Atgal

Šoblinskaitė Violeta

Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Violeta Šoblinskaitė-Aleksa – poetė, prozininkė, vertėja.

Gimė 1954 09 02 Mažeikiuose.

1965 m. persikėlė į Vilnių, 1972 m. baigė 24-ąją vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti vokiečių kalbos ir literatūros. 1977 m. gavusi aukštojo mokslo diplomą, buvo paskirta mokytojauti į Jurbarko rajono Vytėnų aštuonmetę mokyklą. Mokykloje dirbti atsisakė, tapo rajoninio laikraščio „Šviesa“ korespondente. 1978 m. įstojo į Vilniaus universitetą neakivaizdžiai studijuoti žurnalistikos, mokslų nebaigė. 1979 m. du mėnesius dirbo Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“, vėliau, iki 1985-ųjų, Šiaulių miesto laikraštyje „Raudonoji vėliava“. 1981 m. –  pirmoji publikacija respublikinėje spaudoje, „Nemuno“ žurnale. Nuo 1985 m. mokytojavo Kulautuvos vaikų tuberkuliozės sanatorijoje „Kregždutė“, dirbo Kauno rajono kultūros skyriuje, Kulautuvos kultūros namuose, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungoje. 1990–1992 m. dirbo literatūros mėnraštyje „Keturi vėjai“. Nuo 1996 m. dirbo savaitraštyje „Šeimininkė“, kultūros žurnale „Nemunas“. 1999 m. apsigyveno Veliuonoje. Nuo 2016 metų sausio dirba Jurbarko rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Veliuonos filialo vyresniąja bibliotekininke. Poezija ir proza versta į rusų, vokiečių, latvių, lenkų, anglų, gruzinų, baltarusių, ukrainiečių ir prancūzų kalbas, skelbta žurnaluosee „Taлин“, „Huset I Asnaes“, almanachuose „Brüken 2 Tiltai“, „Lietuviešu un latviešu dzejas diena“, „After the northern sky“, „Swiadectvo“, „Diemedžio vakarai“, dvikalbiame almanache „Coeurs ébouillantés – Nuplikytom širdim“.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1994 m.

Violetos Šoblinskaitės svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a:

Šaknų žiedai: eilėraščiai. – Vilnius, 1986.
Rudens dienos užkalbėjimas: apysaka. – Kaunas, 1991.
Šešėlio erškėtrožė: eilėraščiai. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1993.
Stirnino metai: poezija. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1994.
Basnirčia: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 1998.
Stiklo knyga: poezija, CD. – Kaunas: Giedriaus Kuprevičiaus studija, Izabellos Antinienės kūrybinės dirbtuvės, 2000.
Septynios suknelės: eilėraščiai. – Vilnius: Joružis, 2002.
Vilkų marti: romanas. – Kaunas: Nemunas, 2003.
Obuoliai iš meilužių sodo: eilėraščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004.
Skyrybų kambariai: romanas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2008.
Truputis lauktuvių: rašiniai. – Kaunas: Žurnalo „Nemunas“ leidybinė grupė, 2008.
Truputis lauktuvių. Antroji knyga: rašiniai. – Kaunas: Žurnalo „Nemunas“ leidybinė grupė, 2009.
Tyruliukuose viskas gerai: novelės. – Kaunas: Kauko laiptai, 2012.
Margalapė: poezija. – Kaunas: Kauko laiptai, 2013.
Romanas su Frau: poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
Tėtė: kalbininkas Adomas Šoblinskas: biografijos liudijimai (kartu su V. Šoblinsku). – Vilnius: Petro ofsetas, 2017.
Vaivorų ribėjimas: poezija. – Vilnius: AB Spauda, 2021.

P j e s ė s  v a i k a m s :

Aitvaras auksarankis: pjesė knygoje „Aitvaras Auksarankis“. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1997.
Raganaitės pramanai: Kalėdų spektaklis. – Kauno lėlių teatras, 1997.
Stebuklingojo laikrodžio burtai: Kalėdų spektaklis. – Kauno lėlių teatras, 1998.
Tikros barono Miunhauzeno istorijos: spektaklis visai šeimai (su V. Aleksaičiu). – Kauno lėlių teatras, 1999.
Stebuklingas varpelis: Kalėdų spektaklis. – Kauno lėlių teatras, 2008.
Kas pasauly g(a)ražiausia? – spektaklis visai šeimai. – Stalo teatras, Vilnius, 2018.

V e r t i m a i  i š  l e n k ų  k a l b o s :

J. Chmielewska. Vien tik raudona: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1998.
J. Chmielewska. Įtariami mes visi: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1998.
J. Chmielewska. Negyvėlio palikimas: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1998.
J. Chmielewska. Protėvių šuliniai: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1999.
J. Chmielewska. Šitiek gaujų!: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1999.
J. Chmielewska. Aistros dėl deimanto: romanas. – Kaunas: Eridanas, 2000.
J. Chmielewska. Šeimyninė relikvija: romanas. – Kaunas: Eridanas, 2000.
T. Rozewicz. Skaisčioji santuoka: pjesė. – Kauno kamerinis teatras, 2001.
E. Piotrowska. Dvi padūkėlės pelytės: pjesė. – Kauno lėlių teatras, 2007.
M. Walczak. Pirmasis kartas: pjesė. – Kauno kamerinis teatras, 2009.

V e r t i m a i  i š  v o k i e č i ų  k a l b o s :

K. Miloker. Gasparonė: libretas. – Kauno muzikinis teatras, 1999.
P. Suskind. Kontrabosas: pjesė. – Kauno kamerinis teatras, 2002.
P. Suskind. Kontrabosas: romanas (su V. Gerulaitiene). – Vilnius: Alma littera, 2006.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s :

L. Razumovskaja. Artimiausieji žmonės: pjesė. – Kauno valstybinis dramos teatras, 1987.
E. Sevela. Monė Cackesas – vėliavnešys: romanas. – Dienraštis „Kauno diena“, 1996.
E. Sevela. Sustabdykite lėktuvą, aš išlipsiu: romanas. – Dienraštis „Kauno diena“, 1997.
F. Forsyth. Karo šunys: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1998.
F. Forsyth. Dosjė „Odesa“: romanas. – Kaunas: Eridanas, 1999.
J. Alex. Užuodžių kraują: romanas. – Kaunas: Eridanas, 2000.
N. Gernet. Gelbėkim Gugutį: pjesė. – Kauno lėlių teatras, 2001.
N. Gernet. Pasaka apie lietaus lašelį: pjesė. – Kauno lėlių teatras, 2004.
O. Žiugžda. Užburtos pilies paslaptis: pjesė. – Kauno lėlių teatras, 2009.
Č. Amiredžibi. Mėnulio sūnus: romanas. – Kaunas: Kauko laiptai, 2016.

S u d a r ė:

G. Gutauskas. Metas keliaut, mylimoji: poezijos rinktinė. – Kaunas: Nemunas, 2001.
Poezijos pavasaris 2009: almanachas (su G. Aleksa). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.

A p d o v a n o j i m a i:

1985 m. Juliaus Janonio pilietinės poezijos konkurso laureatė.
1999 m. „Kauno dienos“ prizas („Poezijos pavasaris“, 1999).
2004 m. Žemaitės literatūrinė premija už romaną kaimo tematika „Vilkų marti“.
2004 m. Vieno Lito premijos laureatė už vaižgantišką kalbos sodrumą romane „Vilkų marti“.
2005 m. Salomėjos Nėries premija už poezijos knygą „Obuoliai iš meilužių sodo“.
2013 m. Lietuvos Respublikos Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką.
2013 m. Panevėžio rajono savivaldybės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūros premija už novelių rinkinį „Tyruliukuose viskas gerai“.
2013 m. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio literatūros premija už novelių rinkinį „Tyruliukuose viskas gerai“.
2014 m. Kauno miesto savivaldybės Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis.
2015 m. Jurbarko rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.
2018 m. „Kauno spaudos“ prizas už eilėraščių rinkinį „Romanas su Frau“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017). Poezijos pavasaris-2018.
2018 m. Klaipėdos regiono metų bibliotekininkės nominacija „Jonvabalis“.
2021 m. tarptautinio konkurso „Iverija“ (Sakartvelas) nominacijos „Geriausia metų užsienio autorių kūryba“ laureatė.
2021 m. Irenos Mikuličiūtės galerijos Spalvingiausio eilėraščio prizas (Poezijos pavasaris-2021).
2022 m. Krištolinės lelijos apdovanojimas už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Violeta Šoblinskaitė LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas / Lrt.lt, 2015 03 22
Violeta Šoblinskaitė-Aleksa „Ką nors rasti visados smagu. Ypač, kai nieko nesi pametęs“ / Menobangos.lt, 2015 08 24
Rašymas gelbsti nuo nykumo. Rašytoja Violeta Šoblinskaitė Aleksa atsako į Gintarės Adomaitytės klausimus / Tekstai.lt („Metai“, 2015 Nr. 3)
Violeta Šoblinskaitė-Aleksa: „Sovietmečiu bohema užsidarydavo virtuvėje“ / Projectaleja.wordpress.com, 2013 11 05

T e k s t a i:

Violetos Šoblinskaitės kūryba svetainėje tekstai.lt
Violeta Šoblinskaitė-Aleksa. Eilėraščiai iš rankraščio „Lota Dasenberge“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 03 22
Knygos vertėja Violeta Šoblinskaitė-Aleksa. Ištrauka iš Čabua Amiredžibio romano „Mėnulio sūnus“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2017 05 09
Violeta Šoblinskaitė Aleksa. Nepublikuoti eilėraščiai, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2017 10 16
Violeta Šoblinskaitė Aleksa. Eilėraščiai / Kaunorasytojai.lt, 2018 02 12