/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Šimkutė Lidija

Andriaus Kacelevičiaus nuotrauka

Lidija Šimkutė Pocienė –  poetė, vertėja. Rašo lietuvių ir anglų kalbomis.

gimė 1942m., žiemos metu, (viena iš dvynių) Krakių kaime, Mosėdžio valsčiuje, Kretingos apskrityje (dabar Skuodo rajone). Tėvai: Pranas ir Eugenija (Zūbaitė) Šimkai.

Vaikystę praleido Oldenburge ir kitose pabėgelių stovyklose Vokietijoje. Su tėvais ir vyresniu broliu Algirdu 1949m. atvyko į Australiją. Po kelių mėnesių praleistu emigrantų stovykloje Bonegiloje, Australijos valdžia paskyrė Praną Šimkų dirbti lentpjuvėje, „Peechelba East“. 1952m. Šimkų šeima persikėlė į Geelong’ą (Viktorijos valstija) kur būrėsi lietuvių kolonija. Lidija baigė pradžios mokyklą, gimnaziją ir aukštąjį mokslą Gordono technologijos institute, 1959 -1961m. Po vienu metų praktikos, 1962 Perth’o ligoninėje Vakarų Australijoje įsigyjo dietologės specialybę, 1963m. Padirbusi metus, persikėlė į Adelaidę, Pietų Australiją. Lidija įsteigė dietologijos skyrius „Royal Adelaide Hospital“ ir vėliau „Repatriation General Hospital (RGH, Daw Park)“; Lydia Pocius įtraukta į Dr. Peter M, Last’s OAM “A biography of Repatriation General Hospital (Daw Park) and a History of Repatriaiton General Services in South Australia”. Publikavo straipsnius savo specialybės temomis. Su mažomis pertraukomis tęsė profesinį darbą (1964-2001m). Dirbo, ne tik ligoninės bendrų ligų, ambulatorijos bet ir paskirų ligų klinikose, diabetų, psichiatrijos, slaugos (hospice), aids ir kituose skyriuose; prižiurėjo studentus ir skaitė paskaitas.
Lidija ištekėjo už Romualdo Pociaus 1966m. Turi sūnų Liną, dukrelę Danielę ir tris anūkus: Aidą, ir Gintą Pocius, Mia Allegra Jarvis.

Lidiją Šimkutę nuo jaunystės traukė menai. Eiliuoti pradėjo vaikystėje, mokėsi skambinti pianinu
ir šoko baletą. Lidijai sekėsi sportuoti – 1978m. laimėjo lauko teniso bronzos medalį Pasaulio lietuvių sporto šventėje, Čikagoje (JAV). Daug metų žaidė krepšinį (buvo kapitonė) sporto klube, „Vytis“ Geelong‘e ir Australijos lietuvių moterų rinktinėje. Buvo pakviesta į australų Viktorijos ir Vakarų Australijos valstijų krepšinio rinktines. Atsisakė dėl studijų.
1973-78m. Lidija neakivaizdžiai tobulino lietuvių kalbą, istoriją ir tautosaką Lietuvių kalbos institute, Čikagoje. 1977m. ir 1987m. lankė lietuvių kalbos kursus Vilniaus Universitete.
Rašyti pradėjo lietuviškai. Debiutavo su knyga „Metmenys 33”, 1977m.. Tik vėliau pradėjo rašyti ir angliškai. Debiutavo angliškai, Aspect, Vol.5/4, 1982m. (pirmos publikacijos Lydia Simkus vardu).
Šiuo metu kuria lietuvių bei anglų kalbomis ir lietuviškai parašytus savo kūrinius verčia į anglų kalbą, ir atvirkščiai.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė (nuo 2004m.) Pietų Austrijos rašytojų centro narė (nuo 1992m.).

P O E Z I J O S  R I N K I N I A I
Lietuvių kalba:
Antrasis ilgesys (1978); Prisiminimų inkarai, (1982, Algimanto.Mackaus knygų fondas, JAV);
Vėjas ir Šaknys (1991), Vaga, Lietuva).

Anglų kalba:
The Sun Paints a Sash (2000, Red Pagoda Press, JAV).
Dvikalbiai:

Tylos erdvės /Spaces of Silence, (1999), LRS leidykla, Lietuva) David Malouf įžanga Vėjo žvilgesys / Wind Sheen, (2003), Petroofsetas, Lietuva); Antano.A.Jonyno įžanga.
Mintis ir uola / Thought and Rock, (2008), LRS leidykla, Lietuva) Nobelio premijos laureato J.M. Coetzee įžanga.

Kažkas pasakyta / Something is said (2013), LRS leidykla) Tomo Venclovo įžanga.

Baltos vaivorykštės / White Rainbows (2016), LRS leidykla) Jan Owen įžanga.

D v i k a l b i a i  V e r t i m a i

White Shadows / Weisse Schatten (2000), edition selene, Austrija),
Christian Loidl vertimas ir įžanga.
Iš toli ir arti / Z bliska i z daleka, (2003) , Aušros leidykla, Lenkija).
vertė Sigitas Birgelis
想いと磐 /Thought and Rock – (2014), Chikurinkan leidykla,Osaka. Japonija,
Kōichi Yakushigawa prierašas & vertimas

何かが語られる /Something is said – (2016), Chikurinkan leidykla, Osaka. Japonija,
Kōichi Yakushigawa prierašas & vertimas

ジア・シュムク―テ / White Rainbows – (2018) Chikurinkan leidykla.,Osaka. Japonija,
Kōichi Yakushigawai prierašas & vertimas

煌めく風 / Wind Sheen – (2019) Chikurinkan leidykla, Osaka, Japonija Kōichi Yakushigawa prierašas & vertimas

宇宙 空間 空地 余白/ Spaces of Silence (2019) Chikurinkan leidykla Osaka, Japonija,
Kōichi Yakushigawa įvadas & vertimas

白 い 影 / White Shadows (2020) Chikurinkan leidykla, Osaka, Japonija, Kōichi Yakushigawa prierašas & vertimas

K N Y G Ų  V E R T I M A I  Į  L I E T U V I Ų  K A L B Ą
David Malouf – Įsivaizduojamas gyvenimas (LRS leidykla, Lietuva). 2002
vertėjos Lidijos Šimkutės prierašas

P U B L I K A C I J O S  K I T U O S E   L E I D I N I U O S E
Lietuviški Ex Libris Lithuanian Bookplates – Australijos lietuvių fondas – 1980
Contemporary Lithuanian Bookplates – Australijos lietuvių fondas – 1989

K O M P A K T I N I A I  D I S K A I
Dvikalbiai:
Klausykim vėjo / Listen to the Wind, garsų intarpai, Boris Kovareč, ABC radio 2000 / 08.
Tylos erdvės / Spaces of Silence, muzikos intarpai: Hilde.von Bingen & Eric Satie. 2004.
Vėjo žvilgesys / Wind Sheen, muzikos intarpai:G.Sederavičius – Japoniška fleita. 2006
Balti Šešėliai / White Shadows, muzikos intarpai, Saulius Šiaučiulis, fortepijonas. 2008
Mintis ir uola / Thought and Rock: muzikos intarpai_Anita Hustas, kontrabosas. 2014

Eglė Queen of the Serpents muzikos intarpai – Antanas Smolskus – birbynė – vertė ir atpasakojo Lidija Šimkutė

P O E Z I J A   L I E T U V I Ų   K A L B A
Lietuvoje: Būdas žemaičių: rugp 5, 2005.; Dienovidis: ?, 1992.; Gabija: 1995; Gimtasis kraštas: 1978.; spalio 29, 1981; gruodžio 10-16, 1992; birž. 3-d, 1993; Kalba Vilnius: sausio 10., 1980; Kaunas: 350(2), 2002; Kauno diena: rugs.4.,1992; rugp.1, 2008. Knygnešys: Nr.10, 1989; Krantai, Nr.3, 2007 Nr 1, 2014; Kultūros barai: Nr.1, 2000; Nr.1, 2002; Nr.5, 2004; Nr.6, 2005; Nr.6, 2007; Nr 3, 2011; Nr. 4, 2013; Nr 4, 2016; Lietuva: birž.14.,1995; Literatūra ir menas: liepos 15., 1985; geg.30.; lapk.30., 1987; rugp.5., 1989; birž..3.;1995; lapk.21, 1998; birž.19.,1999; bal.4., 2003; birž 25, rugs.17, 2004; bal.29, liepos 8. 2005. spalio 9, lapkr 27, 2009, lapk.12 (Įvadinis eilėraštis),2010. liepos 13d.,( vienas eilėraštis) 2018; Metai: Nr.2, 1993; Nr.12, 1995; Nr. 4, 2000; Nr.3, 2001; Nr.10, 2004; Nr.10, 2005; Nr.2, 2007; Nr.3, 2008, Nr 4, 2009; Nr 3, 2010; Nr 7, 2012, Nr. 3 & 4, 2013, Nr.10, 2016;
Nr 11, 2018; Nr 1 , 2021; Mūsų žodis (Literatas): birž.10, 1989; lapkr..30. 1991; rugs. 8, 2006.; vas.6, 2007; geg.18., rugp.5, 2008, kovo 27, 2012; gruodžio 18., 2012; balandžio 16., 2013, birželio 17, rugs. 23, 2014, rugp.2, 2016; lapk. 6. 2018; geg. 14, 2019; liepos; 21, 2020; Naujoji Romuva: No.5-6., 1997, Nr.4, 2000, Nr.4, 2004; Nr 3, 2005; Nr 4, 2007; Nr. 1, 2008; Nr.1, 2010; Nr 1, 2015, Nr 10, 2015; Nr. 2, Nr 3, 2016; Nr.1, 2018; Nr 86, 2018; Nemunas: Nr.4, 1989; Nr.1,1993; Nr.4,1996; Nr.?, 2001.; Nr.3., 2006.; Nr.30, 2008, Nr 26, 2013; Pasaulio lietuvis, 2010, kovas, 2013; rugp., spalis, 2017 ,gegužės 2018 ; Pergalė: Nr.5, 1989; Santara: Nr.1, 1989; Senvagė: lapkritis, 2016, Skuodas: birž.10.1989, rugs.21d., 2007; Sietynas: Nr.5, 1989; Šiaulių naujienos: spalio 1, 1988; Šiaurės Atėnai: liepos 8. 1995; rugs.28, 1996; gruodžio 2. 2002; geg.21, 2005, birž.27, 2008; gruodžio 16, 2009; lapk 11 2012, rugs. 20., 2013, rugs. 2. 2014; geg.15, 2016; kovo 2, 2018; balandžio, 26. 2019; birž. 26, 2020; Šviturys: Nr.16, 1989; Nr.23, 1991; Tarybinis medikas: lapk.10., 1988; Vakarinės naujienos: rugs.4.,1992; Universitetas Vytauti Magni: 7(90), 2004. Žemaičių saulutė: liepos 26 rugs.20, 2008,,sausio 27. 2011; sausio 22., vasario 25., 2013.. sausio 29, rugp., 2016.; rugs. 29. 2017; gruodžio 18,2018; sausio 23, balan.24; geg. 29, lapk 4, 2020
Australijoje: Azuria, nr 7, 2017, nr 8, 2018; Mūsų pastogė: spalio 10, 1994; kovo 27, birž.14, lapk.7 21995; geg.13, liepos 8, spalio 14 1996, sausio 20, rugp.18, lapk. 24, 1997; kovo 30, liepos 20, 1998; bal.26, geg. 24, birž.14, rugp. 9, 1999; vas.7, rugs.11, 2000; bal. 20, 2005; birž. 21, spalio 18, lapk.15, 2006, sausio 16, 2008, vas.18, gruodžio 16, 2009, kovo 17, 2010, lapk.10, 2012, kovo 13, bal.17. 2013; geg. 8, rugp. 4, 2013; geg. 7, 2014; rugp. 2016, geg, 2d, 2018, liepos 10. 2019; liepos 29, lapk 4, 2020
Tėviškės aidai: geg.1d., 1996; birž.30., 2004; birž.30., 2005; spalio 18., 2006, kovo, 2008, lapk.1d. 2009, kovo 3. 2010, lapk.7., 2010., rugp, 2016; vas.8 & kovo 29, 2017; bal. 23d, 2018, liepos 8, 2019
Austrijoje: Facetten: Linz, 2007. Lince miesto poezijos almanachas.

JAV: Aidai: Nr.2, 1980; Nr.2, 1982; Nr.3, 1984; Nr.4,1989; 1990-91, Nr.5,2016; Akiračiai:, Nr.10, 1992; Draugo kultūros priedas:– Nr.2, 266-11, 1981; lapkritis 6. 1982; 95-5, 1983; sausio 23., 1993; vas, 5.; kovo 19., geg.7. 2005; birž. 30., 2007; vasario 2., 2008. lapkr. 14, gruodžio 12., 2009; birž. lapk.2010. rugs. 15, 2012; sausio 26, kovo, 2013; rugs. 20., 2014.. liepos 16. 2016; liepos 22, 2017; kovo 9, 2018, lapk 24. 2018; geg,4, 2019, lapk.23, 2019;; sausio 18,;vasario 1; balandžio 4, 2020i
Metmenys: Nr.33, 1977; Nr.40,1980; Nr.43, 1982; Nr.55, 1988; Nr.76, 1999; Nr. 85, 2005.

Kanadoje: Tėviškės žiburiai: liepos 24, 2007, sausio 22., 2008. balandžio, 2013.
Lenkijoje: Aušra: Nr.10, 1999; Nr.9, 2003.
Ukraijnoje: Tiltas: (Krimos leidinys)-. Nr.11(82), 2006.

Internete http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai/535-simkute-lidija/5235-lidija-simkute-eilerasciai-is-rinkinio-vejas-ir-saknys-1991.html
www.tekstai.lt/…/3227-lidija-simkute-anapus-musu-vardu-poezija.html
www.tekstai.lt/index.php//tekstai/535-simkute-lidija
www.tekstai.lt/…/742-lidija-simkute-rugiageliu-dangus-eilerasciai.html
www.tekstai.lt/…simkute-lidija/5234-lidija-simkute-eilerasciai-is-rinkinio-antrasis-ilgesys-1978.html
www.tekstai.lt.slyva.serveriai.lt/…-/5117-ona-mikailaite-antroji-lidijos-simkutes-poezijos-knyga-lidija-simkute-prisiminimu-inkarai-1982.html
www.culture.lt/satenai/?leid_id=749&kas…st.
culture.lt/satenai/?leid_id=898&kas… www.amazon.co.uk/Vejas…Lidija-Simkute/dp/5415005994
www.draugas.org/12-12-2009%20Priedas%20DRAUGAS.gdf www.kokusaikouryuu/LidijaSimkute.htm www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3056&kas=straipsnis
www.amazon.co.uk/Vejas…Lidija-Simkute/dp/5415005994
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/91590
www.uvm.vdu.lt/Universitas%20Vytauti%20Magni/…/S01DE4E8E
www.tekstai.lt/…/3227-lidija-simkute-anapus-musu-vardu-poezija.html
www.vddb.laba.lt/fedora.get/LT-eLABa-0001:E…/DS.005.0.01ETD
www.tekstai.lt/…/6007-lidija-simkute-eilerasciai-koptu-sviesa.html
www.vytautodidziojo.vilnius.lm.lt/…205-sveikina
www.alchemija.tv/index.php/alchemija1/alcemija-xlviii.-santara/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-08-05-lidijos-simkutes-poezija-skmabejo-sidnejaus-operos-rumuose/147390
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-19-lidijos-simkutes-poezijos-rinkinys-japonu- kalba/146940
www.pavb.lt/lt/…/3723-poetes-lidijos-simkutes-eilerastis-paneveziui
https://www.stihi.ru/2017/12/09/6419
http://www.diary.ru/~rBo3Db

(ne visi iterneto portalai įrašyti)

Skaitė įvairiuose literatūros ir tautiniuose renginiuose Lietuvių Namuose ir Lietuvių Katalikų Centre,
Adelaidėje, Brisbanėje, Melburne, Sidniejuje, Geelong’e per Australijos Lietuvių Dienas – suvažiavimus ir tautinėse šventes 1980 -2020

A N T O L O G I J O S E  ir  K N Y G O S E: poezija ar aprašymai:
Lietuvių poezija IV, Lietuvių meilės lyrika (sudarė Saulius Žukas) – Vilnius, Lietuva,1989.
Po Pietų Kryžiumi – Vilnius, Lietuva, 1990.
Kiti egzodo augintiniai (A.T. Antanaitis), Lietuvių egzodo literaratūra (1945-90) – JAV, 1992..
Kas yra Kūryba – Šviesa. Lietuva.1992..
Poezija XX amžiaus baigiantis: Tarptautinė poetų ir kritikų diskusija Vilniuje (par.J.Riškutė) –1993..
Egzodo rašytojai – Vilnius, Lietuva, 1994.
Dvidešimtojo amžiaus Lietuvių poezijos antologija – 2- 1995.
Poetinis Druskininkų ruduo – Lietuva, 2001.
Kengurų ir koala pašonėje (sudarė K. Ambrasas), Kaunas, Lietuva, 2002.
Ten sidabro vingy – VI tomas, Kaunas, Lietuva, 2005.
Žemaičių žemės iškilus Mosėdžio žmonės, Nr.2, 2005.
Marija Gimbutienė iš laiškų ir prisiminimų – p.317, Vilnius, Lietuva, 2005.
Poezijos pavasario almanachas -1982,1987-89,1992-95,1997-99, 2001-03, 2005 -10, 2015. 2020
Facetten 2007- (Linz -Lince miesto literatūros almanachas), Austrija, 2007.
Tėvui nors tiek – (sudarė Algirdas Meškauskas), Vilnius, Lietuva, 2008.
Iš Vilniaus į Vilnių (sudarė Aidas Marčėnas), LRSL, Vilnius, Lietuva, 2008.
Grafikė Gražina Didelytė (sudarė Vygandas Čaplikas ), Dzukija, Lietuva, 2008.
Vėjo namai – Lietuvių poetų Haiku (sudarė Artūras Šilanskas), Vaga, Vilnius, Lietuva, 2009.
Poetinis Druskininkų ruduo – (sudarė Kornelijus Platelis), Lietuva, 2010.
Pasaka „Eglė Žalčių Karalienė“ grožinėje kūryboje (sudarė Eugenijus Zmuida) Vilnius,Lietuva, 2013.
Varpai (sudarė Leonas Peleckis-Kaktavičius), Šiauliai, Lietuva, 2014.
Poetinis Druskininkų ruduo – (sudarė Marius Burokas & Vytautas Deksnys), Lietuva, 2014
Iškilių asmenybuų gyvenimo tiesa (autorius prof J.A.Krikštopaitis) Mokslo ir Encik.leidykla, LT, 2016.
Atokios stotys – (sudarė Vytautas Kaziela) Utena, Lietuva, 2016.
Atokios stotys – (sudarė Vytautas Kaziela) Utena, Lietuva, 2017.
Justinas Marcinkevičius: kokį jį prisimename (sudarė Valentinas Sventickas) LRSL, Vilnius, Lietuva, 2017.
In Sunshine and Shade – Saulėje ir šešėlyje (2 eilėraščiai – Saulė nušvietė juostą, Mano Motina) autorė Eve Puodžiūnaitė – Wicks); Brisbane, Australija, 2018
“Egzodika” Pasaulio lietuvių almanachas – (atrinko atstovai iš Lt Raš.Sąjungos (Birutė Jonuškaitė) Lietuvių literatūros ir tautosakos inst. (prof. dr. Aušra Martišiūtė – Linartienė ir Saulius Vasiliauskas), Pasaulio Lt. bendr. kult. atstovė (Jūratė Caspersen). Vilnius, Lietuva, 2019
Prakalbinta Kasdienė Patirtis – Pokalblai su savimi ir kitais – (autorius Juozas Algimantas Krikštopaitis) : p.68, 71,80-81 (rašinys apie Šimkutės poezijos knygos pristatymą Varnelio Namuose );132-135 (Lidijos Šimkutės kūryba dviejų skrtingų kultūrų šviesoje Apžvalga;) 142-144 (Įvadas numatytai knygai – Alfonso Nyka Nilūno ir Lidijos Šimkutės Laiškai- Nykos duktė nesuteike copyright) Buvo gauta parama publikacijai iš Kultūros. ministerijos Naujoji Romuva, Vilnius, Lietuva, 2019
Kito žanro rašiniai knygose
The Baltic Nations – Tucker in Australia (ed.Beverly Wood): Hill of Content, Victoria, Australia,1977

P O E Z I J O S   ir  P R O Z O S  V E R T I M A I  Į  L I E T U V I Ų  K A L B Ą
Australų autoriai: ir savo kūryba
Poezija – A.D.Hope – Draugas – JAV, 225(34); 1981.
Chrsitopher Brennnen –Aidai,-JAV, Nr 2; 1984. Poezijos pavasario antalogija. 1988; Lietuvos aidas – LT – geg.4., 2004.
Judith Wright – Draugas – JAV, 214 (39), 1988m. Poezijos pavasario antalogija 1994.
Ngitji Ngitji – Mūsų pastogė – Australija, 1985, rugs.2; Draugas – JAV – ?1985
Kevin Hart – Metai – Lietuva (devyni eilėraščiai), kovas, 2012.
Kevin Hart: Šiaurės Atėnai – Lietuva (keturi eilėraščiai), spalio 25, 2013,
Chris Wallace-Crabbe -Šiaurės Atėnai- Lietuva (keturi eilėraščių), rugsėjo 9d., 2012
Judith Beveridge – Metai – Lietuva, (trys eilėraščiai), rugpjutis, 2012
Aidan Coleman – Šiaurės Atėnai – Lietuva (dvylika trumpų eilėraščių), birželio 21. 2013
Aidan Coleman – Poetiinis Druskininkų ruduo antalogija (septiniolika eilėraščių) 2014
Lidija Šimkutė – Šiaurės Atėnai – Lietuva (I‘ll spin yu a tale) rugsėjo 20,. 2013
Jan Owen – Šiaurės Atėnai – Lietuva (keturi eilėraščiai), spalio 25. 2013
John Kinsella – Metai – Lietuva (devyni eilėraščai) lapkritis, 2015
Lisa Gorton – Metai – Lietuva (du eilėraščiai su keturiom dalim), lapkritis, 2016
Steve Evans – Nemunas (penki eilėraščiai), gruodis, 2017
Keviin Hart: Literatūra ir menas – (vienas eilėraštis) gruodžio 4, 2020
Michael Sharkey – Metai (šeši (du ilgi) eilėraščia) numatyta publikacija 2021,

Proza – David Malouf prozos ištraukos – Metai -LT; Šiaurės Atėnai – LT, 2001.
J.M. Coetzee: Nobelio paskaita: „Jis ir jo žmogus“, Naujoji Romuva- LT Nr.1, 2007.
Constantine Kaukias IHOS Opera “Olegas” (O.-Truchanui) pirmą libreto veiksmą- Australija 2007
Almanachas
Aidan Coleman: Poetiinis Druskininkų ruduo (septiniolyka eilėraščių), 2014.
Singapūro poezija
Alvin Pang: Metai, (aštuoni eilėraščiai) spalis, 2010.
Heng Siok Tian: Literatūra ir menas (devyni eilėraščia) rugsėjo 3, 2010.
Arthur Yap: Šiaurės Atėnai (penki eilėraščiai) spalio 27, 2010.
Cyril Wong: Šiaurės Atėnai (septyni eilėraščiai) kovo 2, 2012.
( Lee Tzu Pheng: Šiaurės Atėnai (dešimt eilėraščių), rugsėjo 14, 2012
Johar Buang Šiaurės Atėnai ( keturi eilėraščiai), vasario 1, 2013
Wong Yoon Wah: Šiaurės Atėnai (devyni eilėraščiai) gegužės 17, 2013.

Kiti vertimai į lietuvių kalbą:
S Iš Naj Hammadi tekstų:Poezijos pavasario almanachas – poema Griaustinio tobulas balsas 1992.
Christian Loidl: Literatūra ir menas, du eilėraščiai, rugs.4., 1993.
Samuel Beckett: Draugas- priedas (keturi eilėraščiai, 225 (34), 1981.
Krantai – .(„Anuo metu“), Nr.11, 1989.
Poezijos pavasario almanachas – („Be“), 1993.
Lietuvos Aidas – (keturi eilėraščiai), rugs.17, 2002. Šiaurės Atėnai ( keturi eilėraščiai – pakeisti), vasario 6, 2013.
Šiaurės Atėnai (du eilėraščiai), vasario 6, 2013.
Paruošta spaudai – “Paskutinis lošimas“ (laukia publikacijos).
Džalalis ad din Rumis: Šiaurės Atėnai, ?, 2005.; Naujoji Romuva, 2005, Nr.4, 2007.
Šiaurės Atėnai, (Pelė ir varlė) kovo 12., 2010.
Oscar De Milosz: Draugas -predas, JAV, 2005.
Adam Zagajewski: Nemunas, (vienas eilėraštis) birž. 8-14.,2006.
Kōichi Yakushigawa: Literatūra ir menas, (Spiralė), lapk.24, 2006.
Literatūra ir menas, (Lemtinga akimirka), liepos 23. 2010.
Šiaurės Atėnai (Šiukšlių dėžė) rugs. 2014.
Literatųra ir menas (Smėlio laikrodis) kovo. 2016.
Naujoji Romuva- Kalba su akmenine buda, (trys eilėraščiai) Nr 1, 2018
Hadaa Sendoo: Nemunas – (keturi eilėraščiai) rugsėjo 18-14, 2010.

Proza
John Berger: Ashlam Shibli nuotraukų paroda, laukia publikacijos Su trumpu įvadu apie Palestinos poeto Ibrahim Nasrallah ir savo ištremptu likimu – Laukia publikacijos
John Berger: Negaileistingumo meistras_apie Franics Bacon meną, – laukia publikacijos. Su trumpu vertėjos įvadu. Laukia publikacijos

P O E Z I J O S  ir  P R O Z O S  V E R T I M A I  L I E T U V I Ų  P O E T Ų  Į  A N G L Ų  K A L B Ą
Aidas Marčėnas: (du eilėraščiai). Azuria 3 – Australija, 2013-4.
Alfonsas Nyka Niliunas: (trys eilėraščiai) Cordite Poetry Review – Australija, rugp. 2014
Justinas Marcikevičius: (du eilėraščiai) Azuria 4 – Australija, 2014-5
Henrikas Nagys (trys eilėraščiai) Azuria 5 – Australija 2016
Antanas A. Jonynas (du eilėraščiai) Azuria 7 – Australija 2017-8
Stasys Jonauskas (vienas eilėraštis) Azuria 8 – Australija 2018

R A Š I N I A I  L I E T U V I Ų  K A L B A
1) Bendruomenė ir tauta: Mūsų pastogė – Australija, ?, 1976
2) Lietuvių emigracinis bendruomenės likimas ir mes: Aidai -JAV,. Nr 9. 1977
3) Vilniaus Universitete: Akiračiai – JAV, Nr.10,1981
4) Lietuvški exlibrisai Adelaidėje: Mūsų pastogė – Australija, Nr. 45, 1980
5) Pokarinė Lietuvių Poezija: Mūsų pastogė – Australija, Nr.7 & 8, vas. 1981
6) Šį kartą dėmesys poezijai: Draugas- kūltūrinis priedas – JAV, 1981
7) Įvadas Samuel Beckett poezijai: Draugas – kūltūrinis priedas – JAV, 1Nr 242(37), 1981
8) Įvadas A.D. Hope poezijai – Australija: Mpastogė – Australija,?;Draugas – JAV, Nr. 225, 1981
9) Apie Vilniaus Universitetą: Mūsų pastogė – Australija, Nr. 23, birž., 1982
10) Lietuvių knygų ženklai iš L.Šimkutės- Pocienės rinkinio: Akiračiai – JAV, Nr.7, 1982
11) Įvadas Christopher Brennan poezijai: Aidai -JAV,. Nr 2, 1984
12) Įvadas aborigenų poetės Ngitji Nigitji poezijai: Mūsų pastogė – Australija, rugsėjo 2, 1984
13) Mitologija ir Mes: Mūsų pastogė –Australija, gruodžio 1, 1984
14) Kuria kalba rašysiu?: Mūsų pastogė – Australija, gruodžio 17, 1984
15) Įvadas Judith Wright poezijai: Mpastogė – Australija,?; Draugas – kult, pr. JAV, Nr. 214, 1984
16) Tautosakos savitumai-universališkumas: Akiračiai – JAV,.Nr.22 1985; Literatūra ir menas –
Lietuva, , vas.25, 1989
17) Poeto Kelias Kultūrinėje Sankryžoje: Dr+augas –kult. Pr. JAV, sausio 26, 1985.; Kas yra Kūryba –
lietuvių egzodo rašytojai apie savo kūrybą – antologija (Šviesa), 1992
18) Iš Naj Hammadi Tekstų (Gnostikų tekstai): Poezijos Pavasario almanachas, 1992
19) Ar viskas taip: Literatūra ir menas – Lietuva, rugs.12, 1987.
20) L.Šimkutės žodžiai Lietuvai (Sąjūdžio laiku):Tėviškės aidai – Australija, Nr.15, bal.1989
21) Lūkesčiams pildantis: Mūsų pastogė – Australija, Nr.38, rugs.1991
22) Netikėti gyvenimo ryšiai: Nemunas – Lietuva, sausio, 1993
23) Vincas Mykolaitis-Putinas: Mūsų pastogė – Australija, Nr.19, geg. 1993
24) Poezija ir šviesa, (skaityta Strugos Poezijos Festivalį): Mūsų pastogė -Australija, bal.15, 1996
25) Interviu su Daniu Kesminu -ugnies instiliaciją: Mūsų pastogė – Australija, kovo 30, 1998
26) Poetinis Druskininkų Ruduo: Mūsų pastogė – Australija, sausio 22. 2001
27) ALD leidinyje daug netikslumų: Mūsų pastogė – Australija, kovo 19. 2001
28) Poezijos tinklas: Mūsų pastogė – Australija, Nr.8-9, 13-14-15, 2002.
29) Šokio instiliacijos projektas WWW: Mūsų pastogė – Australija, Nr.21-2 geg – birž. 2002
30) David Malouf “Įsivaizduojamas gyvenimas” pabaigos žodis: LRS išleistoje knygoje, 2002
Mūsų pastogė – Australija, Nr 7, vas.24. 2003
31) Mano mamai: Mūsų pastogė, Nr.22, birž.11, Tėviškės aidai – Australija, birž.20., 2004
32) Poezijos skaitymai Austrijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje:Mpastogė -Australija, geg.9, 21 ir 28,2004
33) Gyvenimas dvejose kultūrose.Poezijos slaptinga versmė:Universitetas .Vyauto. Magni- Lietuva, Nr.7, 2004. Draugas – JAV, 2005.; Kultūros barai – Lietuva, Nr.6, 2005 34) Tu pagirta tarp moterų (M.Gimbutienė): Naujoji Romuva- Lietuva, Nr.4, 2004., Draugas- JAV
Kovo11, Mūsų pastogė – Australija, “M. Gimbutienė iš: laiškų ir prisiminimų…Žaltvykslė,Lietuva, p.311- 317, 2005
35) Tavo auksinės rankos-(skirta Motinai): Draugas – Kultūrinis priedas – JAV, geg.7. 2005
36) Australijos lietuvių kūryba Lietuvoje: Mūsų pastogė – Australija, birželio 8., 2005
37) C.Milosz pasaulio poetų antalogija <..>:Mpastogė-Australija.geg.18; Draugas -JAV birž.4, 2005
Czeslawas Miloszas: švytintys eilėraščiai: Nemunas – Lietuva, birž.8-14, 2006
38) Singapūro “Fringe” meno festivalis: Mpastogė – Australija, kovo 23, Draugas – JAV, 2005
39) Vyno festivalis:Mpastogė – Aust.;Draugas Kp – JAV, geg.21, Nemunas –Lietuva. geg. 5-11, 2005
40) Kelionė-P.Šimkaus dienoraštis (nurašė L.Š.): Mūsų pastogė, kovo 1, 8, 15, 22, 29, 2006
Tėviškės aidai – Australija, kovo, bal. 2006m., Naujoji Romuva- Lietuva, Nr.1, 2006
Kelionė iš Tėvynės – Mūsų žodis – Skuodas,Lietuva, rugs. 14, 18, 2007
Palikus Žemaitijos laukus:- P.Šimkaus dienoraštis + Šimkutės- Įvadas (nurašė L.Š.): Žemaičių saulutė- Plunge, Lietuva, balandžio 19d, 2013 41) Pavarčius “The Vilnius Review” žurnalą: Mūsų pastogė – Australija, spalio 18, 2006
42) Poezijos Kelias, 2005-6m. Tėviškės Aidai- lapk.1,15, gruod.13,vas.1, 2007. vas 21; Mpastogė –Australija, gruod.20, 2006; sausio 24, bal.11,18, geg16,23., Draugas Kult pr – JAV, geg.12, 2007
43) 100m.sukaktis_Pulgis Andriušis Mūsų pastogė, kovo 21d.28. bal.4.;TėvAidai bal.- Australija,2007
Draugas Kult. priedas – JAV, kovo, 24., 2007
44) Tik mieguose pasivaidena Kazio Gojus (apie P. Andriuši) Nemunas – Lietuva, lapkričio 8., 2007
45) Ar verta toliau leisti „Lithuanian Papers“:Tėv.Aidai kovo 14, Mpastogė,kovo 26 – Australija,2008
46) Prisiminant Gražina Didelytė-šilta, jautri ir trapi asmenybė: Nemunas – Lietuva,spalio 2-8, 2008
47) Prisiminus Sąjudžio laikotarpį: Draugas Kp – JAV, Mpastogė, gruodžio, 2008; vas.4-11, 2009
www.draugas.org/10-18-2008%20PRIEDAS%20DRAUGAS.pdf
48) XX Poetinio Druskininkų Rudens Haiku: Mūsų pastogė, gruodžio16. Tėv.Aidai, lapk. 18,
– Australija; Draugas Kult. pr, – JAV, lapk.14, 2009
49) Justinui Marcinkevičiui – 80: Tėviškės Aidai, kovo 3,. Mūsų pastogė, balan.14 – Australija, 2010
50) Būk palaimintas, kuris lieki – apie poeto Justino.Marcinkevičiaus žmogiškumą –
Mūsų pastogė, kovo 30 – Australija, 2011., Žemaičių saulutė –Plungė, Lietuva, vasario, 2013
51) Poezijos skaitymai Žemaitijoje ir kitur: Mūsų pastogė, gruodžio 19, sausio 16– Australija, 2012-3
Žemaičių saulutė- Lietuva, vasario, 2013 Draugas Kult. priedas – JAV, vasario, 2013
52) Olegas Truchanas. Tyrlaukių grožis – Žemaičių saulutė- Plungė,Lt, vasario 22, 2013, Naujoji Romuva,LT Nr.1, 2013, Pasaulio lietuvis, kovas., 2013, Mūsų pastogė-Australija, liepos 31, 2013
53) Poezija senoje Adelaidės bažnyčioje, Mūsų pastogė, kovo.13 – Australija, 2013
54). Žmogus yra paslapties šventykla. Senvagė- Panevėžys- Lietuva, lapkritis, 2016, Mūsų pastogė- Australija, liepos 26, 2017
55) Pan-e vėžys – L.Šimkutės samprotavimai Pasaulio lietuvis, briž – liepa, 2017, Mūsų pastogė, Australija,,liepos 26, 2017
56) Laiiškas redakcijai (re Krisitna Dryžos rašinio MP Nr 30, 2019), Mūsų pastogė, Australija,,2019

57) „Nea Hallas“ keleiviai atšventė savo 70m. sukaktį Mūsų pastogė, balan.3, Tėviškės Aidai -, Australija ,balandžio 1, 2019; Draugas Kult. Priedas – JAV, geg.4, 2019
58) Romui Pociui – 80 – Mūsų pastogė, geg. 12, Tėviškės Aidai birželio 10, Australija 2019
59) Laiškas redakcijai (re „Medis tarp žemės ir dangaus) Draugas Kult. Priedas, lapk 23, JAV 2019
60) Lietuviių kalbos išlaikymo svarba Mūsų pastogė- balan. 29, Tėviškės Aidai -, balan. 27 -,Australija, Draugas Kult. Priedas; JAV, spalio 17, 2020
61) Prisiminus Henriką Šalkauską ir kitus susietus įvykius Mūsų pastogė – birželio 10, Australija,2020
62) Niekas nestovi vietoj – publikuota „oline“ Europos literatūros festivalyje, Tokjo, Japonija. 2020
63) Lidijos:Šimkutės, Jono Meko poezija –lietuvių / japonų kalbomis Mpastogė –gruodis 16, Aus. 2020

A U T O R Ė S  K N Y G Ų  R E C E N Z I J O S  ir  P O E Z I J O S  A P R A Š Y M A I
1) Poetės debiutas: Antrasis Ilgesys (Isolda I. Davis): Mūsų pastogė- Australija ? 1978
2) Šimkutė’s Antrasis Ilgesys (I. Požėlatie – Davis): Moteris –JAV, 1978.
3) Pereitų metų išėivijos poezijos knygos (A.J. Antanaitis): Akiračiai – JAV, Nr 15. 1979
4) Poetės debiutas (Kęstas Reikalas): Akiračiai – JAV, Nr.59, 1979
5) Ilgesys, apsunkęs pažinimu ( O. Mikalaitė): Draugas, Kultūrins priedas – JAV, 1979.
6) Lidija Šimkutė’s debiutas ( Pr. Naujokaitis): Tėviškės žiburiai – JAV, vas. 1980
7) Antrasis ilgesys (I. Požėlaitė – Davis): Aidai – JAV Nr 2. 1980
8) Antrasis Ilgesys (J. Grigaitienė): Tėviškės aidai – Australija, Nr.44, lapk. 1981.
9) Recenzija (Kęstas Reikalas): Akiračiai – JAV, vas. 1983.
10) Per anksti išėjusi knyga (Marija Stankus-Saulaitė): Laiškai lietuviams – JAV, ? 1983.
11) Lidijos Šimkutės Antrasis žingsis ( K. Bradūnas): Draugas ¬ Kult. priedas – JAV, geg.14, 1983
12) Lidija Šimkutės antroji poezijos knyga ( O. Mikalaitė): Aidai – JAV, No.6, 1983.
13) L Šimkutės Prisiminimų inkarai (J. Grigaitienė): Tėviškės aidai – Australija, kovo, 1983.
14) L Šimkutės Prisiminimų inkarai ( Jurgis Gliauda): Tėviškės žiburiai – JAV, rugp., 1983.
15 Vėjas ir šaknys (Janina Riškutė): Naujos knygos – Metai – Lietuva, Nr 9. 1991.
16) Spontaniškumo jausmas ir nerimo eilės ( Ričardas Pakalniškis):Literatūra ir menas –
Lietuva., gruodis.1991.
17) Kūnas neturi paslapčių (J.A. Jūragis): Mūsų pastogė – Australija, Nr.46, 1993.
18) Kūno garsai (Christian Loidl, vertė S.V.) Mūsų pastogė – Australija, spalio 10, 1994.
19) Vakarai su tyla (Kęstutis K. Urba): Literatūra ir menas – Lietuva, birž.19, 1999.
20) Balsas yra tyla (Valentinas Sventickas): Dienovidis – Lietuva, birž.1999.; Mūsu pastogė – Australija, rugp.9, 1999.
21) Laukiant dviejų kontinentų susitikimo (Kęstutis Rastenis): Metai – Lietuva, gruodžio, 1999.
22) Šimkutės prisilietimas prie tylos (Christian Loidl,vertė S.V.)Kultūros barai -Lietuva,No1, 2000. Mūsų pastogė – Australija, gruodžio 11, 2000.
23) Šimkutės poezija:Išsiritusio paukščio lukštas (M.Costello,ver.E.V.)Mpastogė-Aust.Nr.26,2000.
24) Paslaptis ir gyvenimo nuostaba (M.Sharkey,v.L.Š.):Mpastogė- Australija.Nr.36. rugs.11, 2000.
25) Šimkutės poezijai būdinga subtili introspekcija.(Vytautas Kubilius ). Lietuvių Literatūros Encyklopedija, 2001
26) Parašyta moterų- knygos ištrauka apie Lidija Šimkutę (Viktorija Daujotytė): Alma Littera, 2001.
27) Iš Toli ir arti – iš Australijos ir iš Lenkijos (Imelda Vedrickaitė):Literatūra ir menas – Lietuva.,
liepos 23,. 2003m www.rasyklt/knygos/is-toli-ir-arti/819html
28) Lidjos Šimkutės sėkmė Australijoje (Imelda Verickaitė):Literatūra .ir menas- Lietuva,rugs.17, 2004. Mūsų pastogė – Australija, lapk.11., 2004., Draugo kultūrinis priedas – JAV, 2005.
29) Tuštumos apglėbimas.Lidija Šimkutės eilėraščių mandalos (Imelda Vedrickaitė):Naujoji Romuva, – Lietuva, (sutrumpintas) Nr.3, 2005.Draugo Kult. priedas- JAV, (pilna versija), lapk.18, 2006.
30) Dzeno dvasia poezijos spektaklyje (Jolanta Sereikaitė):Literatūra .ir menas-Lietuva, spalio 21, 2005m. Mūsų pastogė – Australija,.2006.1.25;. Draugo kultūrinis .priedas – JAV, vas.4., 2006.
31) Tylos, šokio ir garsų erdvės pagal Lidijos Šimkutės eiles (Sonata Plaiulytė), Mūsų pastogė – Australija,sausio 18, 2006
32) Iš vėjo, vandens ir saulės Lidijos Šimkutės gimusi poezija (S.Katkauskaitė): Tėviškės žiburiai – Kanada, liepos 24, 2007. Mūsų Pastogė – Australija, gruodžio 5, 2007.
33 ) „Medžių kaulai“ Eilėraščiai. . . .(S.Katkauskaitė): Tėviškės žiburiai – Kanada,sausio 22, 2008
34) Lidijos Šimkutės Poezija:Vartai į tylą ( Vaiva Bylaitytė) Draugo K. priedas -JAV, kovo, 15, 2008.
Mūsų Pastogė – Australija, bal. 16, 2008.
35) Tyla prieš aušra, vakare ir naktį ( Vaiva Bylaitytė) Naujoji Romuva – Lietuva, Nr.1, 2008
36) Nepaprasto skaidrumo poezija (S.Katkauskaitė ): Tėviškės žiburiai – Kanada, geg. 21, 2008.
37) Vaivorykštės juosta surišau sakinio nervingą lūžį (Zita Paulauskaitė):Žemaičių saulutė – Plungė, Lietuva, liepos. 22, 2008.
38) Ligi švytėjimo skaidrus minimalizmas (Dalia Markavičienė) Mūsų žodis – Lietuva, rugp. 5, 2008.
39) Minimalizmas ir erdvė L.Š. Mintis ir uola (Živilė Petkevičiutė) Bernardinai Lt- rugp.25, 2008
www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F85324
40) Žodžio švytėjimas (Ramutė Dragenytė) Literaratūra ir menas-Lietuva spalio 24, 2008
www.rsleidykla.lt/goods;55;82;preview,1;id,1111;show. www.skaitymometai.lt/l.php?tmpl…index
www.tekstai.ltslyva.serveriai.lt/-/5115-ramute-dragenyte-zodzio-svytejimas-lidija-simkute-mintis-ir-suola-2008.htm
41) Eilėraščio trumpumas įpareigoja (Pranas Visvydas) Draugas – USA, spalio , 2008
42) Tuštumos švytėjimas (Regimantas Tamošaitis) Metai – Lietuva. Nr 11, 2008
43) Skambantis skeletas (Rasa Čergelienė) – Nemunas – Lietuva, vasario 19, 2009
44) L. Šimkutės poezijos knygą „Mintis ir uola“(J.M. Coetzee) Bernardinai lt- vas.19, 2009; http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/91590
45) Naujos L Šimkutės knygos pristatymas Adelaide(J.M.Coetzee) Draugo kt priedas JAV,vas.7, 2009
. www.draugas.org/02-07-2009%20PRIEDAS%20DRAUGAS.pdf
46) Lidijos Šimkutės kūryba (Ingrida Saulevičienė) Magistro baigiamasis darbas VDU, 2009.
www.vddb.laba.lt/fedora.get/LT-eLABa-0001:E…/DS.005.0.01ETD
47) Lidija Šimkutė „Mintis ir uola“ (Giedrė Kazlauskaitė –Skaityniai) BernardinaiLt- gruodžio.7, 2009
48) Mintys apie L.Š. „Mintis ir uola“ (Kęstutis Urba), Draugo Kult priedas– JAV, gruodžio 12, 2009
49) Erdvės galia (Jolanta Sereikaitė) Šiaurės Atėnai- Lietuva, gruodžio 16. 2009.
Mūsų pastogė- Australija (sutrumpinta), geg.12, 2010.
50) Briaunu šlifuota kalba (Edward Reilly, vertė L.P) Naujoji Romuva – Lietuva, Nr.1, 2010.
Pasivaikščiojimas po akmenuotas erdves Draugo Kult. priedasJAV, (sutrumpinta) biržo 5, 2010
51) Mano paslaptis, trapus ilgesys (Ramutė Dragenytė) Mūsų Pastogė – Australija, rugs. 7, 2011.
52) Lietuviškos tapatybės atspindžiai Lidijos Šimkutės poezijoje (Ramutė Dragenytė) – skaityta
VDU Lietuvių išeivijos institute, Kaune, balo 27, 2012. Draugo kult. priedas – JAV, rugs.29, 2012.
Mūsų Pastogė – Australija, lapk. 7, 2012
53) Tylos žodžio tuštumos) poezija (Tautvydas Nemčinskas) Nemunas- Lietuva,liepos 12-25, 2012.
54) Lidijos Šimkutės poeziją palydi Anitos Hustas kontrabosas (Phil Bywater – vertė L.P.)
Draugas – Kult.Priedas – JAV, sausio.26, 2013. Mūsų Pastogė – Australija, balandžio 17. 2013
55) Ilgiau negu žmonės ir medžiai (Tomas Venclova) Kultūros Barai – Lietuva, Nr 4, 2013.
“Kažkas pasakyta / Something is said“ knygos įvadas, LRS leidykla, Vilnius, Lietuva, 2013.
Draugas – JAV, birželio 29, Mūsų Pastogė – Australija, rugp. 21, Pasaulio lietuvis, spalis, 2013.
56) Eilėraščiai apie neapsakomus dalykus (Regimantas Tamošaitis) Nemunas, liepa 4-10, 2013.
Draugo Kult. priedas – JAV, rugs. 28., Mūsų Pastogė – Australija, 2013
57) Žalesnė užu žolę (Imelda Vedrickaitė)., Literatūra ir menas – Lietuva, lapkritis, 2013
rugp 13,. Mūsų Pastogė – Australija, 2014 ,.
58) Harmonijos poetė Lidija Šimkutė (Jurgita Davidavičiutė) Mpastogė, sausio 29 , Australija 2014
59) Tylos prieštara (Ramutė Dragenytė). Metai, – Lietuva 2014.
60) Apie Kažkas pasakyta (Dalia Zabitienė) Literatas_Mūsų žodis (Skuodas) rugs 23d, Lietuva,2014.
61) L.Šimkutės poezija primena Čiurlionio paveikslus (Neringa Dangvydė) skaityta Čiurlionio Namuose, Vilniuj., rugs.2014, publ. Draugo Kult, Priedas-balan, 4, Žemsaulute –Lietuva, 2020
62) Lidija Šimkutė:Dviejų kultūrų tapatumas poezijos išraiškoje (Richard Benesevich, vertė L.P) Mpastogė, Australija, birž.3, 2015, Šiaurės Atėnai – Lietuva,- sutrumpinta, j 2015.,
63) L.Šimkutes knygose atsiveria pasaulio erdvė (Giedrė Bružienė) Gargždų kraštas liepos 20,2015
www.gargzdukrastas.lt/…/649-lidijos-simkutes-knygose-atsiveria-p.
.
64) Žodis nukaltas ant kryžiaus (Jan Owen,vertė L.P, K. B. info ) Kultūros Barai – Lietuva, Nr 4, 2016
64A Poezija persmelka universalumu ( “ “ ) Draugo Kult.priedas –JAV, sausio 18, 2020
64B) Jan Oweb apie Lidijos Šimkutės kūrybą ( “ “ ) MPastogė- Australija, . Vas 19, 2020
65) Muzika įkvėpta eilių – (Šimkutė Sidniejaus operos rūmuose) (KB info) Kultūros Barai- Nr 4, 2016 Draugo Kultūros priedas. liepos 16.JAV 2016;
66) Australijos poetai apie Lidijos Šimkutės knyga “Kažkas pasakyta” (Jan Owen, Aidan Coleman), vertė L.Š. Red, recenzijų ištraukos Naujoji Romuva-Lt .Nr 2, 2016m MPastogė-str.29.3.2017.
67) Lidija Šimkutė „Baltos vaivorykštės“: tikrovės ribos (knygų apžvalga ( Ramūnas Čičelis) LRT Klasikos laida „Ryto allegro“, LRT.lt 29-08- 2016_ http://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/ramunas-cicelis-tikroves-ribos-knygu-apzvalga-286-675137
68) Nauja poetės knyga – originali kūryba (J.A. Krikštopaitis) Naujoji Romuva – Lietuva, Nr.3, 2016
MPastogė – Australija, 2017. 2. 8. Žemaičių saulute-Liet. 31.3.2017; Pasaulio lietuvis, spalis 2017
69) Kažkas gyvenime ir šalia jo (Julija Jocytė) Metai – nr 5- 6, Lietuva, 2017,
70) Rašymas už ribų (Ramutė Dragenytė) Naujasis židinys- (Aidai) Lietuva, 2017,
71) Kalbos santrauka K.Varnelio muziejuj 2017.9.26) (Julija Jocytė) MPastogė, Australia, vas.7, 2018
72) Jaukušigava Koiči: Lidijos Šimkutes eilėraščiai daug senesni už haiku (Red.info)
Žemaičių saulute- Plungė, Lietuva,. 27.4.2018
73) Lidija Šimkutė – kurianti iš tuštumos (Sandra Bernotaitė red.) Pasaulio Lietuvis gegužės mėn. 2018
74) Šimkutės kūryba skirtingų kultūrų šviesojei (J.A. Krikštopaitis) Draugo Kult. priedas JAV.22/9/2018 Mūsų Pastogė, Australija, spalio 3, 2018,
75) Lidija Šimkutė „Mūsų žodžiai, tik ženklai (Dalia Kuizinienė) Šiaurės Atėnai, LT balan. 26,; Mūsų Pastogė, Australija, rugp 21, Draugo Kult. priedas JAV, spalio 5, Žemsaulute- LT, rugs. 29, 2019
76) Lidija Šimkutė „Baltos vaivorykštės“ (Edward Reilly, vertė L.Š).Tėviškės Aidai. Australija liepos 8, 2019

RAŠINIAI APIE AUTORĘ
1) Lidijos Šimkutės ekslibrisų rinkinys, Adelaidė (I. Požėlaitė – Davis): Aidai – JAV, Nr 2. 1981.
2) Lidija Šimkutė (Marcelijus Martinaitis): Poezijos pavasaris – Lietuva, 1982.
3) Lietuvių knygų ženklai (I. Požėlaitė- Davis): Akiračiai – JAV, Nr 7. 1882.
4) Bevardžių tolių ilgesys (Sigitas Geda): Literatūra ir menas – Lietuva, birž.1985.
5) Ieškant prasmės: Kalba, polinikis ir tikrovė (Lietuvių išeivyjos literatūros problema): (Živilė Bilaišytė), Metmenys – JAV, Nr 51, p.15-17, 1986.
6) Eilėraščiai keliavo Lietuvon ilgai – poetė L.Š. (L.Grudzinskas) Švyturis- Lietuva,, Nr16, 1989.
7) Ji tokia paprasta (Dalia Tamašauskaitė): Mūsų žodis ( Skuodas) – Lietuva, Nr.94, lapk. 1991.
8) Prie kvapnių jazminų. Skaitant senus laiškus. (L.Grudzinskas):Švyturis – Lietuva, Nr.23 1991.
9) Lidija Šimkutė – egzilo poetė (Sonja de Masi.Vertė J.A.J.):Mpastogė ¬– Australija, kovo, 1992. Draugas, Kultūrinis priedas – JAV, sausio 23, 1993.
10) Mano šaknys Lietuvos žemėje (Aldona Ruseckaitė): Kauno diena -Lietuva, rugs.4. 1992.
11) Ar tokia ji ir yra (Vytautas Ingautas) Kultūra – Lietuva,1991;Mpastogė – Austr.spalio 19,1992.
12) Lidija Šimkutė (Juozas Jasaitis): Nemunas – Lietuva, sausio ?, 1993.
13) Kibirkštis atminties šulinyje (Virginija Skučaitė): Kauno diena – Lietuva, Nr.194, 1997m.
14) Rašytojų akiniai nenublukino Kauno spalvų (M. Singeris):Laikinoji Sostinė-Liet, rugp.12,1997.
15) L.Šimkutės gyvenimo magija (Juozas Žitkauskas): Respublika – Lietuva, sausio 6., 1998.
16) Tylos grožis (A.Karazijenė): Mūsų Pastogė – Australija, Nr.5, vas. 2000.
17) Tylos Erdvės /Spaces of Silence, Adelaidėje (Elena Varnienė):Mpastogė- Austr. bal. 24, 2000.
18) Lidija Šimkutės poezijos tyla (Lina Matijošiutė – Pestal): Klaipėda – Lietuva, sausio 23, 2001.
19) Lidijos Šimkutės eilės pamokoje (Rita Ališauskienė):Mpastogė-Australija, Nr10, kovo 17, 2003.
20) Poezija neturi sienų (A.A. Naujokaitis): Draugas, kultūrinis priedas – JAV geg. 14., 2003.
21) Pirmieji eilėraščiai neužgesino noro kurti (Arnoldas Remeika):Klaipėda- Lietuva.,liepos 7. 2003.
22 Šimkutę gimtinėje nuvylė pirmoji viešnagė (Agnė Žemaitytė):Respublika- Lietuva., liepos 8. 2003.
23) Lietuvių poetai išauga ir Australijoje (Eugenijus Zabaitis): Skuodas – Lietuva, rugs.24, 2004.
24) Svetimiems tapo sava (Dalia Tamošaitytė-Markavičienė): Mūsų žodis – Lietuva, rugs. 24, 2004.
25 Kas įspės moters dvasios paslaptį (G.T., N Kr. D.Z.): Alytaus naujienos – Lietuva, rugs.24, 2004.
26) Poezijos paslaptis ir jos skleidėjai (Ramutė Vaitiekūnaitė) Kauno diena – Lietuva,spalio 2. 2004.
27) Poetė iš tolimos Australijos (Robertas Keturakis):Universitas Vytauti Magni – Lietuva, Nr.7, 2004.
28) Jie garsina Mosėdį ir jo apylinkes (parengėJ.G. N V. D.M.) Žemaičių žemė – Lietuva,2(47), 2005.
29) Mirgesys, atiduodamas vėjui (Rasa Čergelienė):Santarvė (Mažeikiai),- Lietuva, liepos 7-9d. 2005.
Tėviškės aidai, spalio 18d. Mūsų pastogė – Australija, lapk.15, 2006.
30) Gyvos mintys (Vilma Klimavičiūtė): Būdas žemaičių – Lietuva,, rugp. 5. 2005.
31) Anūkės gimimą vadina stebuklu (Sniegė Grėbliūnaitė): TV per savaitę rugp. – rugs., 2005.
32) Poetė gerbėjus vedžios po tylos erdves (Laima Žemulienė) Lietuvos rytas- Lietuva rugs.23., 2005.
33) Tylos, šokio ir garsų erdvėse Šimkutės eilės (Sonata Paliulytė):Mpastogė- Aust.sausio18, 2006.
34) Poetės įkvėpėjas – paukštis be sparnų (Laima Žemulienė): Lietuvos rytas – Lietuva, rugp. 2006.
35) Lietuvos ir Australijos poetė (Stasys Jonauskas): Mūsų žodis – Lietuva, rugsėjo 8., 2006.
36) Išvykusi toli, bet likusi arti. L.Šimkutės poezija (redakcija):Mūsų žodis – Lietuva, vas.6., 2007.
37) Per tylos erdves – link vėjo žvilgesio (Edmundas Untulis):Skuodas – Lietuva, rugs. 21., 2007.
38) Tarp dviejų pavasarių (Dalia Markavičienė) Mūsų žodis – Lietuva, spalio 5., 2007.
39) Klaipėdos Univesitete poetė Lidija Šimkutė (Eglė Juozapavičiutė) Klaipėdos Univesitetas,
Nr 8(123) spalio 25., 2007.
40) Ten, kur nieko nėra (Zita Paulauskaitė) Žemaičių saulutė – Plungė, Lietuva, liepos. 22., 2008 . 41) Viešnia iš Australijos (Donata Barkutė): Plungė – Lietuva, liepos. 29., 2008.
42) Kūrybos vakaras-dovana plungiškiams (Joana Leikantaitė) Žemaitis- Lietuva liepos. 29., 2008.
43) Poetės L.Šimkutės apsilankymas Skuode (Raimonda Dainiutė) Skuodas- Lietuva, rugp.8.,2008.
44) Atėjusi iš tylos (Kristina Paulauskaitė ) Žemaičių saulutė – Plungė, Lietuva, rugs. 20., 2008.
45) Lidija Šimkutė-minimalizmo karalienė (Aldona Ruseckaitė) Maironio Muziejus, rugsėjo. 2008.
www.maironiomuziejus.lt/index.php?id=405&PHPSESSID
46) L.Šimkutės knygos pristatymas Adelaidėje (Elena Varnienė) Draugas -JAV, vas. 7.; TėvAidai,
Mpastogė- Austr. vas.18. 2009; www.draugas.org/02-07-2009%20PRIEDAS%20DRAUGAS.pdf
47) L. Šimkutės poezijos popietė Melbourne (Algirdas Šimkus OAM) Mūsų pastogė sausio 20.
Tėviškės Aidai, vas.17, – Ausralija. 2010.
48) Lidija Šimkutė Vilniuje (Audronė Škiudaitė) Draugas- USA, lapk.10, Pasaulio Lietuvis- lapk.2010.
49) Lietuviški posmai Škotijos poezijos pavasaryje ( Rasa Ruseckienė ) Metai -Lietuva, liepos.Poetė Mūsų pastogė- Australija, birž. 8, 2011, Draugas-JAV, ? lapk, 2011.
50) Švenčia jubiliejų (Dalia Zabitienė) Mūsų žodis (Skuodas) – Lietuva, kovo 27, 2012.
51) Poezijos vakaras Platelių dvaro svirne (Aldona Kuprelytė) Žemaitis, liepos 27, 2012.
52) Kas širdyje ir šaknyse – iš tavęs niekas neatims (Laima Sendrauskienė), Mūsų žodis- Vakarų <…>,,liepos 24, 2012., Mūsų pastogė- Australija, geg.8, 2013
53) “Mamos skara gėlėta muziejuj pakabinta” (Laima Sendrauskienė) Mūsų žodis- Lietuva, rugp 14,
2012; Draugas (šešt. priedas) – JAV; rugs, 29, 2012; Mūsų pastogė- Australija. rugs, 2012. 54) Harmonijos poetė Lidija Šimkutė (Jurgita Dovidavičiutė) www.maironiomuziejus.lt/page.php?id=171
55) L.Šimkutės rinkinys“Mintis ir uola“ japonų kalboje (red.info-) Mpastogė-Australija.geg.15. 2014.
56) L Šimkutės knygos pristatymas Adelaidėje (Dalia Pyragiute -Gordon) Mpastogė-Austr.geg. 28,. Mūsų žodis –literatas-Lietuvam, birželiio 17, 2014.
57) Poetė L Šimkutė dail.Zitai Sodeikienei:buvau tavo Jurbarke (Judita Pažereckienė) spalio 3, 2014
58 ) Lidija Šimkutę: Dviejų kultūrų tapatumas poezijos išraiškoje (J Richard Benenesevich), Mpastogė. .Australia .birž 3, 2015 ; Šiaurės Atėnai –sutrumpinta, Lietuva, 2015
58) Lidija Šimkutė -Trys susitikimai su poete (Juozas A.Krikštopaitis) Naujoji Romuva, Nr.1. 2015
Žemaičių saulutė_Plungė, LT.24 02. 2017
59) L Šimkutė įtraukta į „Iškilių asmenybių gyvenimo tiesa“ knygą Mpastogė..Australia, .balandžio 20,. 2016; Žemaičių saulutė_Plungė, LT.24 02. 2017. Pasaulio Lietuvis, Spalis, 2017
60) Auksinės vedybų sukaktuvės – Lidjos ir Romo biog. (dalyvis), Mpastogė..Austr. Gegužė..4, 2016.
61) Poetės Lidijos Šimkutės rečitalis Sidniejaus Operos rūmuose Žemaičių saulutė, LT; sausio,29, 2016m., Mūsų žodis sausio 5d (parengė Dalia Zabitienė) Draugas-Priedas JAV, liepos 16.,2016
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-08-05-lidijos-simkutes-poezija-skmabejo-sidnejaus- operos-rumuose/147390
62) Lidijos Šimkutės rinkinys japonų kalba Bernardiinai LT, liepos 19, 2016 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-19-lidijos-simkutes-poezijos-rinkinys-japonu-kalba/146940
63) Poezija – Sielos kalba (Edita Lukienė) Žemaitis –Lietuva. Rugs. 30, 2016
64). Kultūros ženklai žmogaus ir miesto gyvenime (Liuda Jonušienė ) Senvagė- Panevėžys- Lietuva, lapkritis, 2016. Mūsų pastogė, liepos 26, 2017.
65) Lidijos Šimkutės eilėraščių knyga „Baltos vaivorykštės“ Mūsų pastogė-Australija, birželio 14, 2017
66) Lidijos Šimkutės vakaras Nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje, (bibl info) liepos 4d, Mpastogė..Austr gruodis, 2017
67) Lidija Šimkutė pasitinka solidaus gimtadienio jubilieju (Juozas A.Krikštopaitis) skaityta Mažvydo bibliotekoje ir Kazio Varnelio muziejuje, Vilniuje, liepos 3. ir 26, 2017, Mpastogė, gruodis 19,2018
68) Lidijos Šimkutės minimalizmas (Dalia Kuizinienė) skaityta Nacionalinėj Mažvydo.bibl, liepos 3, 2017
69) Lidijos Šimkutės kūryba- skaitantiems ir tyrinėjantiems (Ramutė Dragenytė) skaityta N> Maž.bibl, 2017
70) Lidijos Šimkutės mandalos (Imelda Vedrickaitė)skaityta N. Mažydo bibliotekoj &Varnelio muziejuj 2017
71) Susitikimas su poete Lidija Šimkute (Julija Jocytė) skait.K.Varnelio muz., liepos 26. 2017; Mpastoogė (Austr) trumpinta, vas.7; Žemaičių saulute,(Liet. kovo 9, Draugo Kult .priedas (JAV), kovo 31, 2018
72) Poetė tapo dailininkė (Dalia Zabitienė) Mūsų žodis- Literatas, Skuodas, Lietuva,,rugp. 23, 2017
73) Poetės L. Šimkutės vakaras nacionalinėje bibliotekoje LNB info Mpastogė Australija, gruodis, 2017,
74) Visa mums duota laika – Poezijos sala tarp Australijos ir Žemaitijos: Harmonijos pajieškose (Gediminas Zemlickas) Naujoji Romuva, Nr 3. 2017, Draugo Priedas, JAV; gruodis 2, 2017,
Žemaičių saulutė_Plungė, LT,gruodis 1, 2017. Tėviškės Aidai- sausio 15, 2018. Mūsų pastogė, balandžio 18. Australija. 2018.
75) Lidija Šimkute K. Varnelio muziejuj (75m suk. proga) MPastogė, Austr. vas.7, Žemsaulute, (Liet. kovo 9, Draugo Kultūrinis Priedas, JAV, kovo 31, 2018
76) Kas yra kas Lietuvoje, 2018, Šimtmečio leidinys: Tėviškės Aidai – Australija, spalio 1, 2018.
77) L_Šimkutės biografiniai davinai, Žemaičių saulutė, Plungė, Lietuva; gruodžio 18, 2018
78) Keramika yra būdas išjausti _Monika Gedrimaitė L_Šimkutė MPastogė, Australija, biržo 10, 2019
Draugo Kult. Priedas (JAV), vasario 1, 2020;
79) „Kiek Pasaullių prišaukia tamsą“ Kompozitorius Ben Lunn – Lidija Šimkutės poezija Draugo Kult. Priedas, JAV, vasario 15, 2020;
80) Lietuva: Pajūrio sapnas (James. P Roberts, (iš knygo s“One Hundred Breaths, 2020) vertė R. Ruseckienė eiles dedikuotos Lidijai Šimkutei, MPastogė, Australija. Rugs.11, Žemsaulutė, Plungė, Lietuva,, Lapk.4, 2020
81) Lidijos Šimkutės eilėraščių vertimai (redakcijos info) ) Žemaičių saulutė, Plungė, LT, Lapk.4, 2020
82) Lidijos Šimkutės eilės inspiravo Bjelles kompozicija su daina (MP info) MPastogė, Australija; Lapkričio 4, 2020
83) Poetė Lidija Šimkutė atstovauja Lietuvai Europos Literatūros Festivalije, Tokyo, Japonijoje (Algimantas Misevičius) MPastogė, Australija; lapk.4, Adelaidės lietuivų biulitenis, lapkr. 22, 2020, Žemaičių saulutė, Plungė, LT,Lapk.4, 2020

INTERVIU SU AUTORE
1) Kalbamės su poete iš Australijos: L. Šimkutė, (redakcija), Draugas (šešt..priedas)- JAV, vas.1980.
2) Dvasinis būtinumas – rašyti lietuvišai: (L.Peleckis), Šiaulių naujienos, spalio 15. 1988.
3) Lidija Šimkutė – mane lydi palaimingi dėsniai (Romualdas Norkus): Nemunas, Nr.4, 1988.
4) Man reikia vėjo, erdvės (Ričardas Pakalniškis): Literatūra ir menas, gruodžio 12, 1992. Poezijos kryžkelės,1994.
5) Lietuva, kada tu prisikelsi? (Dalia M. Stančienė): Atgimimas, rugs. 28, 1992.
6) Iš euforijos į apatiją (Veronika Jovariutė): Gimtasis kraštas, gruodžio 10 -16.,1992.
7) Apie tai, kas neišsakoma (Jurga Ivanauskaitė): Respublika, birž.1, 1993.
8) Po Grįžulo Ratais ir Pietų Kryžium (Zita Čepaitė): Atgimimas, liepos 7., 1993.
9) Rašome, nes turime rašyti¬ (Janina Riškutė): Literatūra ir menas, rugs.4d., 1993.
10) Pagaliau visi gali šypsotis (Vladas Braziūnas): Literatūra ir menas, geg. 1993.
11) Suprasti, kad daug ko nesuprasim (Solveiga Daugirdaitė): Šiaurės Atėnai, Nr.26 1995.
12) Viešnia iš Australijos prie Šventosios (Kęstutis Arlauskas): Blyksnis, birž.24., 1995
13) Kad protėvių dvasia suteiktų stiprybės ( parengė Viriginija Skučaitė): Gabija, Viltis- 1996.
14) Kūryba kaip pasąmonės raktas ( Petras Palilionis): Kauno diena,¬ Nr.221, 1997.
15) Kaip skleidžiasi moteriškumas poezijoje (redakcija): Šiaurės Atėnai, Nr.33 (377) liepos, 1997.
16) Eilėraščiai eukaliptų pauksnėje (Laima Žemulienė): Lietuvos rytas: Stilius, sausio 23., 1998.
17) Pas jus yra daugiau Lietuvos negu pas mus (kalbėjo S. Birgelis)su Lietuvos poetais A. Marčėnu
L.Šimkute ir V. Kukulu – Aušra – Lenkija, Nr. 10, 1999.
18) Apie Poezijos pavasarį ir Europos Sąjungą (kalbėjosi S.Birgelis): Aušra – Lenkija, Nr. 9, 2003.
19) Žvilgsnis iš kengūrų šalies (Virginija Skučaitė): Kauno diena, rugp. 9, 2003.
20) Atvykti į Mažeikius paskatino kvietimas (Virginijus Sungaila):Būdas žemaičių, liepos 27, 2005.
21) Poetės ir režisieriaus duetas atrakins tylos erdves (Laima Žemulienė):Liet..rytas, rugs.2, 2005.
22) Visi poetai – šamanai (Audrius Musteikis): Lietuvos žinios, rugs.27.- rugs. 2., 2005.
23) Poezija, magija ir likimas (Jolanta Sereikaitė): Nemunas, Nr. 1, (89-530), 2006.
www.tekstai.lt/…-/5111-poezija-magija-ir-likimas-poete-lidija-simkute-kalbina-jolanta-sereikaite.htm
24) Laiškas iš toli (Nijolė Kvaraciejūtė): laiškų ištraukos su Giedriu Gabrėnu, Krantai, Nr.3, 2007.
25) Keliaujanti ten kur pavasaris (Milda Kidykienė): Lietuvos žinios, spalio 20., 2007.
26) Mažoji Kultūros anketa. Atsako Lidija Šimkutė (Aldona Žemaitytė): Draugas (šešt.priedas), JAV, balandžio 26,. 2008.
27) Poetę pastebėjo Nobelio premijos laureatas (Saulius Varnas) Mpastogė- Aust., geg.7, 2008.
28) L.Šimkutė. Poezija-daugiau nei tik kalba (Robertas Danys)Bernardinai:Sank.- Lt liepos. 21, 2008.
29) Interviu: (Zita Paulauskaitė) Žemaičių saulutė (Plungė), liepos. 22., 2008.
30) Eilėse tyla lygiavertė žodžiams (Vaida Milkova) Kauno Diena, rugp.1, 2008.
31) Poetės gyvenimas – dviejuose pasauliuose (Sigita Nemeikaitė) Vilniaus ir Kauno Diena,
Klaipėda – rugp.9 ir 10, 2008.
32) Migruojantys paukščiai (Giedrė Milkevičiutė) Respublika – Lietuva., rugs.12,.2009.
33) Poezijos ir gyvenimo paslaptis (Jolanta Sereikaitė) Metai, lapkričio 2010m.Draugas- kultūrinis priedas, JAV, lapk.20, 27; gruodžio 4, Mpastogė- Australija, lapk.10,17, 24., 2010.
34) Interviu su Australijos lietuve L.Šimkute (Snieguolė Dovidavičienė) www.alfa.lt 2013.
35) „Susitikimai“ programa su L. Šimkute- Kultūra (Sigitas Valadka) INIT TV- 2013.
36) Lidija Šimkutė atsako į Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos moksleivių klausimyną:Bernardinai (Vytautas Valadka) spalio 6, 2014.
37) Interviu su L.Šimkute (Simona Minns) Migr.paukščiai,Draugo_šešt.priedas,JAV. rugs.24, 2016

AUTORINIAI POEZIJOS SKAITYMAI LIETUVOJE
Skaitė įvairiose vietovėse: 1987 – 2010.su pertraukomis, Poezijos pavasario festivaliuose.
Alytuje: Miesto bibliotekoje – 2003., Jonyno muziejuje – 2004.
Atlantoje: Santaros suvažiavime, 2008. 2013
Gargždai: Jono Lankučio viešoje bibliotekoje, liepos 10., 2015
Jonavoje: Kultūros rūmuose – 1888.
Juodkrantėje Liudvikos Rėzos kultūros centre – 2012.
Jurbarke: Vinco Grybo Memorialiniame Muziejuj, 2014.
Kaune: Maironio Literatūros Muziejuje – 1992, ‘’95, ‘97,’99, 2003, ‘07- 08,.’13. ‘16.
Šv.Jurgio Bažnyčioje – 1995.
Vytauto Didžiojo universiteto, Vaclovo Biržiškos skaitykloje – 2004.
Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvių literaturos katedroj -Išeivijos institute,2007 VDU – Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje – muziejuje, 2016 Kauno Mažajam Teatre- TYLOS ERDVIŲ improvizacijos su japonška fleita, perkusija)
ir moderniu šokiu. Režisavo Gediminas Sederevičius – 2005
Kupiškis: Kupiškių muziejuje – Migruojantys paukščių programoje – liepos 28, 2015
Klaipėdoje: Menininkų Namuose – 1992., 1999.; Po Langu knygyne – 2003.
Klaipėdos Universiteto mokomajam teatre – 2005.TYLOS ERDVIŲ improvizacijos
su muzika ir moderniu šokiu). Klaipėdos universiteto knygyne; Klaipėdos tarptautino universiteto salėje – 2007
Taravos Anikės restorane (Rotory klūbo viešnia) – 2007.
Marijampolėje: Dramos teatre – 1988.
Mažeikiuose: Miesto viešoje bibliotekoje – 2005.
Molėtuose: Etnokosmologijos centre – 1888. Santaros Suvažiame – Alantoje – 2008.
Mosėdije: Mosėdžio miesto salėjė –minint Mosėdžio 750m. – 2003.
Mosėdžio mokykloje – 2004. Mosėdžio seniunijoje – 2012.; rugs.11d., 2014.
Panevėžyje: Nevežininkų apleistoj koplyčioj 1998; 8erčiūnų bažnyčioje – 1999. Bistrampolio festivalije – 2004. Panevėžio bibliotekoje, (Giedriaus Gabrėno atminties vakare) – geg. 2007. Menų namuose – liepos, 2008; Miltinio muziejui, (Migruojančių paukščių konferencijos metu), 2016.
Plateliuose: Platelio dvaro svirne – liepos, 2012
Plungėje: Skalvija kavinėje (Skaitimo metų programoje)- 2008; Miesto bibliotekoj 2016
Priekulėje: Ievos Simonaitytės memoriailiniame muziejuje – liepos 10d.,2015.
Rusnėje: Salos etnokultūros ir informacijos centras – rugpjčio 7d, 2009.
Skapiškėse: Kaimo Teatro Festivalyje – 1997, 1999.
Skuode: Miesto bibliotekoje – 2004, 2007, 2008, 2012, 2014 ,2016
Šakiuose: Dendrologiniame parke – 2008.
Šiauliuose: Inžinerių namuose -1888., Menininkų namuose – 1997., Miesto kavinėje -1999
Šiaulių universitete – rugsėjo 15d, 2010.
Tvėruose: Lopaičių piliakalnyje, Lietuvos Dainių Suėjime, liepos 15 -17. 2005.
Utenoje: Miesto bibliotekoje – 2008.
Vilniuje: Adomo Mičkevičiaus viešoji biblioteka – 2000, rugs.16d. 2010m; rugs.10d, 2013
Beatričės Grincevičiutės Namuose – Muziejuje – 2010
Čiurlionio namuose – 2003., 200., 2010. 2014.
Japonų ambasadoje, Mintis ir uola vertimo pristatymas- Jurgitos Minderytės smėliio piešiniai Ir Vytauto Labučiio muzikois intarpai- spalio 6d, 2014
Kazio Varnelio muziejuj. 75m sukakties proga – liepos 26d, 2017
Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje – 75m sukakties proga – liepos 3d, 2017
, Mokytojų namuose – 2003.
Medalių galerijoje, (su Buto šokėju), 2003.
Mykolo Romerio Universitete – spalio 5d, 2010. rugs. 30d, 2013.
Pelėdos knygyne, 2003.
Rašytojų Sąjungos klūbe, 1995- ‘99, 2003 – 07-08, 2010, 2013, 2016.
Sauliaus mansardoje, rugp.24d, 2010’
Venclovų namuose- muziejuje, 2007m. rugs.11., 2012 (perskaitė aktorius Ramanauskas)
Verkių rūmuose – 1988.
Vilniaus Universitete – spalio, 2007.

Daugelis skaitymų buvo pritarti muzika (Tomo Kutavičiaus, Arūnas Kelpša,
Mečislovo Litvinskio, Petro Vyšniausko, Ričardo Mikelijūno, Sauliaus Šiaučiulio, Gedimino Sederevičiaus ir Vytauto Varankos, Ryčio Juškaičio, Vytauto Labučio, Ramintos Naujanytės-Bjelle ir kitų bei smėlio dailininkes, Jurgitos Menderytės (Japonų ambasadoje, Vilniuje 2014m, Simona & Simon Rees) Vilniaus Dailės Akademijoje (Gotikinėje salėje) TYLOS ERDVIŲ improvizacijos,
Režisierius Gediminas Sederevičius (grojo japonišką fleitą ir lūpinę- armoniką);
Goda Laurinavičiūtė (modernus šokis), Vytauta Varanka (perkusiją), Slava Karmalita (dailininkas) – rugs. 23., 2005.
Ylakiuose: Miesto kultūros centre – 2009.
Zelvoje: Trakų rajone prie Žaliųjų ežerų, Neregių Literatų fesitvalyje – 2006

Lietuvos televizija ir radijas, Užupio radija (2005.) įrašė jos poezijos programas bei interviu –
1991., 1998., 2003., 2004., 2005., 2007. 2008 (Ryto allegro), 2009.(Mažoji studija)
1993. Lietuvos televizija filmavo Šimkute skaitant Nidos kopose -. filmas pakartojamas per TV.
2010 2012 „Po lyros ženklu“- Lietuvos radija-klasika),
2010 spalio 17d. 20:55 Muzika ir poezija. Poezija Lidija Šimkutė (kart.) trukmė 20min.
(su pakartojimais)
2013 „Susitikimai“ Init TV – kultūra. Kalbino Sigitas Valadka
2013 Alchemija XLVIII. Santara: Rytis žemkauskas, VDU

P O E Z I J A  M U Z I K O J E

Vaclovas Šimkus: 2 eilėraščiai: Norėjau ir Ant.ilgesys iš „Antrasis ilgesys“ poezijos rinkinio – balsui, Australija, 1988.
Vytautas Juozapaitis: 3 eilėraščiai iš “Tylos erdvių” balsui, styginiui kvartetuti, Atliko sopranas ir Vilniaus styginis kvartetas, Lietuovje, 2000
Jonas Šukys: eilėraštis – Norėjau – balsui ir gintarai, Lietuva, 2003.
Vytautas Germanavičius: 5 eilėraščiai iš “Tylos erdvių / Spaces of Silence”, Lietuva
Solistė Sigutė Trimakaitė- Šv. Jono bažnyčioje 2007. Kitose koncertų salėse bei bažnyčiose Lietuvoje – 2008-9 ir Poezijos Premijeros koncerte, Vilniuje, 2010.
Išlesitas kompaktinis diskas – Nežinomos erdvės / Unknown Spaces (Domus Artis), 2009.
Solistė Joana Gedmintaitė.
Kompozicija balsui ir styginiui kvartetui pagal tuos pačius eilėraščius. 2010
Premijeros: 2010.11.2. Kaliningrade – Filharmonijos teatre. Lap.7d. Vilnius – Tolerancijos Centre; Varšuvoje – Lietuvos ambasadoje: Solistė iš Berlyno: Verena Rein ir Chordos kvartetas.

Raminta Naujanytė: 4 eilėraščiai iš “Kažkas pasakyta” mišriam chorui ir kosmo gongui. Laimėjo antra vietą.ir choro simpatijos prizą Jaunųjų kompozitorių konkurse “Vox juvenitas” 2014
Raminta Naujanytė _Bjelle https://www.youtube.com/watch?v=2u8J_zrZX30
2 eilėraščiai paimti anglų kalba iš “White Rainbows” (Words stutter) ir iš “Thought and Rock (Just before Dawn. Balso irašas su elektorninio kompiutero priemone – Kncertas, pristatytas koronoviruso metu, 2020

Margery Smith: 6 eilėraščiai balsui, fleitai ir piano: iš ciklo „Vandenyno atodusis (“Vėjo žvilgesys“ rinkinio ). Atliko „Grevillea” ansamblis – premjera Sidniejaus konservatorijoje, Australija, geg.25d., 2008. Pratesta versija atliko “Woodwind” ansamblis, Flute Tree Studio, Sidniejuje, spalio 24, 2015.
12 eilėraščių iš rinkinio “Balti šešėliai” – atliko “Hourglass” ansamblis (baritonui,fleitai, pikolo, klarnetui / boso klarnetui, Pasaulinė premijera Sidniejaus Operos rūmuose – Utzeno rečitalių salėje, spalio 23., 2015
Anita Hustas: “Debesų mintys“ eilėraštis (iš “Mintis ir uola” rinkinio). Atliko Collider ansamblis – premjera La Mama teatre, Melburne, Viktorijos valstyjoje, Austarlijoj; birželio 20, 2011

Ben Lunn: Trys Lidijos Šimkutės eilėraščiai iš „Baltos vaivorykštės / White Rainbows“ rinkinio balsui ir piano: Atsinešiu tave, 2. Įeini, 3. Kažkas; Vilnius, Lietuvoj 2017. Eilėraštis KIEK PASAULIŲ iš „“Baltos vaivorykštės / White Rainbows“ rinknio styginiam kvartetui atlikta dirbtuvėej Vilniuje, išpildė Ligeti kvartetas Shefield Universitete, Anglijoj ,2018; laimėjo ”Maxwell Geddes premiją” Naujai muzikai, Škotijoj, 2019. Pakartota Bluecoat, Liverpool Centre of Contemporary Arts, Glasgow Kovo 4,. 2020

Poezijos pristatymai Japonijoje
Kocertas to poema: Tarptauiniai apdovanota smuikininkė Žydrė Ovsiukaitė, gyvenanti Japonijoje pristate Lidijos Šimkutės poeziją lietuvių kalba, o jos kolegė – poetė Emi Miyake japonų kalba (Koichi Yakushigawa vertimas), kartu su Jono Meko poezija (Ikuo Murata vertimas). Įntarpais Žydrė atrinko smuikai kompozicijas atatinkančias poezijai. Koncertas įvykos Musèe galerijoje Kanazawos mieste, lapkričio 23, 2019
Kocertas to poema: Žydrės Ovsiukaitė ir Emi Miyake pristatė Lidijos Šimkutės poeziją lietuvių kalba, o jos kolegė – poetė Emi Miyake japonų kalba, (Koichi Yakushigawa vertimas),, kartu su Salomėjos Neries poezija (Aya Kimuta vertimas) su M. Sokaitytės kompozicija „A wo(man) solo smuikai“ Shinrin parke Kanazawos mieste, gruodžio 25, 2020

POEZIJA ŠOKYJE: TEATRE / INSTILIJACIJOS / IMPROVIZACIJOS / PROJEKTAI

Eilėraščiai, atrinkti iš TYLOS ERDVIŲ poezijos rinkinio buvo autorės deklamuojami lietuvių ir anglų kalba WWW (priešistorinis Eurazijos vandens simbolis ) modernaus šokio ir muzikos instiliacijos projekte Weereewa – Lake George Festival ( Šv Jurgio ežeras netoli Australijos sostinės Kanberos (Canberra).Tuo metu Išdžiūvęs ežeras (protarpiais paslaptingai prisipildo vandeniu. Skaitomas aborigėnų šventa vieta. Choreografė / šokėja Elizabeth Cameron Dalman šoko kartu su penkias šokėjais akmenimis išdėtais rato lauke. Žiurovai sėdėjo rato viduj stebėdami šokio spektaklį. Lietuivų kilmės Sally Wicks (ankščiau šoko Sidniejuas modernaus šokio trupėj) užtiko L. Šimkutės dvikalbį poezijos rinkinį viešėdama Lietuvoje). Šis renginys vyko balandžio, 6-7d, 2002. Australija.
Eilėraščiai iš TYLOS ERDVIŲ rinkinio buvo skaitomi Dreaming the Deep muzikos ir šokio instiliacijos projekte keliuose Europos miestose, 2002

TYLOS ERDVIŲ – modernaus šokio, muzikos ir poezijos spektaklis – Gedimino Sederevičiaus choreografija (jis tuo pačiu grojo lūpų armoniką ir fleitą) Goda Laurinavičiutė (modernaus šokis) Vytautas Varanka (perkusija).. Slava Jadikimovas- Karmalita (scengrafas)- vyko Vilniaus dailės akademijoje – Gotikos salėje), rugp. 23, 2005. (plačiai aprašyta „Lietuvos ryte“ ir kitur.) Pakartota Kauno mažajam teatre ir Klaipedos Univsersiteto mokslo teatre. Lietuva, 2005

KĖDĖ – Poezijos Improvizacija Les Kurbos Teatre, Lviv- Ukraina Choreografai Nazar Honchar ir Christian Loidl. Jie kartu dalyvavo spektaklyje ir skaite su Lidija Šimkute. Šis poezijos spektaklkis buvo aprašytas Anastazijos Kanarskos Ukrainos spaudoje Pažanga rugs. 2001,

TARPTAUTINIAI POEZIJOS ir RAŠYTOJŲ FESTIVALIAI
Argentinoje: Rosario, 2001.
Austrijoje: Linzfez, 2005.
Australijoje: Rašytojų Savaitėje Adelaidės Meno Festivalije, 1992.
Pasaulio reikalų konferencijoje – Monsalvat, Eltham, Victoria, spalio 20-21, 2012
Skaitymas su Anitos Hustas muzikos kontraboso intarpais
Estijoje: Prima Vista, Tartu, 2007.
Japonijoje Tokyo – Europos literatūros festivalyje ( su vertėju Koichi Yakushigawa), per ZOOM Intertetu dalyvavimas dėl koronoviruso pandemijos; lapk, 2020
Latvijoje: Riga, 2000.
Lietuvoje: Poezijos Pavasario šventėse 1992- 93., 1995., 1997., 1999., 2003.,
2005- 10., 2012 -16.; Poetinio Druskininkų Ruduo; 2000-01, 2004., 2007-9.
2013-14, .2016; Bonsai ir Suiseki, 2005. Dainių šventėje – Tvėruose, 2005 . Utenos ir apylinkių poezijos šventėje, 2008 .
Makedonijoje: Struga, 1995. ir 1997.
Lenkijoje: Poezijos pavasario šventėje, Punske, 1999, 2003 , 2014..
Singapūre: Singapūro „Fringe“ meno festivalis, 2005, .Books Actually, 2009
Slovenijoje: Poezijos festivalis (Apokalipsa & Vilenica) 2010
Škotijoje: StAnza Poezijos festivalis, St. Andrews, 2011

Rašytojų rėzidencijose: Pabaltiečių Rašytojų Centre- Visby, Švedijoje-1997.; Tarptautiniame
Rašytojų Centre- Rodos saloje, Graikijoje -1998; Rašytojų Centre, Kasmu-. Estijoje. 2000

T A R P T A U T I N I A I  P O E Z I J O S  S K A I T Y M A I
Argentinoje: Rosario- Poezijos festivalio metu ir Rosario Lietuvių Namuose, 2001.
Buenos Aires – Café Literario Bollini – rugs., 2001.
Austrijoje: Vienna – The Salon 1997-99., 2000., 2003,, 2006.; Buch & Wein, 2000; Amerlinghaus 1999., 2001.; Lietuvių ambasadoje 2000.,
Austrijos katalikų akademijoje; & 7* Galerie, 2004.
M.E.L. Galerijoje ir Neskaitytų knygų bibliotekoje, Brick, 2005.
Café Kafka, spalio 1, 2010.
Skaitymus pritarė muzikantai, Marvan Abado, Helmut Neundlinger ir kiti.
Linz – Lentos muziejuje, 2005.
Estijoje: Tartu – Tempere Haus , 2005.; Cafe Pierre, 2007.
Graikijoje: Rodos – Tarptautiniame rašytojų centre, 1998.
Italijoje: Trieste – Slovėnų teatre, 2010.
Japonijoje: Kyoto- Zoom, (re koronoviruso) Europos literatūros festivalis, atstovauja Lietuva.
pateikta trumpp apysaka, poezijoso skaitymas su vertėju Koichi Yakushigawa. 2020
Lenkijoje: Varšuvoje – Varšuvos Universitete, Lituanikos klube, poeziją ir paskaitą, 2003.
Seiniuose, Suvalkuose ir Punske , 2003.
Olandijoje: Amsterdame – Miesto poetų kavinėje ir Buiksloterkerk (senoje bažnyčioje, 1996.
Rusijoje: Maskvoje – Meno Centre, kartu su austrų poetais, 1999.
Sankt Peterburge – Lietuvių Centre, 2007.
Singapūre: The Arts House – skatiė poeziją ir dalivavo diskusijose, Fringe Speak, 2005.
Zouk klube – „Word Forward renginys“, 2007.
Books Actually knygyne, spalio 18, 2010.
Slovenijoje: Liublijanoje – Miro galerijoje, 2010.
Švedijoje: Gotlande: Visby – Pabaltiečių tarptautiniame rašytojų Centre , 1997.
Škotijoje: St Andrews (Stanza PF) – skaitė per Festivalio atidaryma Undercroft, St.John‘s House, St Leonard‘s School 2011.
Ukrainoje: Lvove – Lialka & Les Kurbos teatre, Ternopilyje – Meno galerijoje, 2001.
Černovidsuose, Odesoje, Ivano Frankovske – Universitetų salėse, 2001.
Charkove – Literatūros muziejuje, Kijeve: Meno kavinėje. 20018
T.H Ševčenkos Lvovo Literatūros Institutas pakvietė Lidija Šimkutę dviem mėnesiam skaityti poeziją įvairiuose miestuose kartu su poetu Christian Loidl iš Austrijos ir Nazar Honchar iš Ukrainos.

POEZIJA ANGLŲ KALBA
Australijoje: L.Šimkutė (nee Simkus) Aspect – 5/4, 1981; Azuria 2-2012,, 3–2014,, 4- 2015, 5- 2016 – 2017, 7- 2018; 8 – 2018. Core -.summer, winter, 1999; Five Bells -* winter; 2000; Imagination -1998.Spring; Jaužinios -1996; Lithuanian Papers – Vol.7, 1993.; Mattoid 53/54, 1998; Meanjin – No.22, 1996.; No 4. 2014; No 2, 2015; Naked Pomegranate – 1992; Outrider – Vol.1/1, 1984; Overland – 188, 2007,.192, 2008.; Rubicon -. Vol.1/1, 1995; Southerly- summer, 1995, spring, 1996.; winter 1997.; Sidewalk – No.1, 1998; No 4,1999.; Ulitarra -No.17/18, 2000.; Verandah – Vol.11, 1996.; Wet ink – winter, 2006., June, 2009.
Airijoje: The SHOp: spring, 2001; summer, 2003; spring, 2005; spring, 2007, autumn /winter, 2007, 2010; summer, 2011.
JAV: Lituanus – Vol.26/4, 1980,; Volume 53, No 3 – Fall 2007; Emotions – Vol.2/2, 1998.,
The Poets Guild -1998.
Olandijoje: Oral – Open Poetry Winston Kingdom Magazine, Amsterdam – 1996.
Lietuvoje: Lithuanian Weekly -. Nr. 2,1994.; Vilnius – winter, 1997.
Spring Poetry Anthology- 2001; The Vilnius Review – autumn / winter, 2005.
Naujoji Romuva Nr, 1, 2015, Nr2 & 3, 2016; The Vilnius Review, 2020
Rumunijoje: Art Panorama: English supplement – Jan. 1999.
Škotijoje: Gutter – The magazine for New Scottish Writing, Scotland – Issue 3, 2011

Internet: www.efn.org/~valdas/simkute
www.friendlystreetpoets.org.au/simkute.html
www.books.google.com.sg/books?isbn=186254543X…
www.lituanus.org/1980/_4/80_4-06.htm
www.lituanus.org/2007/07_3_02%20Simkute.html
http://poetryandpoeticscentre.com/index.php?title=Selection_of..
http://test.svs.lt/?Vilnius;Number(105);Article(2304
http://test.svs.lt/?Vilnius;Number(258);Article(6600)
www.geraldengland.co.uk/revs/mg099.htm
www.flicker.com/photos/fleva/2737247427
www.flickriver.com/photos/gypsyfw/3106648038
www.poetrycenter.arizona.edu/…/news0508_artinstall_readmore.htm
www.webry.info/at/banyahaiku/…./
www.stumbleupon.com/stumbler/nessuna/tag/poetry
www.slavepiano.org/r/020-002.pdf
www.en.wordpress.com/tg/wee-people
www.flickriver.com/photos/gypsyfw/4218926759
www.kpapoem.web.fc2.com/rireki.htm
www.hedigen.com/kuyrukla-haber/?rockmelt-Turkey
www.silverthreadsgoldenneeedles.wordpress.com/
www.rosenbushcafe.com/?tag=poetry…lidija-simkute
https://theoldproverbialrecovery.wordpress.com/…/stillness
http://www.eurekastreet.com.au/article.aspx?aeid=22447
www.softblow.org (ne visi portalai nurašyti)

P O E Z I J A  A N T A L O G I J O S E  ir  K N Y G O S E   A N G L Ų  K A L B A
Australijoje: The First Step-1982.; Up From Below – 1987.; Word Tapestry – 1989;
Voicing the Difference-1994.
Friendly Street Readers: 19-25, 27-31 (1995-07); 34 (2010.), 36 (2013)
CDROM- papertiger: new world poetry #01, 2001; Blue Giraffe, 2005.
Best of Friends, 2007.
Light and Glorie, (ed. Aidan Coleman and Thom Sullivan) Adelaide, 2012.
– Anthology of Contemporary Australian Poetry (edit.John Kinsella) USA, 2014. In Sunshine and Shadow- Saulėje ir šešėlyje (2 poems – The sun paints a sash, My mother ( Eve Puodžiūnaitė- Wicks); Brisbane, 2018
Austrijoje: Facetten 2007, 08, 09; Linz miesto literatūros metų knyga, Austrija, 2007-9 .
Lietuvoje: Lithuania in her own words-Contemp.Lithuanian Writing (ed.Laima Sruoginis) 1997.
An Echo of Vilnius, (ed. Aidas Marčėnas), 2008.
A Home for the Wind (Lithuanian Haiku) (ed. Artūras Šilanskas), Vilnius, 2009.
Mongoljoje: World Poetry almanac (ed. Hadaa Sendoo) – Mongolija, 2008. 2010.
JAV: Haunted Voices – White Hawk Press (ed.James P. Roberts) USA –1996.
Naming the Waves – Amazom co.uk (ed. Christian M’Ewan) – 1998.
Turnrow Anthology of Contemporary Australian Poetry (editor.John Kinsella) 2014.
One Hundred Breaths by James R. Roberts incl L. Šmkutė’s poem “Unless we dream”
(from Spaces of Silence) used as epigraph for Whispers cycle p.7, USA, 2020
RAŠINIAI ANGLŲ KALBA
1) Article – Baltic Youth Seminar Proceedings 1972.
2) Impressions of Lithuanian Language Course- Vilnius University 400 Years,
” Australian Lithuanian Foundation, 1972.
3) The Choice of Language — Writing in Multicultural Australia, Australia Council, 1984.
4) Life makes some Strange Connections –“Striking Chords” anthology, Allen & Unwin, 1992.
5) Poetry’s Net – Southern Write- South Australia’s Writers’ Centre Newsletter, kovo, 2002.
6) Living in Two Cultures. Poetry’s Mysterious Source – The Vilnius Review, spring /summer, 2008
7) On going debate re keeping the LIthuanian House or the Catholic Centre in Adelaide . The Adelaide Lithuanian Newsletter. May 12, 2019 , Mūsų Pastogė May ?, 2019
8) Nothing stays the same – online European Literature Festivla, Tokyo, Japan, 2020

R E C E N Z I J O S,  I N T E R V I U  ir  A P R A Š Y M A I  A N G L Ų  K A L B A
1) Multicultural Arts Today in Australia: Literature-Interviu (Rudi Krausmann) Austr.Council,1987.
2) The Poetry of Lidija Šimkutė: Lyric and Language (Edward Reilly) Outrider, Vol 4, No1, 1987
3) Traditions and Visions – Interviu (Sonja de Masi) Multicultural Arts Trust (leidinys), vas.1992.
4) Writing Lithuanian Poetry in Australia (Vaidotas Mituzas) Lithuanian Weekly, Sept.11-17d,1992
5) From Black Earth to Blue Skies: L.Simkus (Heather Sladdin) Multicult.. Book Review,No2,1994
6) Woven Sash: The Poetry of Lidija Simkus (Edward Reilly) Rubicon, Vol. 1, No 1, 1995.
7) Body of Syllables – The Poet Lidija Šimkutė (Christian Loidl) Vilnius, Winter 6, 1997
8) Tylos erdvės / Spaces of Silence knygai (David Malouf) LRS leidykla, Vilnius, 1999
9) The Poet is Responsible (Richard Hillman) Sidewalk, No.4, Australia, 1999
10) Lidija Šimkutė’s: The Eggshell of a Young Bird (Moya Costello) Sidewalk, No.6, Australia,2000
11) Mystery and the Wonder of Being Alive (Michael Sharkey) Ulitarra, No.17/18, Australia, 2000.
12) Grappling with the impossible: (Edward Reilly) Pristatyta Daugiakultūrinėj Konferencijoje, Melbourne , spalio15 , 2000
13) L.Šimkutė’s poetic – Lithuanin.English & German (E.Reilly) seminar paper, Victoria University 2001; Red River Conference. CDROM, USA, April, 2002
14) The Poetry of Lidija Šimkutė (Isolde Požėlaite – Davis) www.slic.org.au – (Culture) – Jan, 2005
15) Émigré Literature of the Second Half of the Twentieth Century (Rita Tutlytė) -The Vilnius Review autumn/winter (p.77) – Lithuania, 2005
16) The Word in the Void (Regimantas Tamošaitis) The Vilnius Review, autumn / winter, 2008
17) L. Šimkutė’s “Word Radiance” (Ramutė Dragenytė) www.slic.org.au – (Culture) – Jan., 2009
18) Lidija.Šimkutė “Thought and Rock” Launch, SA Writers Centre – Dec.5, 2008 (J.M. Coetzee) www.slic.org.au – (Culture), March 2009
19) Mintis ir uola / Thought and Rock (Cameron Fuller) Wet ink 15, June, Australia, 2009
20) Lapidary Language excursion into stony territories (Edward Reilly) Launch, Melbourne Dec. 2009
21) Lithuanian Verse at Poetry Festival in Scotland (Rasa Ruseckienė) www.slic.org.au-(Culture) 2011
22) World Matters Conference “Poetry in many tongues” in Monsalvat October 20, 2012. ( Phil Bywater ) www.slic.org.au – (Culture), Jan. 2013
23) Lidija Šimkutė: Bi-Cultural Identity in Poetic Expression(Richard Benesevich) Azuria 3, Australia.2014
24) Outliving people and trees (Tomas Venclova) Foreword to bilingual poetry collection. „Something is said“, LRS publishers, Vilnius, 2013
25) Poetry that cannot be expressed (Regimantas Tamošaitis ,trans.by L.P.) Extract www.slic.org.au – Culture , 2014
26) Postscript translation Extract from book 想いと磐 /Thought and Rock (Koichi Yakushigawa):- www.slic.org.au (Culture) -May, 2014
27) The Clarity of Mountain Air (Jan Owen) Azuria, 45, Australia, 2015
28) A Contemplative and Exacting Art (Aidan Coleman) ROCHFORD STREET REVIEW – Journal of Australian and International Cultural Review, News and Criticism, September 1, 2015
29) Postscript from book 想いと磐 /Thought and Rock (Koichi Yakushigawa) Azuria 5,Australia 2016 30) Something to say. Lidija Šimkutė‘s „Somehting is said“ (Justine Stella ) Azuria.5, Australia 2016
31) Lidija Šimkutė – Baltos vaivorykštės / White Rainbows (Jan Owen) Azuria, 6, Australia, , 2017
32) Lidija Šiimkutė’s Poetry is Older than Haiku (Koichi Yakushigawa) Azuria, 8, Australia, 2018
33) Review of Baltos vaivorykštės / White Rainbows (Ted Reilly) Azuria, 8, Australia, 2018
34) Outliving People and Trees –book foreword abr.. (Tomas Venclova) Vilnius Review,on line, 2020
35) Lidija Šimkutė: Thought and Roclk abrid.(J.M. Coetzee) Vilnius Review, Lithuania on line, 2020

2004 eil Oėraštis Mano tėvas pateko į paskutinį šešetuką iš visos Australijos į šio mileniumo eilėraštį per Australijos Poezijos Festivalį. Eileraštis skaitytas per ABC televizijos programą, rug 22, 2009. Lidija Šimkutė viena is laureatų Haiku Konkurse PDR – Laureatų Poezija

P O E Z I J O S  S K A I T Y M A I  A U S T R A L I J O J E
Adelaide: L. Šimkutė skaitė savo poeziją lietuvių ir anglų kalba:-
Adėlaidės Meno Festivaliuose – Rašytojų savaitėje, etninių rašytojų skaitymuose,1982, 1984, 1986, 1988.
Friendly Street Poets – Box Factory; 1980 aisias ir 1990 aisias.
Club Foot, Troupe Theatre, -1984-86
Immigrant Women (Imigrantės Moterys) Festival Theatre Plaza, 1986.
„Multicultural Writers Week” Daugiakultūrinėje Rašytojų Savaitėje 1990 ir 1991 Pastarajame ji pristatė lietuvių rašytojus ir lietuvių literatūros istoriją.
New Writing Performed: Tapas Restaurant, ¬ 1993.
Pietų Australijos Bibliotekoje (State Library of South Australia) , birželio, 1998.
Flinders Universitete – bal., 2001m.;”Bookends´ knygyne; 2001
Pietų Australijos Rašytojų Centre, Lietuvių namuose ir Katalikų Centre, 2001
Australijos Tautinėje Poezijos Savaitėje -Ayers Historic House, Adelaidėje – 2002
Higher Ground – 2004m. Barossa Vyno festivalyje, – 2005
Pietų Australijos Rašytojų Centre – Friendly Street Poets, 2006
St Bart’s Church, (Bažnyčioje) Beulah Rd, Norwood, lapkričio 10, 2012
“No Wave” Poezijos skaitymai Wheatsheaf Hotel, Adelaide –kartu si Jessica Alice, Aidan Coleman & Alex Sutcliffe- gruodžio 4, 2019
Sydney: Australijos lietuvių “Mūsų pastogė”laikraščio 70m. Jubilieus Lietuvių klube, Bankstown
,gruodžio 23, 2019
Melbourne: Multicultural Writers Weekend – Melburno universitete, 1984.
Lietuvių Namuose: Tylos erdvės / Spaces of Silence – muzika Danius Kesminas
recenzija pristatė Edward. Reilly, sausio, 2000.
Liet.Namuose:Mintis ir uola /Thought and Rock,muz. D.Kesminas& Rohan Drape recenzija pristatė Edward Reilly; gruodžio 6, 2009.
Adelaide: Lietuvių Namuose Tylos erdvės /Spaces of Silence, muzika Dan Monceaux
recenzija pristatė Moya Costello, balandžio mėn.2000.
Pietų Australijos rašytojų centre Mintis ir uola /Thought and Rock, muz.Margery Smith
pristatė Nobelio premijos laureatas J.M. Coetzee, gruodžio 6. 2008.
Lietuvių Namuose Kažkas pasakyta / Something is said, muzika Saba Sankauskas
Aptarimus /recenzijas pristatė Jan Owen & Aidan Coleman, balandžio mėn.30., 2014.

Rhythms of Life in Goolwa, Folk & Music“ festivaliuose 1993
Skaitė poeziją ir jos atpasakota / išversta į angų kalbą pasaką “Eglė žalčių karalienė“ .
L. Šimkutė buvo įtraukta į Pietų Australijos Švietimo ministerijos video programą „ Etniniai charakteriai“ 1982m.“ Skaitė poeziją šokio instiliacijos projekte WWW: Weereewa / Lake Gearge festvalije, 2002m. (Choreografija: Australijos modernaus šokio pradininkės Elizabeth Dalman).

L. Šimkutė davė keletą interviu ir skaitė poeziją per 5UV (1999., 1997. ir 1980.) 5EBI ir SBS (lietuvių programa – 2000, 2003. ), 5BBB (2005.) bei ABC ”Radio National: Box Seat” – Poezijos programoje, 1996.”Listen to the Wind / Klausykim Vėjo..”

P O E Z I J O S  V E R T I M A I  Į  K I T A S  K A L B A S
Arabų: skaityta Vienoje -Amerlinghaus, Austrija (vertė Tarek Eltayeb), 2000;
T.Eltayeb pasiuntė vertimus i Egipto Lit. žurnalą kuriame jis publikuoja –priimė
Vertimai Literatūros žurnaluose ar kituose leidiniuose:
Bulgarų: www.liternet.bg/publish21/1_shimkute/kratko_1.htm (vertė Aksinia Mihailova), 2007
Esperanto: La Gazeto, (vertė Trevor Steele) Prancūzija, 2005.
Estų: Vikerkaar – Vaivorykštė,), gruodžio mėn., 2005.
skaityta Cafe Pierre (vertė Auri Jyrna), gegužės mėn., 2007.
Nadaline – (vertė Andre Ehin), birželio mėn., Nr 62, 2010
Gėlų: skaityta Stanza poezijos fetivalyje, St Andrews, Škotija, (vertė Kevin MacNeil) 2011.
Gutter – The magazine for New Scottish Writing ,– Škotija, Issue 3, 2011.
Gruzinų: skaityta Gruzijos poezijos festivalyje, Batumi, (vertė Dato Robakize), 2013.
Lietuvių poetų Antalogijoje, (vertė Dato Robakize) Tibilsi, Gruzija, 2014.
Italų: Trieste Oggi 4/1996. Zeta, 4/1997 (vertė Gaetano Longo & Pierpaolo Zurlo);
La clessidra (vertė Graziella Englaro), 1/1999.
skaityta Trieste, slovėnu teatre (vertė ?), 2010.
Ispanų: La Hoja Verde, (vertė Juan Garrido) Čilė – 4/2002.
La Pecera (vertė Hector A. Piccolli & Pablo Acierto), Argentina; 12/2002.
Japonų: Land and Sea Winds: International Poetry Exchange Magazine, (vertė Takashi Arima).
Kansai Poets Assoc. http://homepage2.nifty.com/4-kansai/kokusaikouryuu/Lidija.htm.
kpapoem.web.fc2.com/rireki.htm
http://homepage2.nifty.com/4-kansai/honyakusi/Lidija%Simkute poem.htm and http://homepage2.nifty.com/4-kansai/honyakusi/Lidija%Simkute poem.htm and http://homepage2.nifty.com/4-kansai/honyakusi/Lidija%Simkute poem.htm
(English & Japanese). International Exchange Program.(vertė Koichi Yakushigawa)
Ravine – (vertė Koichi Yakushigawa), 163 – 172, Kyoto, Japonija, 2007-9
m.webry.info/at/ssayumi/200910/article_8.htm?i=&p=&c=m&guid=on
Poetic Bridge – Ama Hashi- Members Room P-S Vienas eileraštis: Cobblestones (vertė iš anglų kalbosr Mariko Sumikura ), Japonija, 2015
Latvių: Latvijos Poezijos Festivalio Antalogija (vertė Knuts Skujienieks), Latvija – 2000
Nauja Gaita, (vertė Peters Bruveris) – Kanada /JAV, 2003
Lenkų: Lithuania (vertė Alicija Ribalko), 2001
Arterie, Nauka, literature inne sztuki (Arterija, mokslas, literatūra, kiti menai)
(vertė Inesa Sculska) Varšava, Lenkija – 1/ 2004
Gosciniec Sztuki (Meno kelias) (vertė Leszek Engelking) Krakow, Lenkija-1- 2008
skaityta lenkų poezijos festivalyje, Vilniuje, 2015,, Butrimonyse, 2016
(vertė Alina Lasota)
Vari Arti (vertė Krzystof D. Szatrawski), Olsztyn, Lenkija Nr 1, 2017
2017 Almanac (vertė Krzystof D. Szatrawski ) Olsztyn, Lenkija, 2017
Ciechanowskie Zeszyty Literackie (vertė Alina Lasota) Ciechanow, Mazovijoje. 2019
Pisorze -Internetinis žunalas, (vertė Alina Lasota) penki eilėraščiai, p422, 2019
Makedonų: Nauja Makadonija – literatūrinis priedas (vertė ?) – Struga, 98/1995
Slovėnų: Skaityta Liublijanoje Miro galerijoje (vertė Urška Brodar ir Primož Repar), 2010.
Apokalipsa 20 (vertė Urška Brodar), 2011.
Rusų: skaityta Sank Peterburgo lietuvių centre (vertė Vitalij Asovskij), birž. mėn., 2007.
http://www.diary.ru/~rBo3Db/
Mater Dolorosa (vertė Laima Debesevičienė) https://www.stihi.ru/ 2017
(https://stihi.ru/2017/12/09/6419); Baimė https://stihi.ru/2017/12/06/11717)
Eilės iš poezijos rinkinio ‘Kažkas pasakyta/Something is said’
https://www.diary.ru/~rBo3Db/p68996578.htmjos
Ukrainiečių: Zhyva voda (Gyvasis vanduo), (vertė Dmytro Cherednychenko), Nr.11, 2001.
Literatura Plus, (vertė Halyna Kyvan), 1/2002.
Kaiserwald – almanachas, (vertė Halyna Kyvan & Nazar Honchar), 2002.
Vokiečių: Limes (vertė Christian Loidl), Austrija: 8/1995..
Facetten, 2007- 09 almanachuose (vertė Christian Loidl )Linz, Austrija, 2007-09.
Podium, (vertė Bernhard Widder) Viena, Austrija, Nr 145 /146, 2007.

LIDIJOS ŠIMKUTĖS POEZIJA tarp KITŲ AUTORIŲ – ANTALOGIJOSE

Bulgarų: XX amžiaus Lietuvių Poezijos Antalogija, (vertė Aksinia Mihailova), Bulgarija, 2007.
Gruzinų: Dabartinė Lietuvių Poezija (vertė Dato Robakidze), Leidykla Intelektas, Tbilisi, 2014.
Italų: Quel Sussurro de Nordiche Erbe – Antalogia della Poesia Lituana Contemporanea
(vertė Birutė Ciplijauskaitė – Emilio Coco) -Levante Editori- Bari, Italija, 2006
in Forma di Parole – Mappa Della poesia lituana del secondo Novecento– La Quarta
Serie (vertė Pietro U. Dini) – Bolognia, Italija, 2006
Lenkų Almanach 2017 (ciklas Kažkas pasakyta (vertė Krzystof D. Szatrawski ) Olsztyn, Lenkija , 2017
Slovėnų: Apokalipsa (vertė Urška Brodar) – Liublijana, 2010-2011
Vokiečių: Facetten (Lince miesto metų knyga) (vertė Chr.Loidl),Linz, Austrija 2007, 2008, 2009
Ukrainiečių: Koroliwskyi Lis almanachas, (vertė Halyna Kyvan & Nazar Honchar), Ukraina,2002

APRAŠYMAI IR INTERVIU KITOMIS KALBOMIS
Vokiečių kalba
1. Kūno garsai, poetė, Lidija Šimkutė (Christian Loidl) “Limes” – Austrija, sausio, 1995.
2. Prisilietimas prie Tylos (Christian .Loidl) Weisse Schatten / White Shadows įvadas, edition selene, Viena – Austrija, – 2000
3. Lietuvos prisiminimai, emigracija į Australija – L.Šimkutės poezija (Bernhard Widder) Der Standard /Album, (Wien – Austrija, sausio 26, 2002
4. Poetė iš Lietuvos – Die Oberostereichischen Nachrichten – Austrija, geg. 5, 2005. Nachrishten Linzfest – Linz, Austrija, geg.15., 2005.

Japonų kalba
Lidija Šimkutės Poezija (Koichi Yakushigawa) Kansai Poets Assoc. http://homepage2.nifty.com/4-kansai/honyakusi/Lidija%Simkute poem.htm – International Exchange program), gruodžio, 2006.
Lidija Šimkutės Poezija (Koichi Yakushigawa) Ravine 163, 2007.
Prierašas verstai knygai 想いと磐/Thought and Rock (Koichi Yakushigawa)- 2014
Prierašas verstai knygai 何かが語られる/ Something is said / 2016.
Lidija Šimkutės Poezija ir Haiku (Koichi Yakushigawa) Japan Poets Club newsletter 「詩界通信」(Shikai-Tsuushin). 2017. 6. 30, No 79; http//japan-poets club.d.dooo.jp
Prierašas verstai knygaiジア・シュムク―テ/ White Rainbows – 2018
Prierašas verstai knygai 煌めく風 / Wind Sheen – 2019
Įvadas verstai knygai 宇宙 空間 空地 余白/ Spaces of Silence, 2019
Prierašas verstai knygai 白 い 影 / White Shadows, 2020
Visas knygas japonų ir anglų kalba išleido Chikurinkan leidykla (pubishers), Osaka, Japonija
Esė
Niekas nestovi vietoj – mikro esė Europos literatūros festivlayje, vertė K.Y. online,2020
いつまでも変わらぬものはない - リジア・シュムクーテ作  -藥師川 虹一訳

Lenkų kalba
Lidijos Šimkutės “Mintis ir uola /Thought and Rock” ( Andrzej Dorobek ) Gosciniec Sztuki
(Meno kelias), Lenkija, No 1/13, 2009
Ukrainiečių kalba
1) Lidija Šimkutė: Nusivylimas poeto dalia (Ostap Slivinkij), Pažanga, Nr. 170/788, 2001.
2) Poezijos kėdė (Anastazija Kanarska), Pažanga, Nr.175 / 788, 2001.
3) Stereotipo laužymas. Interviu (A. Boychenko), Ukraina, 9 / 2001.

Ikonografija
1983. p.166 Australijos lietuvių metraštis (1960 -82.) Santara. JAV
1988. p.149 Australijos lietuvių poetė Lidija Šimkutė – Tėviškės draugijos kalendorius:
Lidijos Šimkutės ex libris. (Vincas Kisarauskas). Lietuva.
1989. (viršelis) Contemporary Lithuanian Bookplates : Australija
Lidija Šimkutė-Pocius ex libris (Stasys Eidrigevičius).
1992. (viršelis) Santara kultūros žurnalas, Lietuva.
2000. Salon poetų kalendorius, Viena, Austrija.
2008. Nemunas , – spalio 2-8. LidijaŠimkutė: Du ex libris. (Gražina Didelytė). Lietuva.
morihiroko-stasys-museum.com/…/sta224.html , 2010. (viršelis) Pasaulio lietuvis, lapkritis
2020 Vilnius Review LidijaŠimkutė: Du ex libris. (Stasys Eidrigevičius) Lietuva.

LIDIJA ŠIMKUTĖ DALYVAVO
1. Pasaulio lietuvių antram jaunimo kongrese – JAV ir Kanadoje (stovykla). Buvo viena iš Australijos lietuivių atstovių,- pirmą sykį perskaitė savo poeziją, Talentų vakare Čikagoje. 1972
2. Australijos lietuvių tarybos suvažiavimuose -Sydney 1975. Geelong, 2006.Adelaide, 2012.
3. Europos Lietuvių Studijų Savaitėje – Belgijoje, skaitė savo kūrybą, 1979
4. Santaros Šviesos suvažiavime – JAV – skaitė savo kūrybą ir paskaitą, 1983
5. Vertėjų konferencijoje – Vilniuje – skaitė paskaitą, 1988.
6. Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese – Canberra, Australijoje – skaitė paskaitą ir poeziją, 1988
7. Istoriniame Sąjūdžio Suvažiavime – Vilniuje. Vėliavos pakilimuose:Trakuose ir Jonavoje.,1989
8. Išeivijos lietuvių konferencijoje – Birštone – skaitė savo kūrybą literatūros vakare – 1992
9. Pasaulio lietuvių suvažiavime, Trakuose – Australijos atstovė. Skaitė savo kūrybą – 2005.
10. Neregių literatų šventėje – Zelva: Trakų rajone – pristatė egzodo ir savo kūrybą – 2006.
11. Pasaulio lietuvių seimo suvažiavime- Vilniuje, (Australijos atstovė) – 2006., 2012
12. Pulgio Andriušio 100m.sukaties minėjime – Adelaide, Australijoje; Klaipėdos Universiteto knygyne; Maironio muziejuje ir Vytauto Didžiojo universiteto išeivijos institute – Literatūros katedroje, Kaune; Rašytojų sąjungos svetainėje, Vilniuje; Tauragnų kultūros centre- Lietuvoje – skaitė paskaitą, 2007.
13. Neregių bibliotekų darbuotojų seminaras – Zelva: Trakų rajone, skaitė paskaitą, 2007
14. Istorijos simpoziume (forume). Australijos lietuvių dienose- Adelaidėje, gruodžio 30, 2012
skaitė paskaitas apie fotografą „Olegas Truchanas – Tyrlaukių grožis“, ir paruošta / išversta i anglų kalbą tėvo Prano Šimkaus dienoraštį „Paliekant numylėtus Žemaitijos laukus, spalio 8-22, 1944 .“ pristatė sūnus Linas Pocius..
15. Migruojantys paukščiai suvažiavime Kupiškėse- skaitė savo kūrybą, dalivavo diskusijosei & pravedė eilėraščių kūrybos pratimus, 2015
16. Migruojantys paukščiai suvažiavime Panevėžy skatė savo kūrybą, dalivavo diskusijose. Sukūrė miestui kūrybingą etimologiją ir eilėraštį. 2016

“ Australia Council” literatūros skyrius, Pietų Australijos meno ir kultūros skyrius bei Australijos
Lietuvių Fondas yra parėmę Lidijos Šimkutės kūrybą.

Lidija Šimkutė – Pocienė surinko virš 1000 knygos ženklų (exlibris) – miniaturinę grafikos rinkinį ( 2014m padovanojo Adelaidės Lietuvių Namų Muziejui) Šie grafikos kūriniai buvo eksponuoti (su tikslu propaguoti Lietuvos vardą ir Lietuvos dailininkus Vakaruose) Australijos didmiesčių bibliotekose, galerijose (Pietų Australijos, Queensland ir ACT valstijose); ir Migracijos muziejuje, Adelaidėje (1989). Parodos sulaukė aprašymų Australijos miestų spaudoje ir meno leidiniuose. Rinkinio dalys buvo eksponuotos Australijos Lietuvių Dienose,1980. ir 1990. bei Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso metu Adelaidėje, Australijoje 1987- 8

Lidija Šimkutė – Pocienė buvo Australijos lietuvių
atstovė – II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese – J.A.V. 1972.
narė – III PLJ Kongrese Pietų Amerikoje; 1975-6.
dalyvė – V PLJ Kongrese Europoje, 1984.
prelegentė – VI PLJ Kongrese – Australijoje.1987-8.

1974-5. Australijos lietuvių krašto valdybos narė kultūros reikalams – suruošė Studijų
Savaitę ir Australijos lietuvių dailininkų parodą „Lidums“ galerijoje, Adelaidėje. 1974. (Ši paroda pirmą sykį sulaukė vietinių australų kritikų teigiamus dailininkų įvertinimus spaudoje).
Lidija turi knygų ir lietuvių dailininkų darbų rinkinius. Dalį savo bibliotekos knygų padovanojo VDU bibliotekai.
Lidija Šimkutė yra apkeliavusi keturiasdešimt kraštų.

LIDIJA ŠIMKUTĖ ĮTRAUKTA ] ŠIUOS LEIDINIUS lietuvių kalba: Australijos lietuvių metraštis II. ,Australija, 1984; Lietuvių Enciklopedijos papildinys, Boston,JAV; 1987; Egzodo Rašytojai – Vilnius, 1994; Egzodo lietuvių literatūra, JAV, 1994; Lietuvių literatūros encikopedija, Vilnius, 2001; Parašyta moterų – knygos ištrauka apie Lidija Šimkutę (Viktorija Daujotytė), Alma Littera, Lietuva, 2001; Žemaičių žemė – Lietuva, 2000;. Lietuva I, Enciklopedija – Vilnius, – 2008; A. J. Krikštopaitis Iškilių asmenybių gyvenimo tiesa -Vilnius 2016. Visuotinė Lietuvos Enciklopedija -Vilnius 2018; Kas yra kas – Lietuvos Šimtmečio leidinys – Vilnius, 2018, papildyta 2020.
anglų kalba : Bibliography of Australian Multicultural Writers – Geelong, Australia 1992.; Ethnic
Arts Directory; Cambridge International Biographical Centre leidiniuose: Dictionary of International Biography, Who’s Who of Women, Who’s Who in Australia and Far East.