/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Rakauskas Mečys

Mečys Rakauskas. Snieguolės Michelkevičiūtės nuotrauka

Mečys Rakauskas – prozininkas.

Gimė 1938 01 01 Kaune.
Mirė 2020 09 17 Kaune. Palaidotas Eigulių kapinėse.

1956–1960 m. studijavo Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas), labai trumpai dirbo elektromonteriu „Kauno audinių“ fabrike, vėliau ryšių techniku Respublikinėje Kauno klinikinėje ligoninėje (trejus metus) ir Šilko kombinate.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1974 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Pasaulis, iš kurio išaugama: apsakymai, PK. – Vilnius: Vaga, 1973.
Pasverk širdim sava: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1977.
Vien dabartis: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Gintarinio korio akys: apysaka ir apsakymai. – Kaunas: Varpas, 1998.
Tolimo miesto kokteilis: romanas. – Kaunas: Ryto varpas, 2005.
Kitaip nebūtų žemiškas gyvenimas. Pirma knyga. Mergelės moterys: romanas. – Kaunas: Lututė, 2008.

V e r t i m a i  į  l a t v i ų  k a l b ą:

Ar savu sirdi sver (Pasverk širdim sava): apysaka. – Liesma, 1980.

T e k s t a i :

Mečys Rakauskas. Romano „Juodosios mūzos“ I dalies ištrauka / Kaunorasytojai.lt, 2020 04 06