/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Sirijos Giraitė Danutė

Danutė Sirijos Giraitė

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Danutė Sirijos Giraitė – vertėja.
Gimė 1948 10 28 Vilniuje.
gimė Vilniuje gydytojų ir literatų šeimoje. 1967 m. baigė S. Nėries vidurinę mokyklą
Vilniuje, 1968–1972 m. studijavo Tartu Universitete estų kalbą ir literatūrą. 1979 m.
baigė Vilniaus universitetą, rusų kalbos ir literatūros specialybę su lenkų kalbos mokymu.
Įstaigose yra dirbusi vertėja ir redaktore, nuo 1983 m. – profesionali vertėja. Yra išvertusi
grožinės literatūros kūrinių iš estų, suomių, anglų kalbų, parengusi straipsnių, radijo
laidų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   e s t ų   k a l b o s :
E. Bornhiojė. Viliaus kovos; Kunigaikštis Gabrielis: istorinės apysakos. – Vilnius: Vaga, 1978.
M. Jozef. Mūsų kieme: knygelė vaikams. – Vilnius: Vaga, 1979.
W. Disney. Ančiukas Donaldas, Peliukas Mikis ir kiti: knygelė vaikams. – Vilnius: Vaga, 1980.
Ü. Tuulik. Po karo batais: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981.
J. Pegelis. Žuvau pirmąją karo vasarą: romanas. – Vilnius: Vaga, 1982.
J. Krosas. Imperatoriaus beprotis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985.
P-E. Rummo. Saulėgrįžos šalis: eilėraščių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1985.
F. R. Kreutzwald. Šiaurės slibinas: pasaka. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Gimtinės alyvos: estų apsakymų rinkinys. – Vilnius: Vyturys, 1990.
O. Lutsas. Pavasaris: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1995.
E. Tode. Paribio valstybė: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Bulvių knyga: kulinarijos receptai. – Vilnius: Mano namai, 1995.
M. Kallast. Laikai ir papročiai: etikos ir etiketo knyga. – Vilnius: Meralas, 1997.
Visuotinės literatūros istorija: literatūros vadovėlis. – Vilnius: Alma littera, 1998.
E. Raud. Pabaldukai: knyga vaikams. – Vilnius: Vaga, 1998.
J-P. Bernier. Savanos gyvūnai ir liūtukas Simba: knygelė vaikams. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
J-P. Bernier. Jūros gyvūnai ir Undinėlė: knygelė vaikams. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
J-P. Bernier. Džiunglių gyvūnai ir Mauglis: knygelė vaikams. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
J. Kaplinski. Šis bei tas: esė rinkinys. – Vilnius: Regnum fondas, 2001.
J. Kross. Sustingęs skrydis: romanas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
T. 3, Finų, slavų, romanų, tiurkų variantai. – Kn. Pasaka „Eglė žalčių karalienė“ (tekstų iš estų k. vertimas). – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.
A. H. Tammsaare. Tiesa ir teisingumas: romanas. – Vilnius: Vaga, 2009; D. 2 – Vilnius: „Krantų“ redakcija, 2017
A. Kivirähk. Sirlė, Simas ir slėpiniai: apysaka. – Vilnius: Kronta, 2010.
L. Tungal. Draugė mergaitė ir suaugę žmonės: dar vienas pasakojimas apie laimingą vaikystę: prisiminimai. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2013.
R. Raud. Brolis: romanas. – Vilnius: Apostrofa, 2014.
I. Paju. Suomijos įlankos sesės: kai regi kitų skausmą. – Vilnius: Homo liber, 2014.
K. Vainola, U. Saar. Liftas: pasaka vaikams nuo 3 metų. ‒ Vilnius: 700 eilučių, 2016.
R. Raud. Rekosntrukcija. Vilnius: Apostrofa, 2017
A. H. Tammsaare. Tiesa ir teisingumas II. Krantai, 2016
I. Taska. Pobeda 1946 . – Vilnius: Homo liber, 2017
A. H. Tammsaare. Tiesa ir teisingumas III. Krantai, 2017
J. Kaplinski. Ta pati upė. – Vilnius: Homo liber, 2018
A. H. Tammsaare. Tiesa ir teisingumas IV. Krantai, 2017

V e r t i m a i   i š   s u o m i ų   k a l b o s :
Suomių novelės: rinkinio suomiškųjų novelių sudarymas. – Vilnius: Vaga, 1985.
Žmogaus biologija 9 klasei: vadovėlis. – Vilnius: Meralas, 1995.
M. Kunnas. 12 dovanų Kalėdų seneliui: knyga vaikams. – Vilnius: Alma littera, 1996; Versus aureus, 2008.
Žmogaus biologija IX: pratybų sąsiuvinis. – Vilnius: Meralas, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001.
T. K. Mukka. Žemė – nuodėminga giesmė: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1998.
A. Paasilinna. Grupinės savižudybės magija: romanas. – Vilnius: Charibdė, 2005.
J. Sinisalo. Trolis: romanas. – Vilnius: Vaga, 2011.
S. Oksanen. Stalino karvės: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2012.
S. Oksanen. Kai dingo balandžiai: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2013, 2014.
P. I. Jääskeläinen. Sniegė ir jos devynetas: romanas. ‒ Vilnius: Versus aureus, 2016.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
K. Gravelle. Ir kas gi ten vyksta, galų gale?: knyga paaugliams. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
K. Gravelle. Mergaitės knyga: knyga paauglėms. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999, 2000.
H. C. Andersen. Pasakos. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
Broliai Grimai. Pasakos. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
N. Arnold. Cheminis chaosas: pažintinė knyga. – Vilnius: Egmont Lietuva, 2000.

P j e s i ų ,   m i u z i k l ų ,   l i b r e t ų   v e r t i m a i :
M. Unt. Svarbiausioji repeticija. – Lietuvos akademinis dramos teatras, Baltijos šalių festivalis.
J. Kiulataskus. Plėšikas. – Lietuvos akademinis dramos teatras, Baltijos šalių festivalis.
J. Krūsvalis. Debesų spalvos. – Lietuvos akademinis dramos teatras.
R. Saluris. Išvežimas. – Šiaulių dramos teatras.
L.Tungal, R. Kangro. Šiaurės mergelė: eiliuotas miuziklo libretas. – Kauno muzikinis teatras.
J. Saar. Žaliapirštis berniukas. – Kauno lėlių teatras.
T. Ojasoo. GEP arba Goriačije estonskije parni. – Panevėžio dramos teatras, Baltijos šalių festivalis, 2007.
A. Lamp. Vidurnakčio saulė. – Panevėžio dramos teatras, Baltijos šalių festivalis, 2010.
R. Strider. Maištininkai. – Baltijos šalių festivalis, 2010.
J. Tatte. Sankirta su pagrindiniu keliu, arba pasaka apie auksinę žuvelę. – Šilutės teatras, 2010.
T. Ojasoo. Kaip paaiškinti paveikslus mirusiam triušiui. – Tarptautinis teatrų festivalis „Sirenos“, Vilnius, 2010.
J. Tatte. Sankirta su pagrindiniu keliu, arba pasaka apie auksinę žuvelę. – Panevėžio dramos teatras, 2011.
D. Leesalu. Kriminalinė vakarienė. Vilnius, 2016
E-L. Semper, T. Ojasoo. Purvas, festivaliui TheAtrium, Klaipėda, 2017

R a d i j o   p j e s ė s :
E. Vetemaa. Paskutinė vakarienė. – Lietuvos radijas, 1989.
E. Vetemaa. Meistrų mokykla. – Lietuvos radijas, 1991.

S u d a r ė :
Suomių novelės (kartu su E. Stravinskiene). – Vilnius: Vaga, 1985.

P o e z i j o s   v e r t i m a i :
Daug metų Poetiniam Druskininkų rudeniui ir Poezijos pavasariui vertė estų poeziją.

V e r t i m a i   s p a u d o j e :
Nuo 1969 m. žurnalams, laikraščiams (Tarybinė moteris, Pergalė, Nemunas, Jaunimo
gretos, Mūsų sodai, Teatras, Kultūros barai, Literatūra ir menas ir kt. išversta per 50
estų, klasikų bei šiuolaikinių rašytojų apsakymų ir esė. Taip pat nemažas pluoštas estų ir
suomių poezijos.

A p d o v a n o j i m a i :
1986 m. Estijos respublikinė literatūros premija.
1999 m. Estijos Marijos žemės kryžiaus V-ojo laipsnio ordinas.
2010 m. Metų vertėjo krėslas – Lietuvių PEN centro premija už estų klasiko A. H. Tammsaare romano „Tiesa ir teisingumas“ vertimą.
2013 m. iš estų k. išversta L. Tungal knyga „Draugė mergaitė ir suaugę žmonės“ įtraukta į Metų verstinės knygos rinkimų ilgąjį sąrašą.
2014 m. iš estų k. išverstas R. Raud romanas „Brolis“ įtrauktas į Metų verstinės knygos rinkimų trumpąjį sąrašą (penketuką).
2014 m. Almanacho „Varpai“ literatūros premija.
2018 m. Estijos Kultūros kapitalo fondo literatūros premija.
2022 m. Šv. Jeronimo premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
D. Sirijos Giraitė: kuo tik nesu buvusi / Lietuvos žinios, 2008 12 04