Atgal į sąrašą

Raguotis Bronius

Raguotis Bronius, literatūros ir kultūros istorikas.
Gimė 1929.09.18 Kaune.
1954 m. baigė VU žurnalistiką. Iki 1994 m. dėstė VU. 1950-1963 m. dirbo „Tiesos“ redakcijoje.
Nuo 1971 m. – LRS narys.

Bibliografija:
Antanas Bimba: gyvenimo, veiklos, kūrybos bruožai. – Vilnius: Mintis, 1974.
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių darbininkų periodika 1905-1917 m.: metod. medžiaga žurnalistikos spec. studentams neakivaizdininkams. – Vilnius: s.n., 1978.
Prie ištakų: Amerikos lietuvių demokratinės kultūros etiudai. – Vilnius: Mintis, 1981.
Amerikos lietuvių periodinė spauda 1879-1919 metais. – Marijampolė: Ramona, 2003.

Sudarė:
Antanas Jonynas. Prie gyvo šaltinio: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1978.
Vaclovas Biržiška. Knygotyros darbai (kartu su Genovaite Raguotiene). – Vilnius: Pradai, 1998.

Parengė:
Varpas: 1889, nr. 1-12. – Vilnius: Vaga, 1989.

Vertė:
M. Džakobė. Jaunos mokytojos dienoraštis: apysaka. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.