Atgal

Saja Kazys

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Kazys Saja – prozininkas, dramaturgas.
Gimė 1932 06 27 Skėrių kaime, Pasvalio rajone.
Anksti netekęs tėvų gyveno Kaune, vėliau Plungės rajone. 1943 m. baigė Paukštakių pradžios mokyklą, 1952 m. – Klaipėdos žemės ūkio technikumą (dabar Klaipėdos valstybinė kolegija). 1954 m. baigė Klaipėdos mokytojų institutą, ten studijavo Gamtos ir geografijos skyriuje. 1958 m. baigė filologijos studijas Vilniaus pedagogniame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). Tuo metu jo pjesės jau buvo aktyviai statomos teatruose. Įvairių kultūros leidinių straipsnių autorius, visuomenės veikėjas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1956 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Lažybos; Silva studentauja; Vis per gerą širdį; Septynios ožkenos: komedijos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.
Klumpės: apsakymai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
Pirmoji drama. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
Moteris eina per lietų: draminių kūrinių saviveiklai rinkinys. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Nerimas: 6 paveikslų pjesė. – Vilnius, 1963.
Vaistai nuo strazdanų: apsakymai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Jurgis ant stogo, Palangoj ir kitur: humoristinė nuotykių apysaka. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Saulė ir stulpas; Gaidžio pentinai: pjesės. – Vilnius: Vaga 1965.
Peštukai ir nykštukai: kam pasaka, o kam teisybė. – Vilnius: Vaga, 1967.
Mažosios pjesės. – Vilnius: Vaga, 1968.
Mamutų medžioklė: 2-jų dalių komedija-groteskas. – Vilnius, 1969.
Abstinentas; Trys komedijos. – Vilnius: Lietuvos TSR Liaudies meno rūmai, 1970.
Ei, slėpkitės: apysaka vaikams. – Vilnius: Vaga, 1971, 1999.
Paršo gaudynės; Džinsai: dvi vienaveiksmės pjesės. – Vilnius: Vaga, 1973.
Devynbėdžiai: dviejų dalių muzikinė pasaka. – Vilnius: Vaga, 1974.
Po to, kai jie pavirto medžiais: apysakos, apsakymai, pasakos. – Vilnius: Vaga, 1976.
Mediniai balandžiai: dviejų dalių drama. – Vilnius: Vaga, 1977.
Už nevarstomų durų: labiau linksma, negu liūdna, veikiau pasaka, negu apysaka. – Vilnius: Vaga, 1978.
Klumpės: apsakymų rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1980.
Reptilija; Ei, slėpkitės: pjesės. – Kn. Dingęs kalendoriaus lapelis: pjesės moksleivių saviveiklai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Melų diena: mažosios pjesės. – Vilnius: Vaga, 1981.
Klaidžiojimas: apysakos, apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Pasaka apie du karalius: pasaka. – Vilnius: Vaga, 1983, 2010.
Sielų mainai: pjesės. – Vilnius: Vaga, 1984.
Būrimas obuolio sėklom: apysaka, pilna sapnų, laiškų ir netikėtų radinių. – Vilnius: Vaga, 1985.
Pasakysiu kaip draugui: apysakos ir apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1986.
Piramidė: pjesė. – Kaunas: Šviesa, 1986.
Gvidono apsiaustas: apysaka su keliom kryžkelėm, kur tolimesnį kelią skaitytojas gali pasirinkti pats. – Vilnius: Vyturys, 1988; Vaga, 2005.
Kentaurų imtynės: mažos ir didelės pjesės. – Vilnius: Vaga, 1989.
Tarsi vagis pavogė: detektyvinė apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Dėmesio! Žiūrėk į mane: 37 Poviliuko fotografijos su linksmais aprašymais: apsakymai vaikams (kartu su V. Palčinskaite). – Vilnius: Vyturys, 1989; Alma littera, 2012.
Karalius ir juokdarys: šešios vienaveiksmės pjesės. – Kaunas: Šviesa. 1989.
Rasi rasoj rasi: apsakymai. – Vilnius: Alma littera, 1995.
Stulpininkas: fantastiniai apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Lazdos išradimas: publicistikos rinktinė. – Vilnius: Valstybės žinios, 1999.
Dramų turgus: pjesės profesionalams ir mėgėjams. – Vilnius: Valstybės žinios, 2000.
Nebaigtas žmogus: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 2003.
…kurio nieks nemylėjo: romanas jaunam skaitytojui. – Vilnius: Alma littera, 2005, 2008.
Žemaičių piemuo; Šventežeris: pjesės. – Vilnius: Žaltvykslė, 2006.
Mamutų medžioklė; Devynbėdžiai: pjesės. – Vilnius: Žaltvykslė, 2006.
Jei nutrauksim sliekui koją: veikiau pasaka negu apysaka. – Vilnius: Vaga, 2006.
Tas, kuris: fantastiniai apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Patumšalė: apysaka jaunimui. – Vilnius: Žaltvykslė, 2008.
Niekam nenusileisiu: apsakymai. – Vilnius: Žaltvykslė, 2008.
Čia kažkas yra: mažas romanas. – Vilnius: Alma littera, 2009.
Septyni miegantys broliai: mažas romanas nebemažam skaitytojui. – Vilnius: Alma littera, 2009.
Nežinia kur nežinia kas: apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Vėjo pamušalas: pasakos. – Vilnius: Alma littera, 2010.
Skudurėlių takas: prisiminimai, pamąstymai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2011.
Liepsnojanti: romanas paaugliams. – Vilnius: Alma littera, 2013.
Kinivarpų raštai: fantastinės istorijos. – Vilnius: Typoart, 2013.
Slėpynės: apysakaitė. ‒ Vilnius: Typoart, 2016.
Žuvėdas. ‒ Vilnius: Typoart, 2016.
Su boružėle ant kaktos. – Vilnius: Alma littera, 2017.
Noras, kuris dar išsipildys: apsakymai tiems, kurie jau mokosi mąstyti. – Vilnius: Alma littera, 2017.
Peštukai ir nykštukai: kam pasaka, o kam teisybė? – Vilnius: Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2017.
Dar ne visos paslaptys, apsakymų rinkinys paaugliams, jaunimui. Andrena, Vilnius, 2019;
Gudragalviai, apsakymai jauniems ir išmaniems skaitytojams, Alma littera, Vilnius, 2019.

A p d o v a n o j i m a i :
1972 m. respublikinė premija už apysaką vaikams „Ei, slėpkitės“.
1977 m. Žemaitės premija už apsakymų knygą „Po to, kai jie pavirto medžiais“.
1987 m. Juozo Grušo premija už dramą „Žemaičių piemuo“.
1989 m. Kosto Kubilinsko premija už apysaką „Gvidono apsiaustas“.
1989 m. Motiejaus Valančiaus premija už pjesę „Žemaičių piemuo“.
2014 m. Martyno Vainilaičio premija už mitologinius motyvus knygoje „Kinivarpų raštai“.
2014 m. knyga „Liepsnojanti“ nominuota Metų knygos rinkimuose paauglių knygų kategorijoje.

I n t e  r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Aušros Martišiūtės-Linartienės straipsnis apie Kazį Sają
Rasa Milerytė. Metas kalbėti apie tai, apie ką patogiausia tylėti
Kazys Saja: atsisveikinu su jaunaisiais skaitytojais
Kazys Saja LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas

T e k s t a i :
Kazys Saja skaito ištrauką iš apsakymų knygos „Nebaigtas žmogus“, garso įrašas