/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Šidlauskas Marijus

Birutės Avižinienės nuotrauka

Birutės Avižinienės nuotrauka

Marijus Šidlauskas (iki 1998 04 08 Jonaitis) – literatūros tyrinėtojas, kritikas, vertėjas.
Gimė 1953 05 01 d. Pagėgiuose, Šilutės r.
Baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą, 1976 m.– Vilniaus universitete anglų filologiją. Po studijų atvykęs į Klaipėdą, 1976–1985 m. mokytojavo miesto 22-ojoje vidurinėje mokykloje, nuo 1985 m. rugsėjo – Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų anglų kalbos ir lietuvių literatūros dėstytojas. Po 1988–1990 m. studijų Vilniaus universiteto stacionarinėje aspirantūroje, M. Šidlauskas – Klaipėdos universiteto dėstytojas, humanitarinių mokslų daktaras (1992), docentas (1993). Jis vienas aktyviausių Klaipėdos literatūrinio gyvenimo dalyvių ir vertintojų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2011 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Poetas ir visuomenė XIX–XX amžių sankirtose: monografija / Marijus Jonaitis. – Klaipėda: Eldija, 1994.
Orfėjas mokėjo lietuviškai: literatūros studijos. – Vilnius: Homo liber, 2006.
Vartai į abi puses: [akademikę, profesorę, literatūrologę] Viktoriją Daujotytę kalbina Marijus Šidlauskas. – Vilnius: Alma littera, 2015.
Kairiarankio kentauro pėdomis: literatūros kritika, eseistika, pasisakymai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2023.

V e r t i m a i :
Eagleton, Terry. Įvadas į literatūros teoriją / iš anglų kalbos vertė Marijus Šidlauskas. – Vilnius: Baltos lankos, 2000.
Naughton, John. Trumpa ateities istorija: interneto ištakos / iš anglų kalbos išvertė Marijus Šidlauskas, Vida Kalpokaitė. – Vilnius: Homo liber, 2006.

A p d o v a n o j i m a i :
1996 m. Jotvingių premijos laureatas.
2008 m. literatūrinės Ievos Simonaitytės premijos laureatas už knygą „Orfėjas mokėjo lietuviškai“.
2014 m. Vytauto Kubiliaus premijos laureatas.

A p i e   a u t o r i ų   i r   j o   k ū r y b ą :
Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. – p. 485–486.
Rimantas Kmita. „(Ne)akademinis Marijaus Šidlausko irklavimas prieš srovę“ // Baltija, 2003, p. 162–167.
Nida Gaidauskienė. „Besidairąs savųjų Aukštujų…“ // Klaipėda, literatūrinis priedas Gintaro lašai, 2008 01 30, p. 5–6.