Atgal

Spurga Saulius

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

SAULIUS SPURGA – prozininkas.

Gimė 1961 m. liepos 17 d. Marijampolėje.
1985 m. Vilniaus universitete  baigė gydomosios medicinos studijas. 1985–1989 m. dirbo VU Gamtinių
židinių infekcijų mokslinio tyrimo laboratorijoje  jaunesniuoju moksliniu darbuotoju,  1989-1990 m.  –
Lietuvos  Persitvarkymo Sąjūdžio Tautinių klausimų grupės atsakinguoju sekretoriumi, 1990–1992 m. –
savaitraščio „Atgimimas“ korespondentu ir redaktoriumi, 1992–2003 m. – Laisvosios Europos radijo
korespondentu Vilniuje ir Prahoje,  2003–2004 m.  – LR Seimo Pirmininko pavaduotojų sekretoriato
patarėju. Nuo 2004 m. – Mykolo Romerio universiteto dėstytojas, docentas.  2005 m. vedė Lietuvos
radijo laidą, 2017 m. – „Žinių radijo“ laidą. 2005–2008 m. dirbo naujienų portale www.omni.lt ir www.balsas.lt vyriausiuoju redaktoriumi, 2008–2019 m. buvo laikraščio
„Lietuvos žinios“ apžvalgininkas. 2008 m. apgynė socialinių mokslų (vadybos) daktaro disertaciją
„Pilietinė visuomenė ES valdyme“ ir nuo tų metų pradėjo eiti MRU kanclerio, Senato sekretoriaus
pareigas. Nuo 2019 m. – MRU vicerektorius.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2018 m.

I š l e i s t o s  k n y g o s:

Pasaulio vidurys:  romanas. –  Vilnius: Vaga, 2001.
Gintarinė valstija:  romanas. – Vilnius: Alma littera, 2005.
Iliuzijos – irgi gėlės: romanas. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Svarbiausių Lietuvos įvykių žinynas 1990-2001. –  Vilnius: Vaga, 2001.
Europos Sąjungos plėtra ir integracija: mokomasis- metodinis leidinys. –  Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2009.
Demokratija ir pilietinė visuomenė nacionalinėse valstybėse ir Europos Sąjungoje: Vidurio ir Rytų Europos demokratizacija. –  Mykolo Romerio universitetas, 2012.

A p d o v a n o j i m a i:

2015 m. – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką.

A  p i e  a u t o r i ų  i r  j o  k ū r y b ą:

Jonušys, Laimantas. Žmogus tarp epochų / Šiaurės Atėnai. – 2001 saus. 27, Nr. 4.
Šerelytė, Renata. Istorijos kaukės / Metai. – 2001, Nr. 7. – 138–141 p.
Tumasonytė, Jurga. Rašytojas Saulius Spurga: „Ar pralaimėjimas ir žlugimas gali turėti prasmę / https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/rasytojas-saulius-spurga-ar-pralaimejimas-ir-zlugimas-gali-tureti-prasme-286-928794.
Dižavičius, Justinas. Knygos recenzija – rašytojas – iliuzionistas, o romanas – iliuzija / https://kultura.lrytas.lt/literatura/2018/04/11/news/knygos-recenzija-rasytojas-iliuzionistas-o-romanas-iliuzija-5859053/.
Kubilius, Justinas. J. Kubilius apie S. Spurgos romaną: istorija – savimonės pamatas / http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-08-21-j-kubilius-apie-s-spurgos-romana-istorija-savimones-pamatas/171391