Atgal

Samulevičius Raimundas

Raimundas Samulevičius – prozininkas, dramaturgas.

Gimė 1937 09 25 Kaune.
Mirė 1981 02 02 Vilniuje. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Gimė Kaune, tačiau vaikystę praleido pas senelę – vienkiemyje prie miško Praulių kaime, Jonavos rajone. Lankė Jonavos geležinkelio stoties pradinę mokyklą, vėliau – Jonavos vidurinę mokyklą. Įstojo į Veterinarijos akademiją, bet jos nebaigė. 1955–1962 m. dirbo bitininku Jonavos r. kolūkyje „Lenino keliu“. 1962 m. pavasarį dalyvavo Dubultuose vykusiame dramaturgų seminare. Seminaro vadovo V. Pimenovo kalbinamas išvažiavo į Maskvą, į Maksimo Gorkio literatūros institutą, kurį baigė 1973 m. 1981 m. vasario 2 d. nušautas Vilniuje, saugumiečio Ričardo Vaigausko bute. 1954 m. buvo atspausdinta pirmoji jo pjesė „Studentiška novelė“. Apsakymus pradėjo spausdinti 1958 m., vėliau atsidėjo dramaturgijai. R. Samulevičiaus dramaturginis debiutas įvyko Kauno dramos teatre 1964 m. vasario 23 d. Be autorinių pjesių inscenizavo J. Vaižganto „Nebylį“, P. Merime „Lokį“, V. Krėvės „Skirgailą“. Į rusų kalbą išverstos pjesės „Jeigu pasibels…“, „Tiltas į tolimą naktį“ ir kt., į estų kalbą – pjesė „Pasiklydęs tarp žvaigždžių“. R. Samulevičiaus pjesių išversta į kitas kalbas, pastatyta Armėnijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Moldavijos, Rusijos, Suomijos, Ukrainos, Vengrijos teatruose.

1991 m. Prauliuose (Jonavos r.) atidarytas Jonavos krašto muziejaus filialas – trijų garsių Samulevičių memorialinis muziejus, kuriame saugomi autentiški baldai, R. Samulevičiaus knygų kolekcija, fotografijos bei kiti dokumentai. Maironio literatūros muziejus, kuriame saugomas rašytojo archyvas, išleido jam skirtą bukletą „Raimundui Samulevičiui – 55“ (Kaunas, 1993) ir gausiai iliustruotą leidinuką „Raimundas Samulevičius, 1937–1981“. Nuo 1993 m. kas antri metai Jonavoje vyksta tradicinis kraštiečio R. Samulevičiaus atminimui skirtas tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Aidas“. 1997 m. Jonavos 6-oji vidurinė mokykla pavadinta R. Samulevičiaus vardu, tais pačiais metais įkurtas mokyklos muziejus su R. Samulevičiaus memorialine ekspozicija. 70-ojo jubiliejaus proga 2007 m. Jonavos krašto muziejuje pristatytas filmas apie dramaturgą „Trapūs, lyg nuausti iš rūko“. Danutė Marcinkevičienė parengė leidinį apie R. Samulevičių ir kitus „Buvo mylimi – teliks neužmiršti…“ (Kaunas, 2007), 2012 m. – „Pūkuotukai – atspindys to Prarastojo laiko“. Petras Palilionis sukūrė mažąją poemą „Baltoji obelis“, dedikuotą dailininko Antano Samuolio, dramaturgo Raimundo Samulevičiaus ir tautodailininkės Stasės Samulevičienės atminimui (Kaunas: Naujasis lankas, 2008). Viena Kauno gatvių pavadinta R. ir S. Samulevičių.

B i b l i o g r a f i j a :

Ugniakuras pagiry: apysakos, novelės. – Vilnius: Vaga, 1981.
Baltoji obelis: apybraiža apie dailininką A. Samuolį. – Vilnius: Vaga, 1985.
Erškėtrožės rudenį: pjesių rinktinė (parengė, įvadą ir komentarus parašė Algis Samulionis). – Vilnius: Vaga, 1985.
Raštai / Raimundas Samulevičius, 2 t. (parengė Algis Samulionis). – Vilnius, 1985.
Kanaleto pokštas: proza, kritika, eseistika (parengė ir paaiškinimus parašė Algis Samulionis). – Vilnius: Vaga, 1987.

P j e s ė s :

Studentiška novelė. – 1954. – rež. S. Motiejūnas, Kauno dramos teatras, 1964 m.
Pasiklydęs tarp žvaigždžių: pjesė. – Vilnius: Vaga, 1966. – Rež. L. Zelčius, Kauno dramos teatras, 1965 m.
Jeigu pasibels…: pjesė. – Vilnius: Vaga, 1967. – 1967 m. Jakutsko dramos teatras, 1968 m. Sovetsko dramos teatras, 1969 m. Vilniaus rusų dramos teatras; rež. R. Žumbakienė, Liaudies teatras, 1970 m.
Sofoklas ir JI: alegorinė pjesė. – 1970.
Aidas (Tiltas į tolimąją naktį). – Vilnius: Vaga, 1969. 1969 m. Klaipėdos dramos teatras, 1970 m. Piarnu (Estija) dramos teatras, 1972 m. Novgorodo dramos teatras; 1970 m. Orenburgo televizijos teatras; 1972 m. Jaltos dramos studija; 1972 m. Taškento radijo teatras, 1973 m. Helsinkio (Suomija) televizijos teatras.
Nebylys: dviejų dalių drama, Vaižganto apysakos inscenizacija. – Vilnius: Vaga, 1973. – Rež. A. Pociūnas, Klaipėdos dramos teatras, 1970 m.
Paukšti, ateik čia!: dviejų kėlinių reportažas scenai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Kaip vėjas laukuose: pjesė. – Vilnius: Vaga, 1976.
Laukimas: pjesė. – Rež. J. Miltinis, Panevėžio teatras, 1976 m.
Nenusimink, Tomai. – 1981.
Karūna ir smėlis: drama. – 1981. – Rež. J. Buziliauskas, Anykščių kultūros centro teatras, 2018 m.
Dangus prieš vėtrą: pjesės (parengė Algis Samulionis). – Vilnius: Vaga, 1986.

A p d o v a n o j i m a i :

1967 m. B. Dauguviečio II premija už pjesę „Jeigu pasibels… Vienos rudens nakties įvykiai“.
1976 m. B. Dauguviečio I premija už pjeses „Kaip vėjas laukuos…“ ir „Paukšti, ateik čia!“
1984 m. B. Dauguviečio I premija už dramą „Karūna ir smėlis“.
1990 m. Lietuvos profesionalių teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ pagrindinis prizas už spektaklį „Nebylys“.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Danutė Marcinkevičienė. Buvo gabus ir perspektyvus dramaturgas / XXIamzius.lt, 2006
Danutė Marcinkevičienė. Tada, kai minėjome liūdną sukaktį – R.Samulevičiaus žuvimo 20-ąsias metines / Kaunozurnalistai.lt
Literatūros pėdsekys. Raimundo Samulevičiaus šlovės akimirkos ir netikėtai užgesęs gyvenimas, vaizdo įrašas / Lrt.lt, 2020 09 13