/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Sprindytė Jūratė

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Jūratė Sprindytė – literatūrologė, kritikė.
Gimė 1952 09 07 Vilniuje.
1975 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Nuo 1974 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, vadovauja Šiuolaikinės literatūros skyriui. 1999 m. humanitarinių mokslų daktarė. Mėnraščio „Metai“, mokslo žurnalų „Literatūra“, „Lituanistica“, „Colloquia“ ir kitų redaktorių kolegijų narė. Straipsnių paskelbusi mokslo žurnaluose, kultūrinėje spaudoje, rinkiniuose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1981 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Kritikos akvarelės: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1980.
Lyrizmas šiuolaikinėje lietuvių prozoje: stiliaus aspektas. – Vilnius: Vaga, 1989.
Lietuvių apysaka: literatūros mokslas ir kritika. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996.
Lietuvių apysaka: habilitacijai teikiamos monografijos santrauka. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999.
Prozos būsenos, 1988–2005: monografija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Tarybinė lietuvių literatūros kritika, 1940–1956 (kartu su J. Stepšiu, E. Baliulyte). – Vilnius: Vaga, 1980.
Novelės metai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Naujos idėjos ir formos Baltijos šalių literatūrose. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999.
Von diesen Träumen ganz verschiedene: Zehn litauische Gegenwartsautoren und ihre literarische Prosa (kartu su K. Berthel). – Oberhausen: Athena, 2002.
A. Zalatorius. Vincas Krėvė: nebaigta monografija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.
J. L. Laurušas. Akmuo ir šviesa: kritikos straipsniai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.
V. Kubilius. Dienoraščiai, 1945–1977 (kartu su J. Žėkaite). – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.
V. Kubilius. Dienoraščiai, 1978–2004 (kartu su J. Žėkaite). – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007.
300 Baltic writers: Estonia, Latvia, Lithuania: a reference guide to authors and their works (kartu su B. Kalnačs, J. Undusk). – Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2009.
Zranieni przez czas: współczesna literatura litewska (opracowanie i wstęp D. Mitaitė, J. Sprindytė). – Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2011.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Jūratės Sprindytės mokslinė veikla / llti.lt