Atgal

Sajauskas Justinas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Justinas Sajauskas – prozininkas.
Gimė 1944 02 29 Kalvarijoje.
1949–1957 m. su šeima buvo ištremtas į Sibirą, Irkutsko sritį. Grįžęs baigė vidurinę mokyklą Marijampolėje. 1962–1967 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Po studijų kurį laiką mokytojavo Marijampolėje, vėliau dirbo įvairiose valstybinėse įstaigose. 1991–2000 m. buvo marijampoliečių bendrijos laikraščio „Sugrįžimai“, 1997 m. – etnokultūros žurnalo „Suvalkija“ redaktorius. Nuo 1992 m. dirba Vilkaviškio vyskupijos Bažnyčios meno muziejuje, yra jo vedėjas, nuo 2000 m. – Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus vedėjas. Priklauso XXVII knygos mėgėjų draugijai.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2001 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Lietuvos markiruotų pašto atvirukų katalogas: 1918–1940. – Alytus: Alytaus Angelų sargų bažnyčios religinės bendruomenės leidykla, 1992.
Prūs-ja: apsakymai. – Alytus: Alytaus Angelų sargų bažnyčios religinės bendruomenės leidykla, 1994.
Baltimorės Lietuva: esė. – Marijampolė: Ramona, 1996.
Ištark mano vardą: Tauro apygardos partizanų vardynas (kartu su A. Vilutiene). – Vilnius: Džiugas, 1999.
Suvalkijos geografija: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Še tau, barsukai: apybraižos apie knygnešius iš Marijampolės krašto. – Marijampolė: Piko valanda, 2005.
Užkritę lapai: pokario miniatiūros. – Marijampolė: J. Sajauskas, 2007.
Žinau tavo vardą: Tauro apygardos partizanų slapyvardžių vardynas. – Vilnius: Karminas, 2009.
Voverė ant vilkų tako: istorinis romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Marijampolė: partizaninis karas: albumas (kartu su S. Sajausku). – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Skardupių radinys: partizanų Tauro apygardos įkūrimo ir veiklos dokumentai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014.
Neužmirštami Suvalkijos vardai: miniatiūrų romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Unforgettable names of Lithuania: novel of miniatures. – Vilnius: The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania: Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, 2015.
1009: apsakymas. – Marijampolė: Idėja plius, 2018.
Žinau tavo vardą: Tauro apygardos partizanų slapyvardžių vardynas, II dalis. – Marijampolė: Idėja plius, 2018.
Lietuvės rožinis, dar kitaip: Marijos Kraptavičiūtės-Šimkienės prisiminimai. – Marijampolė: Idėja plius, 2019.
Prisiminimų nuotrupos: pokario miniatiūros. – Marijampolė: Idėja plius, 2021.
Ten, už lango: miniatiūrų romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Atmintinė sau ir ne sau: Tauro muziejui – 10. – Kaunas: Naujasis lankas, 2003.
Nenugalėtieji: autografų parodos, skirtos Sibiro tremties 50-mečiui atminti, katalogas (kartu su S. Sajausku). – Kaunas: Naujasis lankas, 2003.

A p d o v a n o j i m a i :
2000 m. „Lietuvių balso“ (JAV) literatūrinio konkurso I-oji premija už knygą „Suvalkijos geografija“.
2014 m. knyga „Neužmirštami Suvalkijos vardai“ įtraukta į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.
2015 m. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Patriotų premija už miniatiūrų romaną „Neužmirštami Suvalkijos vardai“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Justinas Sajauskas LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas / lrt.lt, 2015 04 26
J. Sajauskas: tekstų objektas – Tėvynė / Lietuvos žinios, 2015 02 28
A. Stremaitytė. Įvardyti pokarį (apie knygą „Neužmirštami Suvalkijos vardai“) / Bernardinai.lt, 2014 10 10