/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Raižytė Nijolė

Nijolė Raižytė. Nuotrauka iš asmeninio rašytojos albumo

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Nijolė Raižytė – prozininkė, muziejininkė.

Gimė 1958 m. balandžio 20 d. Prienų r., Kielionių km. 1976 m. baigė Stakliškių vidurinę mokyklą, 1983 m. lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete, Kauno humanitariniame fakultete. 1976 – 1983 m. dirbo braižytoja Kauno radijo gamykloje,1983 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Garliavos 2-oje vidurinėje mokykloje, 1984 m. pradėjo dirbti muziejininke Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Senosios lietuvių literatūros skyriuje (ten dirba iki šiol).

Pirmąją novelę paskelbė dar būdama moksleivė Prienų r. laikraštyje „Naujas gyvenimas“ 1976 m. Vėliau savo kūrybą publikavo „Kauno dienoje”, „Literatūroje ir mene”, „Metuose”, almanache „Varpai” ir kt. Paskelbė straipsnių apie rašytojus, knygų recenzijų. Maironio lietuvių literatūros muziejuje parengė parodų apie lietuvių rašytojus klasikus: Šatrijos Raganą, Joną Biliūną, Lazdynų Pelėdą, Vincą Kudirką, Vydūną, Igną Šeinių, Jurgį Savickį ir kt. Buvo moksleivių literatūros konkursų vertinimo komisijos narė.

1993 m. stažavosi Prancūzijos muziejuose ir bibliotekose, tyrinėjo Stendhalio archyvą Grenoblio bibliotekoje. Spaudoje paskelbė kelionės po Prancūziją įspūdžių, parašė novelių ciklą apie Prancūziją „Nasturtų viešbutis”. 2005 m. gavo valstybės stipendiją romanui „Nesudegintos ant laužo” ir apsakymų rinkiniui iš muziejininkų gyvenimo „Nepažįstamoji iš senos fotografijos” parašyti.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2004 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Pakvaišėliai: apsakymai ir novelės. – Kaunas: Aušra, 1997.
Nuodėmių pirkėja: novelės. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
Moterys ir sraigės: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Nepažįstamoji iš senos fotografijos: novelės. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Nesudegintos ant laužo: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008.
Vietos užimtos: novelės. – Kaunas: Kauko laiptai, 2015.
Kareivio duktė: romanas. – Vilnius: Naujosios Romuvos fondas, 2021.

P a r e n g ė :

Vydūnas. Iš Vydūno fondo. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 1998.
Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2002.

A p d o v a n o j i m a i :

1999 m. prizinė vieta literatūros konkurse „Žalčio karūna“ už novelę „Net rausvai pražydo dilgėlės“.
2006 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštas už muziejinę veiklą Maironio lietuvių literatūros muziejaus įkūrimo 70 m. proga.
2011 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštas už muziejinę veiklą Maironio lietuvių literatūros muziejaus įkūrimo 75 m. sukakties proga.
2016 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštas už ilgametį ir prasmingą darbą Maironio lietuvių literatūros muziejuje tyrinėjant ir kaupiant senąją literatūrą muziejaus įkūrimo 80 m. sukakties proga.

R e c e n z i j o s ,  i n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Tarp realybės ir svajonės: recenzija / Regina Mažukėlienė. – Rec. kn.: Pakvaišėliai // Literatūra ir menas. – 1997 spalio 25.
Lolita Sipavičienė. Geriausi dalykai atsitinka, kai jų nelauki: interviu apie knygą Pakvaišėliai / Kauno diena. – 1997 liepos 2, Nr. 152.
Rūta Kanopkaitė. Teisė nusimesti kiautą: interviu su Nijole Raižyte apie jos romaną Moterys ir sraigės / Kauno diena. – 2003 spalio 11.
Moterys sraigių nameliuose: recenzija / Jonas Vabuolas. – Rec. Kn.: Moterys ir sraigės // Kauno diena. – 2003 rugpjūčio 2.
Nelyginkite moterų: recenzija / Renata Šerelytė. – Rec. Kn.: Moterys ir sraigės // Literatūra ir menas. – 2003 lapkričio 7, Nr. 45.
Kitokios moterys ir jų laimė: recenzija / Regina Mažukėlienė. – Rec.kn.: Moterys ir sraigės // Literatūra ir menas. – 2004 sausio 16 , Nr. 3 .
Kūrybinė drąsa ir baimė: Nijolė Raižytė atsako į Nemuno redakcijos klausimus apie kūrybinę drąsą ir baimę / Nemunas. – 2005 birželio 16–22, Nr. 24.
Parako būta, bet ugniai mažoka: recenzija / Dainora Kaniavienė. – Rec. Kn. Vietos užimtos // Literatūra ir menas. – 2015 liepos 10.
Rašytoja Nijolė Raižytė: „Parašyti gerą novelę – lyg sugauti judrų auksaspalvį drugelį naktyje“ / Kaunorasytojai.lt. – 2021 liepos 15.

T e k s t a i :

Nijolė Raižytė. Kareivio duktė / Tekstai.lt („Metai“, 2011 Nr. 8–9)
Nijolė Raižytė. Ištrauka iš rašomo romano „Florentinos lobis“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 09 22
Nijolė Raižytė. Romano „Kareivio duktė“ ištrauka / Kaunorasytojai.lt, 2018 05 09
Nijolė Raižytė. „Penkios naktys, šešios dienos“ / Kaunorasytojai.lt, 2019 11 14
Nijolė Raižytė. „Paukščiai“ / 2020 10 14
Nijolė Raižytė. „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – rašytoja, dalyvavusi Lietuvos aboliucionistų draugijos veikloje“ / Kaunorasytojai.lt, 2021 03 18
Nijolė Raižytė. „Gyvenimo artistai“ / Kaunorasytojai.lt, 2021 05 05