/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Pranckietytė Daina

Džojos Barysaitės nuotrauka

Džojos Barysaitės nuotrauka

Daina Pranckietytė – poetė.
Gimė 1951 01 18 Panevėžyje.
1975 m. Vilniaus universitete baigė lituanistiką. Dirbo įvairius darbus: buvo archyvo darbuotoja, stilistė-korektorė žurnalo „Kinas“ redakcijoje, trylika metų dirbo mokytoja Vilniaus Lukiškių vidurinėje mokykloje, keletą metų dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). Kūrybos įtraukta į keletą „Poezijos pavasario“ almanachų, eilėraščių rinkinių ir rinktinių.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Žemės duktė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Balso sodai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Moteris ant kranto: eilėraščiai. – Vilnius: Joružis, 2001.
Palaimink liūdinčiojo langą: aktorei Romualdai Mikalauskaitei atminti: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2012.
Pareisiu: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2018.
Silentium: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2021.
Juodas paukštis: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2022.

A p d o v a n o j i m a i :
1988 m. Juliaus Janonio premija už pilietinės tematikos eilėraščius.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
A. Musteikis. „Kai mylėsi ir kai rašysi – būk geriausia“ / Lietuvos žinios, 2011 10 26