Atgal

Skablauskaitė Jolita

Jolita Skablauskaitė – poetė, prozininkė.
Gimė 1950 09 20 Joniškyje. Mirė 2018 03 10, palaidota Joniškio senosiose kapinėse.
1976 m. Vilniaus dailės institute (dabar akademija) baigė menotyrą. Dirbo įvairiose kultūros įstaigose Kaune. Dailininkė, surengusi piešinių parodų. Dažnai iliustruoja savo knygas. Kūrybos įtraukta į almanachus „Poezijos pavasaris“, „Audruvė“, „Po šiaurės dangum“. Gyvena Vilniuje ir Joniškio rajone. 2014 m. apie J. Skablauskaitę sukurtas filmas „Vienatvės gaudesys“ (režisierė Agnė Marcinkevičiūtė).
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1987 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Tik šviesūs paukščiai naktyje: apsakymai ir apysaka. – Vilnius: Vaga, 1986.
Šviesa, tyla ir ilgesys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Žolių kartumas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1990.
Liūnsargių moteris: apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1993.
Mėnesienos skalikas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1997.
Trečiasis tūkstantmetis: apysakos ir apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Kitas kraujas: romanas. – Vilnius: Vaga, 2002.
Septyniadangė erdvė: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Brudenis: romanas. – Vilnius: Vaga, 2006.
Sado sindromas: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Žiežulės: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Fatum: novelės ir apysakos. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Lapai iš dienoraščio: eilėraščiai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020.

A p d o v a n o j i m a i :
1987 m. Antano Jonyno premija už debiutinę knygą „Tik šviesūs paukščiai naktyje“.
1998 m. Žemaitės literatūrinė premija už romaną „Mėnesienos skalikai“.
2010 m. romanas „Sado sindromas“ nominuotas Metų knygos rinkimuose suaugusiųjų prozos kategorijoje.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
A. Musteikis. J. Skablauskaitė: markizės de Sad sindromas / Lietuvos žinios, 2011 02 10
J. Sprindytė. Gotikinės estetikos specifika Jolitos Skablauskaitės romanuose / Colloquia, Nr. 25, 2010.

T e k s t a i :
Jolitos Skablauskaitės kūryba svetainėje tekstai.lt
Poezija / Literatūra ir menas, 2013 10 18