Atgal

Staponkutė Dalia

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Dalia Staponkutė – prozininkė, vertėja.
Gimė 1964 08 14 Šiauliuose.
Baigė Šiaulių 11-ąją vidurinę mokyklą (dabar Šiaulių Rasos progimnazija), 1987 m. – Sankt Peterburgo universiteto filosofijos studijas. Dirbo Šiaulių universitete filosofijos dėstytoja, 1989 m. persikėlė gyventi į Kiprą. Keletą metų dirbo vertėja tarptautinėse firmose ir Raudonajame kryžiuje, dėstė sociologiją Europos universitete Kipre (European University Cyprus), bendradarbiavo su Kipro viešosios informacijos biuru, daug metų skaitė vertimo teorijos ir pokolonijinės literatūros kursus valstybiniame Kipro universitete (University of Cyprus). Apgynė daktaro disertaciją anglų literatūros ir komparatyvistikos srityje (jungtinė Kipro ir Voriko (Warwick) universitetų doktorantūra). Dalyvauja tarptautiniuose akademiniuose projektuose, skaitė pagrindinę kalbą per Europos komisijos „Kalbų dienas“, t.y. Lietuvos prezidentavimo Europos Sąjungai atidarymą. ACUME – Europos akademinio judėjimo už istorinę atmintį – dalyvė. Nuo 2005 m. – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė, o nuo 2007 m. – Rodo tarptautinio rašytojų ir vertėjų centro valdybos narė ir dvikalbio literatūrinio žurnalo „Helios“ redaktorė. Rašo „Šiaurės Atėnams“, bernardinai.lt, pasauliolietuvis.lt, cosmonautsavenue.com, įvairiems periodiniams literatūros ir akademiniams leidiniams. Daug keliauja mokslo ir darbo reikalais, tačiau daugiausia laiko praleidžia namie, Lefkosijoje. Verčia iš graikų, anglų kalbų, yra išvertusi K. Kavafio, graikų, kipriečių, lietuvių (į graikų kalbą) poetų eilėraščių.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2015 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Исторический Кипр. – Nicosia: Dorographics, 1995.
Lietumi prieš saulę: esė rinktinė. – Vilnius: Apostrofa, 2007.
Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji odisėja. – Vilnius: Apostrofa, 2014.
Exultant Forces of Translation in the Philosophy of Travel of Alphonso Lingis. – New York: Nova Science, 2014.
Jenseits vom Entweder-Oder (į vokiečių k. vertė M. Roduner). – Hamburg: Verlag Expeditionen, 2015.

V e r t i m a i   i š   g r a i k ų   k a l b o s :
N. Kazantzakis. Paskutinis gundymas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1997, 2008.
J. Kampanelis. Mauthauzenas (su įvadiniu straipsniu). – Vilnius: Tyto alba, 1999.
N. Kazantzakis. Asketika (su įvadiniu straipsniu). – Vilnius: Alma littera, 2001.
N. Kazantzakis. Dievo neturtėlis (su įvadiniu straipsniu). – Vilnius: Šv. Bernardinų ir Pranciškonų vienuolyno leidykla, 2006.
Sala: 10 Kipro poetų. Kipro poezijos rinktinė (iš graikų ir anglų k. su įvadiniu straipsniu, taip pat sudarymas). – Vilnius: Baltos lankos, 2006.

V e r t i m a i   į   g r a i k ų   k a l b ą :
S. Parulskis. Τα ποιήματα: Με σκόνη και στάχτη / Eilėraščiai: Dulkėmis ir pelenais (ir sudarymas). – Dvikalbis leidinys. – Rhodes: International Writers’ and Translators’ Centre, 2002.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
Sala: 10 Kipro poetų. Kipro poezijos rinktinė (iš graikų ir anglų k. su įvadiniu straipsniu, taip pat sudarymas). – Vilnius: Baltos lankos, 2006.
L. de Bernieres. Kapitono Korelio mandolina. – Vilnius: Alma littera, 2007.

A p d o v a n o j i m a i :
2007 m. knyga „Lietumi prieš saulę“ nominuota Metų knygos rinkimuose saugusiųjų prozos kategorijoje.
2014 m. kūrybiškiausios metų knygos vardas knygai „Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji odisėja“ (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija).
2015 m. knyga „Iš dviejų renkuosi trečią“ išrinkta Metų knyga suaugusiųjų prozos kategorijoje.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Dalia Staponkutė: kur esi – ten ir tavo kapas
Rašytoja Dalia Staponkutė: kaskart rašydama lietuviškai, rašau tarsi paskutinį kartą
Rašytoja D. Staponkutė: mes esame viską godžiai sugerianti „importo“ kultūra
Dalia Staponkutė LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas
L. Junutytė. Įspūdžių refleksija ir supratimo kaina (apie knygą „Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji odisėja“). – Kultūros barai, 2015, nr. 1.
G. Radvilavičiūtė. Dalios Staponkutės esė rinktinė „Lietumi prieš saulę“

V a i z d o   į r a š a s :
Vilniaus knygų mugė 2015, vasario 22 d. Pokalbis apie tikrąsias ir išgalvotas odisėjas Valstybinio Vilniaus mažojo teatro kavinėje. Dalia Staponkutė skaito knygos „Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji odisėja“ (Apostrofa, 2014) ištrauką:

{youtube}ZEUtxJ-CLNE{/youtube}