/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Pukinskaitė Nijolė Simona

Nijolė Simona Pukinskaitė – poetė, vertėja.
Gimė 1958 12 31 Rudaičiuose, Kretingos rajone.
1977 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą, 1978–1983 m. studijavo konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Klaipėdos fakultete, įgijo režisierės specialybę. 1983 m. buvo paskirta dirbti į Kaišiadorių rajoną, Rumšiškių kultūros namus, ten dirbo 1983–1985 m. 1989–1993 m. dirbo grafikos ir dizaino įmonėje „Ojaras“. 1999–2000 m. bendradarbiavo „Metų“ žurnale. 2000 m. įstojo į Tarptautinę poetų organizaciją JAV. Šiuo metu vadovauja 2010 m. įkurtai kūrybos mokyklai „Dailės artelė“. Pirmosios kūrybos publikacijos respublikinėje spaudoje pasirodė 1995 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2002 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Priėmimo iliuzija: poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Šilko žiedų ir persikų laikas: poezija. – Vilnius: Vaga, 1998.
Žaidėja-Žeidėja: eilėraščiai. – Vilnius: Regnum fondas, 2001.
Gamer – Tamer (anglų k., vertė A. Danielius). – Owings Mills: Watermark Press, 2002.
Okeanija: eiliuota poema skirta Gintaro Beresnevičiaus atminimui. – Vilnius: Vaga, 2007.
Visuma be chaoso, arba Mirties paveldėtojai: poezija ir tapyba. – Vilnius: Dailės artelė, 2013.

V e r t i m a i   i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :
H. B. Kemoun. Neapykantos diena: detektyvinė istorija. – Vilnius: Baltos lankos, 2000.
H. B. Kemoun. Melų diena: knyga vaikams. – Vilnius: Baltos lankos, 2000.
J.-C. Grangé. Purpurinės upės: detektyvinis romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2001, 2007.
S. Brussolo. Demono miegas: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2006.
S. Brussolo. Mėlynojo šuns diena: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2006.
G. Paris. Moliūgėlio istorija: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2006.
N. Rey. Suvedžiotojo debiutas: romanas. – Vilnius: Žara, 2006.
S. Brussolo. Bedugnės drugelis: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2007.
A. Gavalda. Guodėja: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2010.

V e r t i m a i   i š   p o r t u g a l ų   k a l b o s :
F. Pessoa. Poezijos rinktinė: eilėraščiai, poemos (ir sudarymas). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
R.W. Emerson. Poetas: esė. – Vilnius: Vyturys, 2000.

A p d o v a n o j i m a i :
1999 m. laimėjo tarptautinį Watermark Press (JAV) poezijos konkursą.

T e k s t a i :
Nijolės Simonos Pukinskaitės kūryba svetainėje tekstai.lt
Poezija / Literatūra ir menas, 2012 10 19