Atgal

Šimkutė Lidija

Onos Pajedaitės nuotrauka

Onos Pajedaitės nuotrauka

Lidija Šimkutė-Pocienė – poetė, vertėja.
Gimė 1942 01 24 Krakių kaime, Skuodo rajone.
Vaikystę praleido Oldenburge ir kitose pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. Su tėvais ir vyresniuoju broliu 1949 m. išvyko gyventi į Australiją. Ten baigė pradžios mokyklą, gimnaziją. 1962 m. baigė studijas Gordono technologijos institute, Deakino universitete. Įgijo dietologės specialybę, su trumpomis pertraukomis 1964–2001 m. dirbo įvairiose ligoninėse, publikavo straipsnių savo specialybės temomis. Nuo jaunystės traukė menai – eilėraščius rašyti pradėjo mokykloje, mokėsi groti pianinu, šoko baletą. Taip pat sekėsi sportas – žaidė krepšinį, lauko tenisą, yra laimėjusi apdovanojimų. 1973–1978 m. neakivaizdžiai studijavo lietuvių kalbą, istoriją ir tautosaką Lietuvių kalbos institute Čikagoje, JAV. 1977 m. ir 1987 m. lankė lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete. Rašo lietuvių ir anglų kalbomis. Lietuvių kalba debiutavo 1977 m. „Metmenyse“, anglų kalba – 1982 m. „Aspect“. Nuo 1992 m. priklauso Pietų Australijos rašytojų centrui. Aktyviai dalyvauja Australijos lietuvių bendruomenės veikloje. Kasmet lankosi Lietuvoje, dalyvauja festivalyje „Poezijos pavasaris“, kituose literatūriniuose renginiuose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2004 m.

Lidijos Šimkutės svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a :
Antrasis ilgesys: eilėraščiai. – Chicago (Ill.): A. Mackaus knygų leidybos fondas, 1978.
Prisiminimų inkarai: eilėraščiai. – Chicago (Ill.): A. Mackaus knygų leidybos fondas, 1982.
Vėjas ir šaknys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.
Tylos erdvės = Spaces of silence: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Vėjo žvilgesys = Wind sheen: eilėraščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Iš toli ir arti = Z bliska i z daleka: eilėraščiai (į lenkų k. vertė S. Birgelis). – Puńsk: Aušra, 2003.
Mintis ir uola = Thought and Rock: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Kažkas pasakyta = Something is said: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Baltos vaivorykštės = White Rainbows: eilėraščiai. ‒ Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

K n y g o s   u ž s i e n i o   k a l b o m i s :
Weisse Schatten = White shadows: eilėraščiai (į vokiečių k. vertė Ch. Loidl). – Wien: Edition Selene, 2000.
The Sun Paints a Sash: lakštas (anglų k.). – Reading (Pa.): Red Pagoda Press, 2000.
想いと磐 = Thought and Rock: eilėraščiai (į japonų k. vertė K. Yakushigawa). – Kyoto: Chikurinkan le dykla, 2014.
何かが語られる = Something is said. – Kyoto: Chikurinkan le dykla, 2016.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
D. Malouf. Įsivaizduojamas gyvenimas: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.

K o m p a k t i n ė s   p l o k š t e l ė s :
Tylos erdvės = Spaces of Silence. – 2004, muzikos intarpai: Hilde von Bingen & Eric Satie.
Vėjo žvilgesys = Wind Sheen. – 2006, muzikos intarpai: G.Sederavičius (japoniška fleita).
Balti Šešėliai = White Shadows. – 2008, muzikos intarpai: S. Šiaučiulis (fortepijonas).
Klausykim vėjo = Listen to the Wind. – garsų intarpai: B. Kovareč.
Mintis ir uola = Thought and Rock. – 2014, muzikos intarpai: A. Hustas (kontrabosas).
Eglė Queen of the Serpents (vertė ir atpasakojo). – muzikos intarpai: A. Smolskus (birbynė).

A p d o v a n o j i m a i :
2004 m. Australijos poezijos festivalije eilėraštis „Mano tėvas“ pateko į šio amžiaus eilėraščių šešetuką.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Lidija Šimkutė atsako į Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos moksleivių klausimyną / Bernardinai.lt, 2014 10 06
70-mečio sulaukusi Australijos lietuvė Lidija Šimkutė: nevartoju jokių vaistų. Net valerijono! / Alfa.lt, 2013 07 01

T e k s t a i :
Lidijos Šimkutės kūryba svetainėje tekstai.lt