Atgal

Sluckaitė-Jurašienė Aušra Marija

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė – prozininkė, dramaturgė, kritikė.
Gimė 1936 06 01 Kaune.
1959 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1959–1970 m. dirbo „Vagos“ leidykloje, 1970–1974 m. Vilniaus valstybiniame jaunimo teatre dirbo literatūrinės dalies vedėja. 1974 m. emigravo į Vakarus – gyveno Vokietijoje, Austrijoje, JAV. Nuo 1975 m. dirbo „Laisvės – Laisvosios Europos“ JAV radijuje vyriausiąja redaktore, 1976–1984 m. korespondente Niujorke (New York). Bendradarbiauja lietuvių leidiniuose „Metmenys“, „Draugas“, „Kultūros barai“.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1995 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Kritikos štrichai: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Po Dvynių ženklu: teatro menininko [Jono Jurašo] kelias tarp dviejų pasaulių: esė. – Vilnius: Vaga, 1994.
Miesto madrigalai: poetinės prozos tekstai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Egziliantės užrašai: esė, portretų eskizai, prisiminimai, impresijos. – Vilnius: Kultūros barai, 2008.
Spektaklių ir sapnų klavyrai: režisieriaus Jono Jurašo kūrybos apžvalga. ‒ Vilnius: Kultūros barai, 2016.

P j e s ė s  /  a d a p t a c i j o s :
Zeks = Zekai: pjesė. – 1981 m. pastatyta „Theatre for the New City“ Niujorke, anglų kalba.
Smėlio klavyrai: pjesė (J. Bobrovskio romano „Lietuviški fortepijonai“ motyvais). – 1990 m. pastatyta Nacionaliniame Kauno dramos teatre.
Marina: pjesė (M. Cvetajevos gyvenimo ir kūrybos motyvais). – 1996 m. pastatyta „HB Playwrites Foundation Theatre“ Niujorke, anglų kalba.
Lokys: libretas (B. Kutavičiaus operai). – 2000 m. pastatyta Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.
Antigonė Sibire: pjesė (pagal J. Anouilh’o dramą „Antigonė“). – 2010 m. pastatyta Nacionaliniame Kauno dramos teatre.
Balta drobulė: pjesė (pagal A. Škėmos romaną). – 2012 m. pastatyta Nacionaliniame Kauno dramos teatre.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
A. Grinas. Raudonos burės: feerija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960; Gelmės, 2014.
Kaip mėnulis atsirado: Afrikos tautų pasakos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
A. Grinas. Bėgančioji bangomis: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Likimas ir meilė paženklinti teatro ženklu
Jonas Jurašas ir Aušra Marija Sluckaitė – apie priverstines patirtis; susitikimo su kūrėjais vaizdo įrašas