Atgal

Rudžianskaitė Ieva

Antano Untydi nuotrauka

Ieva Rudžianskaitė – poetė, literatūrologė. Gimė 1985 07 14 Kaune.

2010 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo katalikų teologijos bakalauro laipsnį, 2012 m. – filosofijos magistro laipsnį, 2012–2016 m. – Filosofijos mokslo krypties doktorantė. 2017 m. VDU apgynė daktaro disertaciją „Apofatinis diskursas XX amžiuje: chōra kaip nežinojimas“. Dirbo asistente Vytauto Didžiojo universitete, pardavimų ir mokėjimų operacijų specialiste tarptautinėse įmonėse, nuo 2018 m. – leidyklos „Kauko laiptai“ redaktorė. Pirmoji eilėraščių publikacija pasirodė 1999 m. „Moksleivio“ žurnale. I. Rudžianskaitės recenzijos publikuojamos „Šiaurės Atėnuose“, „Literatūroje ir mene“, „Metuose“ ir kt. kultūrinėje spaudoje.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2019 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Apofatinis diskursas XX amžiuje: chōra kaip nežinojimas: daktaro disertacija, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H). – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2017.
Be skaičių: mažosios meditacijos. – Kaunas: Kauko laiptai, 2018.
Kita: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2019.
Iš gervių: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2021.
Tryliktasis mėnuo: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2023.

A p d o v a n o j i m a i :

2014 m. literatūrinė premija už geriausią debiutą literatūros almanache „Varpai“.
2019 m. „Atokių stočių“ literatūrinė premija už geriausią publikaciją almanache ir periferijos rašytojų kūrybos populiarinimą.
2020 m. Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija už poeziją, išsiskiriančią giliu filosofiniu podirviu, subtilia poetine kalba, už stilingai parengtą knygą „Kita“.
2021 m. „Varpų“ literatūrinė premija už publikaciją „Poezija ir jos tikrovė“.
2022 m. Antano Miškinio literatūrinė premija už eilėraščių knygą „Iš gervių“ (Kauko laiptai, 2021).

I n t e r v i u ,  r e c e n z i j o s :

Kristina Poderytė-Bačiulienė. Filosofija – kaip pleistras / Kaunorasytojai.lt, 2018 10 30
Ramūnas Čičelis. Apie ribas, centrus ir mitus / Lrt.lt, 2019 05 13
Ramūnas Čičelis. Poetinės estafetės / Lrt.lt, 2019 07 01
Giedrė Kazlauskaitė. Dvilypumas / Pdr.lt, 2019 08 12

T e k s t a i :

Ievos Rudžianskaitės eilėraščiai / Nromuva.lt, 2018 Nr. 3
Ieva Rudžianskaitė. Eilėraščiai iš poezijos knygos „Kita“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2019 09 12