/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Sobeckis Dainius

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Dainius Sobeckis – poetas, eseistas.
Gimė 1977 07 15 Klaipėdoje.
Klaipėdos universitete įgijo teologijos bakalauro ir religijos mokslų magistro laipsnius. 2013 m. apgynė disertaciją Vytauto Didžiojo universitete, humanitarinių mokslų daktaras. Dirbo korespondentu „Plungės žiniose“, korektoriumi, vadybininku, pardavėju, scenos darbininku, staliumi, administratoriumi, mokytojavo Nidos pagrindinėje mokykloje. Nuo 2006 m. dirbo Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje. Šiuo metu mokytojauja Klaipėdos Vėtrungės gimnazijoje.
D. Sobeckis literatūrinių konkursų Lietuvos universitetuose dalyvis bei laureatas 2001 m. ir 2003 m. Klaipėdoje, 2002 m. – Kaune. Kūrybos įtraukta ir publikuota almanachuose „Poezijos pavasaris“, „Žiema ir mirtis“, „Baltija“, „Ligoninės priimamasis“ (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybos almanachas), kitur.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2007 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Be vietovardžių: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Žvejo sūnaus: eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006.
Homo religiosus: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011.
Kryžiaus užraktu: poezija. – Klaipėda [i.e. Kalnuvėnai, Klaipėdos r.] : [D. Sobeckis] ; [Gargždai] : ScandBook, 2020.
Lozoriaus evangelija: romanas. – Klaipėda: Scand Book, 2020.
Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba. Asmenybės universalėjimai: monografija. – Klaipėda: Scand Book, 2021.

K n y g o s   r u s ų   k a l b a :
Из тьмы: стихи (перевод с литовского С. Симкина). – Peterburg: Балтославия, 2009.
Homo religiosus (перевод Clandestinus). – Калининград: [s.n.], 2010.

S u d a r ė :
Baltija, 2007: almanachas. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.
Baltija, 2008: almanachas. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008.
Palanga. Kultūros paveldas. – Klaipėda: Druka, 2008.
Palangos kultūros paveldas: būti ar nebūti? – Palanga: Druka, 2008.
L. Andriekus. 100 eilėraščių. – Vilnius: Versus aureus, 2014.
Clandestinus. Didžiojo Inkvizitoriaus ašaros (ir vertimas iš rusų k.). – Klaipėda: Druka, 2015.

T e k s t a i :
Dainiaus Sobeckio kūryba svetainėje tekstai.lt
Poezija / Literatūra ir menas, 2014 12 05