utenos diena, 2015 01 28
M. Jackevičius. Dėl profesijos neklydo: atrodo jaunai, dovanų gauna kiaušinių ir peikia rečiau nei kasininkes / delfi.lt, 2014 10 03

T e k s t a i :
Stepo Eitminavičiaus eilėraščiai / Literatūra ir menas, 2015 03 27
Stepo Eitminavičiaus novelės / Metai, 2009 03