/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Pūkelevičiūtė Birutė

Pūkelevičiūtė Birutė – poetė, prozininkė, vertėja.
Gimė 1923 08 12 Kaune. Mirė 2007 09 21 Vilniuje.
1941 m. baigė gimnaziją Kaune. 1941–1944 m. studijavo VDU germanistiką ir žurnalistiką. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1948 m. apsigyveno Kanadoje, 1965 m. persikėlė į JAV. 1998 m. grįžo į Lietuvą.
Nuo 1998 m. – LRS narė.

B i b l i o g r a f i j a :
Metūgės: eilėraščiai. – Toronto: Baltija, 1952.
Aštuoni lapai: romanas. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1956.
Daržovių gegužinė: eiliuota pasaka. – Chicago: Darna, 1973.
Kalėdų dovana: eiliuota pasaka. – Chicago: Darna, 1973.
Peliukai ir plaštakės: eiliuota pasaka. – Chicago: Darna, 1973.
Klementina ir Valentina: eiliuota pasaka. – Chicago: Darna, 1974.
Naujųjų metų istorija: romanas. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1974.
Skraidantis paršiukas: eiliuota pasaka. – Chicago: Darna, 1974.
Devintas lapas: romanas. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1982.
Marco Polo Lietuvoje: apsakymų ir apybraižų rinkinys, 1982.
Atradimo ruduo: poemos. – Chicago, 1990.
Kalėdų dovana: eiliuota pasaka. – Vilnius: Alka, 1990.
Aštuoni lapai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1992.
Devintas lapas: romanas. – Vilnius: Dienovidis, 1997.
Metūgės: eilėraščiai. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Aštuoni lapai. Devintas lapas: romanai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Klementina ir Valentina: eiliuota pasaka. – Vilnius: Žara, 2004.

A p d o v a n o j i m a i :
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas.